DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 74     <-- 74 -->        PDF

biljnih bolesti i požara) — najbolje bi bilo
da se sve šume koje služe za rekreaciju
povjere uz primjereni doprinos na upravljanje
šumarskoj organizaciji, koja za to
imade stručan aparat.


U kontinentalnom turizmu šume imaju
još-veće značenje, jer bez njih ne možemo
ni zamisliti bilo koji veći turistički objekt.
I ovdje bi turizam odnosno privredne grane
koje iz njega crpu izravne koristi — a
to je u prvom redu ugostiteljstvo i trgovina
— trebale dati šumarskim organizacijama
doprinos za podizanje novih i održavanje
postojećih šuma, koje služe za rekreaciju.


Zbog povećane industrijalizacije i aglomeracije
stanovništva u većim gradskim
centrima i naseljima, potrebno je voditi
računa o rekreaciji radnih ljudi.


vak pod istim uvjetom dulji od 24 sata,
ta se osoba smatra turistom.


Šume su radi svojih privlačnosti česti
cilj turista i izletnika, a na šume nerijetko
su vezane i razne grane sportova kao što
je alpinizam, planinarstvo, zimski sportovi
i lovstvo.


No da bi naše šume postale privlaćnije
treba imati u vidu estetske momente. Prilikom
podizanja i uzgoja šuma potrebno
je razbijati jednoličnosti monokultura te
u četinjaste šume unašati lisnate vrsteobrnuto. Prilikom njege, čišćenja i proreda
treba ostaviti izvjestan broj onih vrsta,
koje podižu estetsku vrijednost šume, a
ne štete vrednijim vrstama, kao na pr.
breza i dr. Treba ostaviti izvjestan broj
onih vrsta, koje cvatom ukrašavaju šumu


Lugarnica Gabrinovec u Kalniku Šum. gospod. Varaždin


Za rekreaciju za vrijeme godišnjih odmora
i višednevnih praznika dolazi u obzir
boravišni, a za vrijeme tjednog odmora
izletnički turizam.


Međunarodna statistička, služba smatra
za izletnika svaku osobu koja proboravi
van mjesta stalnog boravka manje od 24
sata uz uvjet da boravak nije vezan na
zaradu i vršenje zanimanja; ako je bora


kao na pr. voćkarice, sorbusi, lipa, bagrem
itd. Treba nastojati sačuvati od uništavanja
i istrebljivanja biljne zajednice niskog
rašća, pojedine primjerke starih šupljih
stabala, koja služe za gnijezdenje ptica, ostaviti
pojedino staro stablo ili grupu stabala,
koja djeluju estetski kao soliteri.
Treba sačuvati i povećati ljepotu pejsaža,
a prilikom gradnji raznih objekata nasto