DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 73     <-- 73 -->        PDF

ULOGA ŠUMARSTVA I LOVSTVA U
TURIZMU


Turizam postaje za privredu Jugoslavije
a posebno za privredu Hrvatske sve
značajniji faktor. Prema još nepotpunim
podacima Jugoslavija je u 1963. godini o-
stvarila od stranog turizma blizu 70 milijuna
dolara, a od tog Hrvatska 46,5 milijuna
dolara, prema 28,5 milijuna dolara
u 1962. godini. Time je strani turizam u
Hrvatskoj zauzeo drugo mjesto iza brodogradnje,
koja je ostvarila 58,3 milijuna dolara.
Predviđa se da će turizam u Hrvatskoj
uskoro izbiti na prvo mjesto i da će
na kraju 7-godišnjeg plana (1970. godine)
doseći 154 milijuna dolara.


Šumarstvo i lovstvo imaju s turizmom
mnogo dodirnih tačaka pa postoje opravdani
razlozi da u razvijanju turizma preuzmu
važnu ulogu, da si na taj način osiguraju
dopunske prihode i da dođu do potrebnih
deviznih sredstava.


Definirati turizam nije sasvim lako. S
vremenom se taj pojam mijenjao i nadopunjavao.


»Minervin« Leksikon iz 1936. gori. veli:
Turizam označuje putovanja, koja spajaju
nj a različitim prometalima za razliku od
planinarenja, gdje se pješaci.


Đr B. Klai ć u Riječniku stranih riječi
iz 1958. godine poduzeća »Zore´< veli:
Turizam označuje putovanja, koja spajaju
racionalan odmor s obrazovnim ili naučnim
zadacima.


B. K. obal i u članku: Novi turizam
— nove koncepcije, koji je otisnut u zagrebačkom
»Vjesniku «od 29. IX 1963. veli
slično: Turizam se sve više razvija u rekreacioni
pokret s kombinacijom zabavnih
i kulturnih zahtjeva.
»Informatorov« Privredni leksikon iz
1961. godine daje definiciju turizma opisno
gotovo na čitavoj stranici, a skraćeno bilo
bi: Turizam je masovna društvena pojava
i organizirana privredna djelatnost; obuhvaća
skup i splet brojnih odnosa i djelatnosti
što su vezane putovanjem i privremenim,
boravkom, ljudi izvan njihovih
prebivališta, s tim da putovanja i boravak
ne budu radi.zarade ili uobičajenog vršenja
zanimanja. Turizam sastoji iz dinamičnog
elementa: putovanja i statičkog elementa:
privremenog boravka. Motivi turizma
mogu biti različiti: razonoda, odmor,
radoznalost, liječenje, oporavak, posjete,
prisustvovanje raznim proslavama, studij,
sportovi, pregled kulturno - historijskih
znamenitosti, prirodnih ljepota i dr. Turizam
iskorišćava i valorizira prirodne i izvedene
privlačnosti (atrakcije) zemlje, ali
nije produktivna djelatnost, nego aktivira


ostale privredne djelatnosti a osobito povećava
proizvodnju i potrošnju dobara i
usluga u zemlji. To su saobraćaj, ugostiteljstvo,
trgovina, uslužne djelatnosti komunalne
privrede, industrija, poljoprivreda,
zanatstvo, kućna radinost i dr.


S obzirom na lokaciju turizam može
biti. primorski i kontinentalni.


Uzimajući u račun duljinu zadržavanja
razlikujemo tranzitni, boravišni i izletnički
turizam.


Po državljanstvu turista razlikujemo
domaći, strani i pogranični, turizam.


Mogli bismo i dalje vršiti klasifikaciju
turizma, no to nije potrebno. DovoLjno je
samo konstatirati, da gotovo u svakom od
ovih kategorija turizma šumarstvo (zajedno
sa lovstvom) zauzima važnu ulogu.


Po svojoj vrijednosti i obimu u prvom
redu je primorski turizam, koji svake godine
na obale Jadrana dovodi tisuće i tisuće
domaćih i stranih turista.


U primorskom i u kontinentalnom turizmu
šume predstavljaju — ako ne glavnu
,onda sigurno — važnu sporednu atrakciju.


Poznato je, koliko su na obali Jadrana
tražene šume pa i mali gajevi, koji i u najvećoj
omari mogu pružiti osvježenje. Primorski
turizam ih je i dosad obilno iskorišćavao,
a bude li se htio dalje povećavati
i udovoljavati sve profinjenijim zahtjevima
domaćih i stranih turista, trebat će podizati
nove nasade, a postojeće šume održavati.
Uz pojedina ljetovališta i za kampove
morat će se podizati strogo namjenske
šume, a neke postojeće morat će se
proglasiti, šumama namijenjenima za izletišta
u smislu čl. 3. Osnovnog zakona o
šumama. No ne moraju se sve šume uz
ljetovališta proglasiti za šume s posebnom
namjenom za izletišta. Veliki dio privrednih
šuma može vršiti i rekreacijsku funkciju
— uz izvjesna ograničenja u gospodarenju.
Radi tih ograničenja i koristi koje
takve šume pružaju turizmu (a u prvom
redu ugostiteljstvu i trgovini) opravdano
je da turizam za njihovo podizanje i uzdržavanje
dade svoj doprinos.
Turizam označuje putovanja, koja spajaju
rati podizati i nasade manje od 5 ari, koji
se u smislu čl. 16 Osnovnog zakona o šumama
ne smatraju za šume. Šumarstvo je
za te poslove prvo pozvano i dužno dati
svoju stručnu pomoć uz naplatu koja će
pokriti nastale troškove i uobičajenu
maržu.


Zbog velikih troškova kod podizanja i
uzgoja te zaštite (od ljudi, stoke, insekata,


71