DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Prosječni troškovi po 1 ha iznose:


1.
Priprema tla i sadnja 28 rad. a 1100 dinara 30.800 dinara
2.
Kopanje rupa uz upotrebu mehanizacije 2500 a 25 dinara 62.500 dinara
3.
Prevozi sadnica 2.700 dinara
4.
Troškovi uzgoja sadnica 2.500 a 20 dinara 50.000 dinara
166.000 dinara
5.
Popunjavanje do 5% sadnica
6.
Okapanje i oslobađanje od korova i izbojaka iz panja 8.000 dinara
u prvoj godini 20 radnika a 1100 dinara
7.
Isto u drugoj i trećoj godini s ukupno 20 radnika 22.000 dinara
a 1100 dinara
22.000 dinara
Sveukupno:
198.000 dinara


Uz 400 ha godišnja a 198.000 dinara po 1 ha 79,200.000 dinara


4. Radovi na degradiranim površinama
Troškovi po 1 ha za degradirane površine iznose:
1.
Kopanje rupa i priprema tla ručno sa sadnjom
60 radnika a 1100 dinara 66.000 dinara
2.
4.000 sadnica a 15 dinara 60.000 dinara
126.000 dinara
3.
Njega kroz tri godine 30 radnika a 1100 33.000 dinara
4.
Popunjavanje u drugoj i trećoj godini sa 10% 13.000 dinara
Sveukupno:
172.000 dinara


uz 20 ha godišnje a 172.000 dinara
3,400.000 dinara


5. Podizanje ograda kao zaštita od divljači
Jedan od značajnih problema za izvršenje postavljenog cilja jesu štete od
visoke divljači jelenske i srneće i to kako na osnovanim kulturama brzorastućih
četinjača, tako isto i na prirodnim mladićima jele. Kao jedino sigurno sredstvo
za obranu i zaštitu od divljači jesu solidno izgrađene ograde. Već danas se vrši
smanjivanje brojnog stanja visoke divljači no uprkos toga biti će potrebno do
daljnjega podizati ograde bar na izvjesnim dijelovima jer su specijalno kulturebrzorastućih
vrsta kao duglazije, bor ovca i ariša izvrgnute napadu divljači od:
grizanju pupova naročito vršnih, gulenju i uopće uništenju po istoj. Godišnje
treba bar 50% osnovanih kultura zaštititi ogradama od napada divljači. Godišnje
će trebati vršiti zaštitu od jelenske divljači na 100 ha a isto toliko i od srneće
podizanjem ograda. Troškovi po 1 ha ograđene površine za zaštitu od jelenske
divljači iznose 150.000 dinara a za zaštitu od srneće divljači 80.000 dinara. Prema
tome troškovi iznose godišnje:


100 ha-a 150.000 dinara 15,000.000 dinara
100 ha a 80.000 dinara 8,000.000 dinara


Ukupno za 200 ha
23.000.000 dinara