DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 57     <-- 57 -->        PDF

čak i iznad 100 sm. prsnog promera. Zahvat seče intenziteta 32,1% kod bukve
a kod zalihe od 251,8 m3 po hektaru, ne treba smatrati jakim^s obzirom na stanje
i postavljeni cilj. Naime, ovakvim zahvatom će se, pored uspostavljanja povoljnije
prebirne strukture, forsirati obnavljanje i urastanje jeleu sastojinu na


JE LR 108 8 irt´lha
BUKVA 251.s m-´lha
UKUPNO 360 i KL3 I ha


bukva


bukio-jjtia


jtla


jela /j*ia


10-20 11-30 3! -HO 11-SO S´-tO H 7<1 Preko 70 cn


787.5 I2S72 19123 2767.5 27 753 21 987 30 BOI = 1U7SS2 *i*
bukva v699 I 000 2000 4000 SOO0 IO 000 05401 «" *8 500 *»>
es 7,t 10,1, tt>,9 18,0 *»*.+ 83,7 32,1°/.


3.88h-(4 4+2 15.869 9 799 56S3 im-0 63718 i°


jelo 4891
=


200 500 800 500 1.000 2 000 = 5 000 -n


V
17,1 7,8 7


i *,´
A* *.* 5,1 «,*
7,h 10,7 l^.i 39,7 2´,5 22fl ´/


13 M 5,3
-


Graf. 5.


površinama gde je obnavljanje ranije već izvršeno. Smatramo da je intenzitet
zahvata kod bukve, propisan uređajnim elaboratom u prošeku 12,6%, nedovoljan
i da se sa njim ne može postići željena cilj.


Intenzitet zahvata seče kod jele u prošeku od 7,8%, treba da omogući uklanjanje
prezrelih stabala jele slabe vitalnosti kod kojih prirast stagnira, proređivanje
pregustih grupa, što ovde nije tako aktuelno kao kod Sokolje, i, uklanjanje
rđavih stabala svih debljinskih stepena. Elaboratom propisan intenzitet od
4,2% pri zalihi drvne mase jele od 10)8.8 m3 po hektaru, ovo nije omogućavao.


U čistim prebirnim šumama, intenzitet zahvata u prošeku od 18,4% treba
da omogući: Uspostavljanje povoljnije prebirne i kvalitetne strukture u sastojinama
koje za sada ne dolaze u obzir za očetinjavanje; Osvetljavanje ranije
unešenih četinarskih vrsta i pripremanje sastojina za unošenje četinara gde se
to iz ekonomsko-bioloških razloga predviđa. Zavisno od postavljenog cilja, intenzitet
zahvata se može kretati od 10—30%. Uređajnim elaboratom propisan