DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 54     <-- 54 -->        PDF

sadašnji stupanj nauke, raspoloživost u kadrovima i potrebe privrede u drvetu.


Imajući u vidu iznesene negativne strane propisanih postavki uređajnih
elaborata, a konstatovane su četvorogodišnjim primenjivanjem elaborata, mišljenja
smo da u ovoj gospodarskoj jedinici ne treba čekati na redovnu reviziju,
već treba pristupiti novoj reviziji što pre, jer je to i ekonomski i biološki
nužno.


Činjenica da su šume ove jedinice dobro otvorene, pristupačne za lskonscavanje,
da u neposrednoj blizini postoje potrošači drveta, gazdovanje treba podići
na takav stupanj, koji će garantovati maksimalno korišćenje uz maksimalnu
produkciju kvalitetne drvne mase. Mišljenja smo da bi za ovu jedinicu, u pripremnoj
fazi intenzivnijeg gazdovanja a prema taksacionim podacima u doba
uređivanja (1959/60 god.), odgovarao intenzitet prikazan u grafikonu 3 i 4.


Zahvat seče u mešovitim sastojinama mora poprimiti strogo uzgojni ka-r
rakter O klasičnom prebirnom gazdovanju ovde se ne može govoriti već se mora
problem rešavati od slučaja do slučaja. Sadašnje stanje sastojina je rezultat neurednog
prebiranja u prošlosti. Na mnogim mestima su provođene čak i nepravilne
oplodne seče, tako da ima znatnih površina pod mladim jednodobnim
manjim ili većim grupama. Zahvat seče po debljinskim razredima, naročito»
tanjim, je znatan. Razlog za ovakov zahvat je ranije podvučen pa se na ovoim
mestu to ne ponavlja, ali smatramo da ovde treba nešto reći o nacmu sece.