DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 47     <-- 47 -->        PDF

se pokazao nepovoljnim. Naime, veoma nizak intenzitet korišćenja, s jedne strane
— a sa druge, relativno nepovoljna kvalitetna struktura u .zalihi drvne mase
što je rezultat neurednog prebiranja u prošlosti, dovodi do toga da se pri ko~
rišćenju šuma praktično vrši tzv. sanitarna seča a ne i uzgojna, koja bi imala
za cilj poboljšanje ne samo kvantitetnog već i kvalitetnog prirasta. Ovakvim
intenzitetom korišćenja, kvalitetna struktura se praktično ne menja ili neznatno
menja jer se produkcija drvne mase i dalje akumulira na znatnom delu rđavih
nosioca produkcija. S obzirom na prednje, nije za čudo što gazdinstvo ostvaruje
svega 25—30 % tehničkih sortimenata od bruto sečive mase lišćara. Ako se i
dalje ovako gazduje, ovaj odnos se neće brzo promeniti. Ukratko rečeno, gazdovanje
sa ovakvim intenzitetom korišćenja i konkretnim šumskim fondom je
izrazito ekstenzivno i bezperspektivno.


S obzirom na činjenicu da su prebirne šume ekonomski veoma vredne, u daljem
izlaganju na njih se uglavnom i osvrćemo. U tabeli br. 2. prikazujemo
strukturu drvne mase u prebirnim šumama po nešto proširenim debljinskim
razredima a prema statističkim podacima o stanju šumskog fonda. Iz tabele 2
i grafikona 1 i 2 se vidi da su prebirne šume, posmatrano u globalu, nepravilno
prebirne strukture te da je zaliha drvne mase kod stabala iznad 60 srn. prsnog
promera, znatna, i iznosi ukupno 963.313 m3 ih oko 20% od ukupne drvne mase
prebirnih šuma. Ovakav odnos drvne mase, relativno nepovoljna kvalitetna
struktura i nepovoljan omer smeše lišćara i četinara u mešovitirn šumama, ukazuje
na potrebu provođenja uzgojnih seča a ne samo sanitarnih, te potrebu za
intenzivnijim gazdovanjem.


Šumsko gazdinstvo u Kraljevu je u takvom stadiju razvoja da može postupno
preći na intenzivnije gazdovanje, uz"izvesnu promenu organizacione strukture
preduzeća i odgovarajuću podelu rada prema stepenu stručnosti kadra. Jer, intenzivnije
gazdovanje zahteva i viši stupanj stručnosti.


Minimalni intenzitet korišćenja kao startni elemenat -za intenzivnije
gazdovanje


Povoljna okolnost da se može preći na intenzivnije gazdovanje, raspoloživost
u kadrovima, relativno dobra komunikativnost, blizina potrošačkih centara *
te potreba zajednice za drvnom masom, obavezuje gazdinstva da čim pre pristupi
intenzivnijem gazdovanju.


Stanje šumskog fonda je takvo da se nemože govoriti o nekim nagomilanim
zalihama drvne mase, ali je potreba za negom takva da se mora pristupiti intenziviranju
gazdovanja te postavljanju osnovnih smernica za šumsko-privredno
područje u celini. na osnovu kojih, bi se kasnije razrađivali ciljevi gazdovanja
po gospodarskim jedinicama. Ovo je po našem mišljenju osnovni nedostatak u
dosadašnjem gazdovanju, jer su se ciljevi gazdovanja pri uređivanju ili revizijama
po gospodarskim jedinicama određivali od slučaja do slučaja, često i prema
subjektivnom shvatanju projektanta-uređivača, koji je imao u vidu samo
jednu jedinicu kao predmet uređivanja u datom momentu.


Za Donjeibarsko šumsko-privredno područje osnovne smernice u najkraćim
crtama bi mogle biti:
1 — Prikazan intenzitet korišćenja znatno se poboljšao najnovijim uređivanjem


G. J. »Čemerno« gde je postavljen intenzitet od 27"/o od zalihe drvne mase.
45