DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 46     <-- 46 -->        PDF

DOSADAŠNJE KORlSCENJE POSTOJEĆEG ŠUMSKOG FONDA


Sume ovog područja delom su korišćene još u predratnom periodu a u posleratnom
periodu korišćenjem su obuhvaćene skoro sve vrednije šume. Prvi
posleratni period karakterisao se sečama jačeg intenziteta a kao rezultat potreba
za saniranje posledica ratnih pustošenja i teških privrednih prilika. Posle
ovog perioda, intenzitet korišcenja se smanjuje sa tendencijom uvećavanja zaliha
u drvnoj masi. Novim uređivanjem i revizijama uređajnih elaborata kao
princip se usvaja minimalan intenzitet korišcenja, a kao osnovica za intenzitet
korišcenja, nekako nezvanično se usvaja intenzitet u visini približno 30 % od
prirasta za lišćare, a za četinare oko 20%. Neke određene postavke u ovom pogledu,
bar za ovo- područje nisu postojale, pa se slobodno može reći da je do
ovog došlo više-manje stihiski, a kao rezultat ranijeg jačeg korišcenja i težnje
za jačanjem zaliha u drvnoj masi te klasičnog shvatanja prebirne šume i prebirnog
gazdovanja.


Intenzitet korišcenja ekonomskih šuma, koji prema tabeli br. 1. u prošeku
iznosi 10,5% od zalihe drvne mase ili 41,4% od prirasta,1 u dosadašnjem radu