DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1964 str. 42     <-- 42 -->        PDF

i drugog šumskog drveća. Dapače, utvrđeni višak vlage u rajonu miniranih
jama još je potrebniji za topolu, kao vrstu većih zahtjeva na vlazi.


Dubina oranja u konkretnom slučaju iznosila je 30 cm. Premda su jame
bile kopane ašovom, moglo bi se reći, da se navedeni rezultati mogu primjeniti
i na jame kopane mehaniziranim svrdlom, jer se i u tom slučaju ne postiže ono,
što se postiže miniranjem, tj. raspucavanje zemljišta na većoj dubini i širini.


Ispitivanja su vršena u toku jedne godine, od svibnja 1951. do svibnja 1952.
Na udaljenosti 20, 70 i 170 cm od voćke izbušene su sonde na dubinama (profilima):
10—20, 30—40 i 80—90 cm. Na svim udaljenostima i profilima vršeno je
dnevno mjerenje na tom mjestu nalazeće vlage. Dobiveni rezultati prikazani
su u prosjecima i međusobnim postotnim odnosima na slijedećoj šemi i grafikonu:


Na usporednom šematskom presjeku kopane i minirane jame ispisane brojke
označuju dobivene rezultate u prosjeku fiziološki aktivne vlage u tlu, preračunate
na procentni međusobni odnos. Očigledno je veći postotak učešća
vlage u desnom, tj. miniranom dijelu, nego u lijevom — kopanom dijelu.


Donji grafikon prikazuje postotni odnos vlage u tlu na dubini 30—40 cm, koja
je najinteresantnija za razvoj korjenovog sistema. Radi boljeg objašnjenja
i usporedbe prikazana je situacija sa vlagom jednog određenog dana, tj. 8. 8. 1951.
godine, kada je pala izvjesna količina oborina, te njihovo odražavanje na povećanje
vlage u^tlu.


VOem—
MINIRANO Š


i!Q3— —iđS


is. wwwa- đU> — Babin a oranja
74~
IZNOSI VLRGL V KOPANI/1 I MINIRANIM JAMAMA IPrena artf./


STAUJE U PROFILU 30-U-0 e« /Prtna or,+1


Nagli pad grafikona kod kopane jame na prijelazu iz kopanog i rahlog u
netaknuti dio tla, bolje odgovara stvarnom stanju vlage u oba dijela, nego da je
taj prijelaz prikazan ravnomjernim padom grafikona od sonde II do III. Iz grafikona
se razabire veći postotak vlage i na većoj udaljenosti od sredine jame
u miniranom nego li u kopanom dijelu. Interesantan je iznos vlage u tlu na istoj
dubini za navedeni dan, kada se je uslijed oborinske vode u miniranom dijelu