DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1963 str. 67     <-- 67 -->        PDF

3.akeni i pcopiii


Na temelju člana 33. stav 2. Zakona o
šumama (»Narodne novine« broj 1/62), Republički
sekretarijat za šumarstvo donosi


PRAVILNIK


o
izmjeni Pravilnika o žigosanju drva i
izdavanju popratnica za drvo
Clan 1.


U Pravinliku o žigosanju drva i izdavanju
popratnica za drvo (»Narodne novine
«, broj 47/62) član 10. mijenja se i
glasi:


»Čekići za žigosanje izrađuju se iz kovine
i imaju na jednoj strani odgovarajući
žig prema vrsti čekića, a na drugoj
strani sjekiricu.


Na svakom žigu mora se nalaziti redni
broj čefeića i skraćeni naziv sjedišta organa
čiji je čekić, označen skraćenicama
prema popisu koji je sastavni dio ovog
pravilnika.


Žigovi se izrađuju prema nacrtima koji
su sastavni dio ovog pravilnika.«


Clan 2.


Obrazac popratnice za drvo iz člana 15.
zamjenjuje se obrascem´ koji čini sastavni
dio ovog pravilnika.


Clan 3.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog
dana nakon objave u »Narodnim novinama
«.
Broj: 07-713/1-1963
Zagreb, 26. kolovoza 1963.
Republički sekretar za
šumarstvo
Inž. Predrag Dobrosavljević, v. r.


POPIS
skraćenica sjedišta organa koji posjeduju


čeikć
za obilježavanje stojećih stabala i
žigosanje drvnih sortimenata
Kotar BJELOVAR
1. Bjelovar
2. Čazma
Blr
Cza
3. Daruvar Dvr
4. Đurđevac Đrc
5. Garešnica Gša
6. Grubišno Polje
7. Koprivnica
GPe
Kva


8. Križevci
Kži
9. Pakrac
Pkc
10. Virovitica
Vra
11. Vrbovec
Vbc
Kotar KARLOVAC


1. Donji Lapac DLc
2. Duga Resa
DRa
3. Gospić
Gsć
4. Gračac
Gac
6. Karlovac
Klc
6. Ogulin
Oln
7. Otočac
Oče
8. Ozalj
Olj
9. Slunj
Snj
10. Titova Korenica TKa
11. Vojnić
Vnć
12. Vrbovsko
Vbo
13. Vrginmost
Vmt
Kotar OSIJEK


1. Beli Manastir BMr
2. Danji Miholjac DMc
3. Đakovo
Đko
4. Našice
Nše
5. Nova Gradiška NGa
6. Orahovica
Oha
7. Osijek
Ojk
8. Podravska Slatina PSa
9. Slavonska Požega SPa
10. Slavonski Brod SBd
1.1. Valpovo
Vpo
12. Vinkovci
Vki
13. Vukovar
Vkr
14. Županja
Zpa
Kotar PULA


1. Buje
Bue
2. Buzet
Bzt
3. Lab n
Lbn
4. Novigrad
Ngd
5. Pazin
Pzn
6. Poreč
Prč
7. Pula
Pia
8. Rovinj
Rnj
9. Umag
Umg
Kotar RIJEKA


1. Crikvenica
Oka
2. Čabar
Cbr
3. Delnice
Dne
4. Krk
Krk
5. Mali Lošinj MLš
6. Opatija
Ota
7. Pag
Pag
8. Rab
Rab


ŠUMARSKI LIST 9-10/1963 str. 68     <-- 68 -->        PDF

9. Rijeka » Rja
10. Senj Snj
i


Kotar SISAK


1. Dvor
2. Glina
3. Ivanić-Građ
4. Kostajnica
6. Kutina
6. Novska
7. Petrinja
8. Sisak
Kotar


1. Benkovac
2. Biograd
3. Drniš
4. Dubrovnik
5. Hvar
6. Imotski
7. Knin
8. Korčula
9. (Lastovo
10. Makarska
11. Metković
12. Obrovac
13. Omiš
14. Sinj
15. Split
16. Supetar
17. Šibenik
Dvr
Gla
Igd
Kj´a
Kta
Nsa
Pta
Ssa


SPLIT


Bkc
Bgd
Dnš
Dbk
Hvr
Iti
Knn
Kča
Lto
Mka
Mtć
Ore
Omš
Snj
Sit
Spt
Sbk


NACRT-ŽIGOVA


18. Trogir
19. Vis
20. Vrgorac
21. Zadar
Kotar VARAÄDIN


1. Čakovec
2. Ivanec
3. Ludbreg
4. Novi Marof
5. Varaždin
Grad ZAGREB


1. Centar
2. Crnomerec
3. Donja Stubica
4. Dugo Selo
5. Jastrebarsko
6. Klanjec
7. Krapina
8. Maksimir
9. Međveščak
10. Pešćenica
11. Remetinec
12. Samobor
13. Sesvete
14. Trešnjevka
15. Trnje
16. Velika Gorica
17. Zabok
18. Zaprešić
19. Zelina
20. Zlatar Bistrica
Tgr


Vis
Vgc
Zdr


Oke
Ine
Ldg


NMf


Vžd


ZCr
ZCc
DSa
DSo
Jto
Knc
Kpa
ZMr
ZMk
ZPa
Rte
Sbr
Sve
ZTa


ZTe


VGa


Zbk


Zšć
Zna
ZBa


ZA ZIGO/ANIE DRVA


M Z-1 (^ "***)


Uvećan
dio Anreijek a lave jiqa i^WswSMS*
La„ doznaku5-. redni broj
stabala
čekića
za ziqojanji izrađenog drve/tz
OPĆ-.opć/nCL f


ZCC-..-skraćeni KQUV čierfišiff Cficine


412
ŠUMARSKI LIST 9-10/1963 str. 69     <-- 69 -->        PDF

OPĆINA Serija: * _


POPRATNICA ZA DRVO BI tOJ


kbr. M. * pripremio je za iznošenje iz šume u građanskom
(naziv šume , kat. općina, kat. čestica)
drvo žigosano dolje otisnutim čekićem i. to:
53"


I
I
Količina


CD


U


a


u


u


ffl


IS


>


u


U


>


Upotrebljivost
(tehničko, za kemijsku
preradu,
za ogrjev)


S a> o


21


C/3


1a


a


a


5 ej s> ´fi OJ


M TS


«2 a


>"1


t °


>


JH 171


IZJAVA SAUCEŠC A POVODOM ZEMLJOTRESA U SKOPLJXJ


DIREKTORA NACIONALNE VISOKE ŠUMARSKE ŠKOLE V NANCY-u


Direktor Nacionalne visoke šumarske škole u Nancy-u (Francuska), gospodin
Viney , uputio je — povodom zemljotresa u Skoplju — jugoslovenskim šumarima
pismo sledeće sadržine:


Želim da vam izrazim naše saučešće u jugoslovenskoj žalosti povodom strašne
katastrofe u Skoplju.
Veze između francuskih i jugoslovenskih šumara tako su stare i čvrste da nam
je nemoguće ne saosećati u vašim iskušenjima i ne smatrati ih kao sopstvena.


Nadamo se da ni jedna šumarska porodica nije bila pogođena ovom nesrećom.


Primite, gospodine generalni direktore, izraz moga poštovanja i dubokih osećanja.
A. Viney


Na ovo pismo odgovorio je drug ing. Dj. J o v ić, pomoćnik Saveznog sekretara
za poljoprivredu i šumarstvo, sledeće:
»Primili smo, gospodine direktore, Vaše pismo od 29. jula kojim izražavate saučešće
povodom katastrofe koja je zadesila Skopje, glavni grad naše SR Makedonije.


Vaše pismo nas je duboko dirnulo. Ono je za nas ne samo izraz ljudske solidarnosti
nego i još jedan dokaz više trajnog prijateljstva između naših naroda, i iskrenih
tradicionalnih veza između francuskih i jugoslovenskih šumara.


Udes Skopja zaista je velik; to je naša nacionalna nesreća, naš zajednički bol.
Pored ogromne materijalne štete, izgubili smo preko hiljadu naših čestitih građana
koji su nastradali u čitavim porodicama. Među žrtvama se nalazi i naš kolega Ing.
Saltanski, direktor Direkcije šuma u Skopju.


Naši narodi preživeli su velika iskušenja u prošlosti ali su se uvek, kao Feniks,
podizali da bi ostvarili svoja najveća dostignuća. I ovaj puta, iako sa velikom žalošću
za žrtvama, svi naši narodi, svi mi — podižemo novo Skopje. Verujemo da ćete Vi,
deleći sa nama žalost, učestvovati i u našoj veri u budućnosti i u našoj radosti, što
ćemo ispuniti nade građana porušenog grada.


Zahvaljujući na saučešću, u ime jugoslovenskih šumara, i u moje ime, uveravam
Vas da nikada nećemo zaboraviti Vaš prijateljski gest u ovim mučnim trenutcima
posle katastrofe koja je ožalostila ćelu našu zemlju.


Primite, gospodine direktore, naše srdačne pozdrave.«


ISPRAVAK:
Sliku br. 1. na strani 331. Š. L. 7/8-1963. i si. br. 3. na strani 332. treba okrenuti.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1963 str. 70     <-- 70 -->        PDF

VISINA PRETPLATE I CIJENE POJEDINIH BROJEVA ŠUMARSKOG LISTA


Cijene pojedinih bro; eva:
Pretplata za
Naslov : tek. godinu Izdanja Izdanja Izdanja
godišnje: do 1945. g .1945. - tek. g. tekuće g.


Tuzemstvo Dinara Dinara


Ustanove i poduzeća 5.000 100 200 600
Pojedinci 1.000 90 80 ISO
Studenti i daći 200 30 40 SO


Inozemstvo:


Ustanove i poduzeća 6.000 150 250 600


Pojedinci 2.000 MM) 150 200


OBAVIJEST


Po odluci UO Saveza šum. društava Hrvatske od 26. XII 1962. god.
Šumarski list će ubuduće besplatno objavljivati pregled potražnje i ponude
šumarskih inženjera i tehničara šumsko-gospodarskog i drvarsko-
industrijskog smjera.


Zainteresirani treba da dostave ove podatke:


a) Ustanove i poduzeća:


1. adresa, 2. naziv radnog mjesta za koje traži stručnjaka, 3. uslovi (kvalifikacija,
radni staž), 4. rok do kojeg se primaju ponude.
b) Stručnjaci:


1. adresa, 2. podaci o kvalifikaciji i radnome stažu, 3. uslovi za primanje
zaposlenja.
Podatke treba slati na adresu: Savez šumarskih društava Hrvatske,
Zagreb — Mažuranića trg 11.
Podaci primljeni na vrijeme objavljivat će se u prvom narednom
broju Šumarskog lista.
Uredništvo


ŠUMARSKI LIST — glasilo Saveza šumarskih društava Hrvatske. — Izdavač: Savez šumarskih
društava Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i uredništvo: Zagreb, Mažuranića trg 11. — Račun kođ
Narodne banke Zagreb 400-21-608-111 — Tisak: Izdav. tiskarsko poduzeće »A. G. Matoä« Samobor.