DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1963 str. 46     <-- 46 -->        PDF

ne u smislu pozitivne selekcije, kao u isključivo
gospodarskoj šumi.


Otok Mljet , svojim Velikim i Malim
jezerom i bogatim zelenilom borov:h šuma,
postaje sve poznatiji i privlačniji turistički
objekt. Sve već´ promet, uz današnie sta


´ nie i gustoću mlađih, neprolaznih borovih
šuma, dovodi ovaj tur:stički objekt u sve
veću opasnost. Samo jedan cigaretni ogorak,
pod ovakvim uslov´ma, može za tren
oka da izazove katastrofalan požar. U toliko
veća je ovdje opasnost, što je karakteristika
»nacionalnog parka« u tome —
»ne diraj u pr´rodu!« Nesprovođenie naiosnovnijih
i najhitnijih uzgojno zašt´tnih
mjera ugrožava opstanak »nacionalnog
park?« Mljeta u prirodi! Zakonski propisi


o zaštiti ne mogu da zaštite objekt od
požara!
Borov´m šumama na Mljetu i drugdje
´ na jadranskom Kršu treba posvetiti veću
i realniju pažnju za zaštitu od požara. Nije
zaštita njihova u tome da ih ne d´rgmo,
nego da u njima poduzmemo blagovremeno
potrebne mjere i to još ranije i intenzivnije
nego u ostalim ekonomsk´m šumama.


Ing. Vladislav Beltram


SEZDESETGODIŠNJICA UREBVVANJA
PREBORNIH SUMA U SVIJETLU
RJEŠENJA JEDNOG PROBLEMA
1.


Prema članu 23 Osnovnog Zakona o
šumama Sekretarijat Saveznog izvršnog
vijeća za poljoprivredu i šumarstvo donio
je prednacrt novih okvirnih Propisa o izradi
i donošenju šumsko-privrednih osnova,
jer dosadanja Uputstva i Instrukcije
za uređivanje šuma i sastav gospodarskih
osnova — obzirom na dinamiku razvoja
privrede i šumarstva uopće — postepeno
gube svoje opravdanje i postaju dokumenti
historijskog razvoja uređivanja šuma u
našoj zemlji.


Prednacrt novih okv;rnih Propisa — u
skladu s Osnovnim Zakonom o šumama —
izrađen je u godini koju možemo nazvati
jubilarnom — od prve Naredbe za sastav
gosjpodarskih osnova (23. travanj 1903.),
prošlo je punih 60 godina.


Cilj ovoga članka je da ukratko opiše
historijat uređivanja prebornih šuma u
svijetlu jednog problema nedovoljno poznatog
i naučno tret ranog tokom spomenutih
60 godina, u koji je danas uneseno više
naučne misli i kao takav bi trebao dobiti


»pravo građanstva« u operativnoj šumarskoj
službi.


Kroz minulih šest decenija se u uređivanju
prebornih šuma kao crvena n´t
provlači problem poznavanja optimalne
(normalne) drvne zalih
e — važnog faktora gospodarenja —
koji je danas u visokim jednodobnim šumama
do u tanč´ne proučen.


2.
U dosadanjim Uputstvima je spomenuti
problem tretiran u granicama tadanjih saznanja
šumarske nauke i prakse.
U Naredbi od 1903. god ne § 31 (»Proračunanje
godišnjih prihoda«) propisuje
postupak kako se određuje drvna masa za
sječu u pojedinom razdoblju i...« ona drvna
gromađa, koja prema obavljenom istraživanju
ima preostati na površini nakon
sječe, pazeći pri tom, da se u pravilu
ne smanji broj stabala ´li broj temeljnica
po jutru, koji je kao normalan ustanovljen
za dotičnu šumu nakon sječe«... Izbor
ophodnjice je — prema § 18 — proizvoljan
ili se određuje na temelju broja godina.
..« što ih prosječno trebaju stabla izabranog
predzadnjeg razreda debljine, da
urastu u najdeblji razred, u kojem polučuju
za sječu ustanovljeni prsni promjer«
koji se određuje... »obzirom na svrhu
šumskog gospodarenja»...
Procjenjivanje normalnog stanja šume
je veoma slobodno i subjektivno:
... »valja povrh toga ustanoviti po kat.
jutru broj stabala i sbroj temeljnica i
drvnu zalihu napose za svaki defa
1 j i n .s k i razred za normalno stanje
šume i to prije i poslije sječe« ...
Iako je u Naredb´ od 1903. godine problem
uređivanja prebornih šuma oskudno
tretiran, stručnjaci toga doba su nastojali
konstruirati normalu za svaku šumu koju
su uređivali. Te su normale definirale normalno
stanje šume prije i poslije sječe uz
duge ophodnjice i vel ke normalne drvne
mase. Uslijed toga je došlo do nagomilavanja
drvne zalihe po jedinici površine,
pa je jedan dio drvne mase ostao inertan
a uspjeh trajne regeneracije bio spriječen.
T r desetak godina kasn´je, Instrukcija
od 1931. godine propisuje za uređivanje
prebornih šuma kontrolnu metodu. Kontrolna
metoda (prema § 32) ...« se osniva
na sistematskom, stablimičnom i opetovanom
inventarisanju zaliha, spojenom sa
tačnom evidenciiom u međuvremenu -skorišćenih
masa. Tako se izravno dolazi do
tekućeg prirasta, koji je važan indikator
za ocenu budućih seča«...


Pitanje normalne drvne zalihe je u istom
§ (32) tretirano ovako:


i