DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1962 str. 70     <-- 70 -->        PDF

IV. KADROVI
1. Kao preduslov za izvršenje postavljenih
zadataka u šumarstvu i drvarskoj industriji
Like, nameće se pitanje povećanja
broja visokokvalificiranih i srednjih tehničkih
kadrova. Efikasno rješenje ovoga
pitanja tijesno je povezano za izgradnju
određenog broja stanova, radi obezbjeđenja
potrebnog smještaja i odgovarajućeg
životnog standarda ovih kadrova.
2. Također se kao preduslov nameće
pitanje obezbeđenja kvalifikovane radne
snage, što se može postići sistematskim
obučavanjem i školovanjem, naročito putem
tečajeva i instruktaža.
Rješenje toga pitanja povezuje se sa
sređenjem materijalnih problema šumskog
radnika i radnika drvne industrije u odnosu
na ostale privredne grane.


V. INVESTICIJE
1. U politici investiranja orijentirati se
na podizanje kultura ubrzanog rasta, podizanje
plantaža i provođenje odgovarajućih
mjera na rekonstrukciji šuma, zatim
investirati izgradnju šumskih komunikacija,
osiguranje mehanizacije i opreme u
šumskoj proizvodnji.
Na temelju perspektivnog razvoja i unapređenja
ove grane, treba osigurati financijska
sredstva od oko 400,000.000 dinara
u prosjeku godišnje. Izvori sredstava
predviđaju se iz vlastitih sredstava oko
320,000.000 dinara (Am I i Am II i drugi
fondovi), a oko 80,000.000 dinara potrebno
je osigurati u obliku zajma i dugoročnih
kredita iz fondova društvene zajednice.


2. Investiranje u drvnoj industriji treba
usmjeriti prvenstveno na rekonstrukcije
perspektivnih kapaciteta.
Sva daljnja investiranja u nove kapacitete,
a na području prerade drveta treba
orjentirati na kemijsku preradu.


VI. NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD
Unapređenje i povećanje šumske proizvodnje
kao i razvoj drvarske industrije,
treba da se izvrši na bazi rezultata naučnih
istraživanja, koja treba smjelije iskoristiti
na širem proizvodnom području. U
tu svrhu treba izraditi program naučno
istraživačkih radova i postaviti zahtjeve
naučno istraživačkoj službi u vezi sa neposrednim
zadacima i problemima proizvodnje.


Savjetovanje u Gospiću trebalo bi poslužiti
kao dobar primjer drugim našim
krajevima za upoznavanje i rješavanje
problema šumarstva i industrijske prerade
drveta.


V. Cvitovac
REFERATI


održani na IV Jugoslavenskom šumarskom
Kongresu u Zagrebu 17. VI 1962. g.
(Nastavak na napis u 5. L. br. 7. str. 245.)


B) DRVARSKA INDUSTRIJA


Položaj i uvjeti napredovanja drvarske
industrije. Ovaj je referat izradio ing.
Bogomil Cop ( sa saradnicima: dr. Z.
Potočićem, ing. B. Mačešićem, ing.


M. Cirićem i ing. A. Rosićem). U
uvodu se ističe napredak drv. ind. koji je
ostvaren u razdoblju 1956—1960. g. i priznaje,
da su uspjesi mogli biti´bolji, kad
bismo ujedinili svoje napore u pronalaženju
metoda rada i nastojali ostvariti napredak
u skladu s općim tehničkim napretkom
najrazvijenijih zemalja. Ukazuje
se također i na značajnu ulogu drv. ind.
u privredi naše zemlje; na slabo investiranje
spram drugih prerađivačkih industrija,
ali i na to, da nismo znali dokraja
iskoristiti poboljšanja u tehničkom nivou
da povećamo produktivnost rađa i rentabilnost
poslovanja.
U slijedeća tri poglavlja obrađen je postavljeni
zadatak:


I. Karakteristika sadašnjeg stanja drvarske
industrije. Važno je naglasiti, da se
napredak finalne i polufinalne proizvodnje
platio sredstvima stvorenim u primarnoj
preradi, koja je uslijed toga ostala, nažalost,
na zatečenoj razini. Napredak finalne
proizvodnje danas dominira, a nekad
je piljena građa nadmašivala sve ostalo.
Općenito uzevši, naša je drvarska industrija
orijentirana na kompleksno iskorištavanje.
Osim toga, za 1980-tu godinu predviđa
se udvostručenje šumske proizvodnje
uslijed opsežnog plantažiranja i zbog toga
očekuje se modernizacija drvarske industrije,
da bi mogla preraditi tu povećanu
količinu sirovina.
Međutim, povećana finalna proizvodnja
uzrok je smanjenju pilanske prerade, naročito
bukovine iz koje su gotovo u cijelosti
izgrađene šperploče. Pilanski se trupci
ljušte, pa je to opet pogoršalo kvalitet
šperploča. Osim toga, nastojanje za što boljim
iskorišćavanjem tehničkog drva, dovelo
je do maksimalnog snižavanja kvaliteta
pilanske oblovine, a istovremeno i dizanja
cijena sirovini. Snižavanje kvaliteta
za standard oblovine, radi fiktivnog financijskog
uspjeha, isto se tako negativno odrazilo,
jer tržište traži kvalitetnu piljenu
građu.


Isto se tako ne može zanemariti utjecaj
mjera koje se poduzimaju u jednoj privrednoj
grani na drugu granu njezinu. Tako
napr. da bi se podmirila potreba pla