DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 74     <-- 74 -->        PDF

ŠUMSKO GOSPODARSTVO »GARJEVICA«
KUTINA
Telefon broj: 24-78 direktor, sekretarijat, plan
23-85 komercijalni odjel,
24-90 knjigovodstvo
Brzojavna kratica: »Garjevica« Kutina


Pogoni: Šumarija Novoselec, telef. br. 3
Šumarija u Popovači, telefon br. I4
Šumarija u Kutini, telefon br. 23-39
Šumarija u Lipovljanima, tel. br. 2, stovarište br. 5
Šumarija u Garešnici, telefon br. 4
Mehanizacija Kutina, telefon br. 24-99


PROIZVODI I PRODAJE


— furnirske i pilanske trupce tvrdih i mekih lišćara,
— rudno drvo i kolarsku građu, elektrovod. stupove,
— hrastovu tesanu dužicu,
— taninsko i celulozno drvo tvrdih i mekih lišćara,
— ogrevno drvo tvrdih i mekih lišćara,
— drveni ugljen,
— sadnice brzorastućih topola, bagrema, smreke i borova,
— pšenicu, kukuruz kao i međuproizvod sa plantaža topola.
ŠUMSKO GOSPODARSTVO SLAVONSKI BROD


Štrosmajerova ulica br. 15
Tel. 24-03 i 25-17 — Post. pretinac 85
Sa svojim poslovnim jedinicama u Oriovcu, Slav. Brodu, Trnjanima i


Strizivojni, obuhvaća poslovanja grane 311-10, 311-20, 312, 412 i 211


Proizvodi i prodaje:


1. Sadnice za klasično pošumljavanje
2. Sadnice brzorastrućih listača i četinjača
3. Sadnice za parkiranje
4. Oblu građu listača i četinjača
5. Celulozno, taninsko i destilacijsko drvo
6. Ogrjevno drvo listača
7. Sporedne šumske proizvode
8. Poljoprivredne proizvode (ratarske kulture)
Posebno nudi odstrel na kvalitetnu visoku i nisku divljač u vlastitom
uzgojnom lovištu »Merolino« — »Guševac«.


Sve narudžbe izvršavamo promptno i na zadovoljstvo svojih kupaca i
poslovnih prijatelja.