DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 73     <-- 73 -->        PDF

ŠUMSKO GOSPODARSTVO DARUVAR
Telefon br. 29 Mihanovićeva 12


PREKO SVOJIH POGONSKIH JEDINICA


Šumarija: Grubišno Polje, Miokovićevo, Daruvar, Sirač, Pakrac, Lipik
i Bučje; Autotransporta i mehanizacije, uzgojnih lovišta i građevinarstva,
vrši sve poslove na uzgoju, njezi, zaštiti i podizanju šuma kao i plantaža
brzo rastućih vrsta drveća, kamionske i traktorske usluge vlastitim
motornim parkom, izgradnju i održavanje šumskih komunikacija.


U svojim uzgojnim lovištima pruža mogućnost ugodnog boravka i lovnog
turizma.


Proizvodi oblovinu hrasta i bukve za furnir, ljuštenje i rezanje, kao
i ogrevno drvo svih kvaliteta.


ŠUMSKO GOSPODARSTVO
NOVA GRADIŠKA — Štrosmajerova ul. 11
Telefoni: 33, 155 i 167


I
Sa svojim pogonima — šumarijama:


Nova Kapela, Nova Gradiška, Okučani, Novska, Jasenovac


Proizvodi:


sve vrste trupaca hrasta, bukve, jasena, graba i mekih listača, pragovsku
oblovinu hrasta i bukve, rudno drvo hrasta, jasena i bukve, tehničku
cjepanicu hrasta i bukve, hrastovu cijepanu dužicu, celulozno drvo bukve
i topole, ogrevno drvo tvrdih i mekih liščara i drveni ugljen.
U svojim uzgojnim lovištima:


Itadinje, Prašnik, Međustrugovi, Psunj i Babja gora


Uzgaja:


kvalitetnu jelensku i srneću divljač, te divljač niskog lova: zečeve i
fazane.