DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 64     <-- 64 -->        PDF

VISINA PRETPLATE I CIJENE POJEDINIH BROJEVA ŠUMARSKOG LISTA


Naslov :
Pretplata za
tek. godinugodišnje:
Cijene
Izdanja
do 1*46. g
pojedinih bro;
Izdanja
.1$45. - tek. g.
eva:
Izdanja
tekuće g.
Tuzemstv o Dinara Dinar a
Ustanove i poduzeća 5.000 100 200 500
Pojedinci 1.000 50 80 150
Studenti i đaci 200 30 40 50
Inozemstv o :
Ustanove i poduzeća 6.000 150 250 600
Pojedinci 2.000 100 150 200
.


ŠUMARSKI LIST — glasilo Saveza šumarskih društava Hrvatske. — Izdavač: Savez SumarsJclh
društava Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i uredništvo: Zagreb, Mažuranlća trg 11. — Račun kod
Narodne banke Zagreb 400-21-3-502. — Tisak: Izdav. tiskarsko poduzeće »A. G. Matoš« Samobor.