DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 62     <-- 62 -->        PDF

drveća. Kaže, da je vegetativno razmnažanje
bilo u šumarstvu često zapostavljeno.
Tek novija iskustva sa topolama su
potvrdila, da je važno selekcionirana stabla
vegetativno razmnažati, kako bi dobili
jednako vrijedne individuume sa istim
svojstvima kao i selekcionirana stabla.


VI. Podizanje sjemenskih plantaža
Dobivanje potrebne količine sjemena
od selekcioniranih stabala, koja su visoka,
a ne rode svake godine veoma je teško.
Autor vjeruje, da će se podizanjem sjemenskih
plantaža taj zadatak lakše riješiti.
U knjizi je opisano, koji. položaji odgovaraju
za plantažu. Ekstremne položaje,
strme nagibe, vlažne ili suhe lokalitete
mjesta, gdje često dolaze miševi i insekti,
i gdje se pojavljuju bolesti, ne treba izabrati
za sjemenske plantaže. Autor predlaže,
da se tlo na plantaži obrađuje po
mogućnosti na čitavoj površini. Mjestimičnu
obradu tla preporuča tamo, gdje je
ono rahlo. Preporuča najmanje 20 klonova
po 1 ha plantaže, a razmak između biljaka
4,5 X 4,5 m. U plantažama, gdje će se tlo
mjestimično obrađivati, korisno je posaditi
između redova neku drugu vrstu, koja
će praviti zasjenu, a kasnije je treba
odstraniti.


VII. Oplemenjivanje pomoću selekcije
i križanja


Putem križanja bliskih vrsta uspjelo
se dobiti hibriđe, koji imaju bujniji rast
od njihovih roditelja. Tek ovaj,.uspjeh
dao je povoda za brojna ispitivanja, kojima
je cilj, da se dobiju hibridi s pojavom
heterozisa. Vincent naglašava, da kod
hibrida treba ustanoviti, ne samo sposobnost
prirašćivanja, nego i otpornost kao
i sposobnost prilagođivanja. Takav primjer
donosi autor za križanac između
evropskog i japanskog ariša: Larix eurolepis
Henry. Mnogi križanci između crnih
i balzamastih topola nemaju te kvalitete.
Na osnovi toga autor zaključuje, da je
potrebno vršiti križanja, ne samo između
vrsta, nego i unutar pojedinih vrsta, tj.
između različitih ekotipova. Treba ići zatim,
da se dobiju hibridi, koji su, ne samo
otporni, već i da imaju manje zahtjeve
na stanište od roditelja.


VIII.
i IX. Oplemenjivanje putem
mutacija
U zadnja dva poglavlja opisana je važnost
mutacija za oplemenjivanje šumskog
drveća. Kod rada na oplemenjivanju treba
se koristiti i mutacijama, koje su u tom
slučaju polazni materijal za daljnja kri


žanja i selekciju. Kod šumskih vrsta treba
obratiti pažnju na prirodne poliploidije.
Noviji rezultati induciranja mutacija kod
bilja upućuju na to. da ovaj metod oplemenjivanja
ne treba zanemariti ni kod
šumskog drveća. Ali prema izlaganju autora
ne možemo očekivati, da ćemo odmah
uz pomoć kemijskih sredstava ili putem
zračenja dobiti odlične individuume. Putem
indukcija povećava se broj mutacija,
a njihovim križanjem se mogu dobiti hibridi,
od kojih će se selekcionirati oni, koji
imaju bolja svojstva od sada uzgajanih
ekotipova.


Dr. G. Vincent je s ovom knjigom dao
jedan vrijedan prilog literaturi iz oblasti
oplemenjivanja šumskog drveća, tim više,
što do danas u svijetu imamo vrlo mali
broj štampanih djela iz te oblasti. Budući
da se i kod nas, kako na fakultetima i
institutima, tako isto i u operativi sve
više izučava i radi na oplemenjivanju našeg
drveća, to ovu knjigu toplo preporučujemo
našoj stručnoj javnosti.


M. Vidaković
E i s e 1 e, Ch.: Travne trn tine i zelene površine
(Rasengrass und Grünflächen). P.
Parey. Berlin—Hamburg, 1962 (str. 135).


Već podulje vremena osjećala se potreba
za prikladnom knjigom ili bolje reći
priručnikom u vezi osnivanja tratina u
parkovima, nasadima i za zatravljivanje
strmijih staništa i padina nasipa cesta i
željezničkih pruga. Autor je u kratkom
priručniku, gotovo džepnog formata monografski
iznio na način pristupačan i laiku
što i kako treba raditi stručnjak.


Knjiga se sastoji iz tri poglavlja, i
stvarnog kazala.


U prvom poglavlju iznesene su radnje
u vezi njege i održavanja tratine (košnja,
gnojidba, navodnjavanje, korovi, bolesti i
fauna i niega tratine i obnova zapuštene
tratine). Drugo poglavlje sadrži materiju
s obzirom na samo podizanje, odnosno osnivanje
tratine (izrada plana .izbor biljaka
za tratinu, sjetva itd.), U trećem poglavlju
obrađena je materija s obzirom na podizanje
i osnivanje posebni htratina (sportske
tratine, tratine na strminama i padinama
nasipa putova i željezničkih putova). Ovo
poglavlje sadrži sjemenarske tabele i for


mule s uputstvima za sastav travnih smjesa
za tratine.


Stvarno kazalo sadrži prikladni pregled
svih pojmova, što olakšava ´korisniku
ove vrijedne knjige, da brzo nađe ono, što
mu je potrebno ili što ga zanima.


Dr J, Kovačević