DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Radovčić, a za blagajnika dr. ing. Dušan
Oreščanin. Za predsjednika je na IV
kongresu ITŠIDJ izabran ing. Rajica
Đekić. Članovi Izvršnog odbora su: ing.
Milivoje Bikicki, ing. Pavel Olip, tehničar
Drago Stipac, ing. Dime Bećar
i ing. Stevo Popović.


Prema statutu usvojenom na IV kongresu
u Izvršni odbor ulaze još po jedan
predstavnik republičkih Saveza i to predsjednik
ili tajnik.na II sjednici Izvršnog odbora Saveza
ITŠIDJ u Sekretarijat su izabrani drugovi:
R. Đekić, B. Ćop, Lj. Petrović,
A. Radovčić i D. Oreščanin. Usvojen je
konačan tekst i kompozicija Rezolucije
donesene na IV. kongresu ITŠIDJ, konačna
redakcija Statuta i prijedlog narednih
zadataka Saveza.
— rezolucija IV. kongresa ITŠIDJ dostavljena
je svim kotarskim šumarskim
društvima, svim kotarskim narodnim
odborima kao i republičkim organima
kojima u nadležnost spada šumska privreda
drvar, industrija.
Blagajnik izvještava:


— saldo novčanih sredstava na dan 20.
IX. 1962. g. iznosi 5,433.063 din. što
predstavlja povećanje za 1,690.109 din.
u odnosu na stanje 1. I. 1962. god.

potraživanja od kupaca na dan 30. VI.
1962. g. iznosila su 1,835.001 din., što
predstavlja smanjenje od 204.898 din.
Dugovanja kupaca iz 1961. g. podmirena
su.

dugovanja dobavljačima na dan 30. VI.
1962. g. iznosila su 741. 291.- din. što
predstavlja smanjenje za 133.968 din. u
odnosu sa stanjem 1. I. 1962. god. Dugovanje
se odnosi na tekuće obaveze.

izvršenje proračuna prihoda i rashoda
za 1962. god. odvijalo se je ravnomjerno
i u planiranim okvirima svake pozicije.
Ađ 3.
Savez ITŠID Jugoslavije zakazao je


III. plenarnu sjednicu Izvršnog odbora u
Donjem Vakufu za dane 30. IX. i 1. X.
1962. godine, na kojoj pored ostalog treba
da se donese program narednih zadataka.
Konstatuje se da su predloženi naredni
zadaci SITŠIDJ sadržani u Rezoluciji, donesenoj
na IV. kongresu i da se u cjelosti
usvajaju i da u radu zakazane plenarne
sjednice ispred našeg Saveza sudjeluje tajnik
ing. Rafael Mott.


Ađ 4.


Drug ing. Pero Dragišić izvještava da
je najveći dio sastava teze o temi »Problemi
njege šuma« obavljen po njemu i dr.
Ivi Dekanicu tako, da će uskoro započeti
s izradom referata. Obzirom na temu savjetovanja
koje će se održati na savjetovanju
III. plenuma našeg Saveza predlaže
da se plenum sa savjetovanjem organizira
van Zagreba i to na području, gdje će se
moći savjetovanje odvijati i na, za ovu
svrhu podesnim objektima odnosno pokusnim
plohama.


Zaključeno je da se III. Plenum održi
van Zagreba i to na području koje je
pogodno za savjetovanje o problemima
njege šuma i da drug Bozo Mačešić organizira
izradu koreferata o korišćenju i preradi
drvnog materijala koji dobivamo iz
njege šuma i da se plenum održi u toku
mjeseca studenog.


Ad 5.


Načelno je usvojeno da naš Savez štampa
knjigu »Biološki i ekonomski uvjeti
uzgajanja šuma« od ing. Josipa Šafara i
zaključeno da za iduću sjednicu blagajnik
ing. Vilim Živković podnese predračun
prihoda i rashoda o štampanju i prodaji
te knjige.


Radi toga što naš Savez ne raspolaže
deviznim sredstvima nije se moglo prihvatiti
poziv za zasjedanje Šumarsko-naučne
visoke škole u Münchenu, koje se
održava od 24. do 27. listopada 1962. god.


Zaključeno je da se dosadašnja najamnina
za korišćenje društvene dvorane povisi
od 10.000 na 15.000 dinara za jedan
dan uključujući u teme i zagrijavanje
dvorane.


Zaključeno je da naš Savez pruži pomoć
spaljenoj biblioteci Univerziteta u
Alžiru sa slijedećim edicijama:


1.
Kompleti Šumarskog lista od 1945.
do 1961. g. u uvezanom stanju,
3. Kauders dr ing. Alfons: »Šumarska
bibliografija od 1846—1946. g.« sa 2 primjerka,
3. Kauders dr ing. Alfons: »Šumarska
bibliografija od 1946—1955. g.« sa 2 primjerka,
4. Razvoj šumarstva i drvne industrije
Jugoslavije od 1945—1956. god., sa 2 primjerka,
5. Krš Jugoslavije (pet knjiga), uvezano,
sa 2 primjerka,
6. Savjetovanje o Kršu Jugoslavije,
održano u ljeto 1958. g. u Splitu, sa 2
primjerka.
Ing. Rafael Mott


353