DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 57     <-- 57 -->        PDF

»The concept of sustained yield, which
has come to us from Europe in pure and
simple form, needs drastic revising to be
useful in the United States. It can be interpreted
meaningfully only for the longer
stretch, and even the not statically, as we
can infer when we study the economic
trend« (str. 310).


Ovakav zahtjev autora rezultira i iz
shvaćanja o neminovnosti konjunkturskih
cikličnih kriza, kod čega se šumsko gospodarstvo
jednako kao i ostale privredne
grane mora prilagodavati nestabilnosti privrednog
života. To dosljedno dovodi do
povećanja etata u periodu konjunkture a
smanjivanje u periodi depresije. Naravno,
sa stanovišta planske privrede, koja eliminira
cikličnost privrednih kriza, ovaj
zahtjev nema opravdanja.


U svojoj aluziji na tekovine evropskog
šumarstva kao i na njegov budući razvoj
autor iznosi slijedeće konstatacije i -preporuke:


Kad su objavljeni klasični udžbenici
za uzgajanje šuma, Evropa je još imala
velike rezerve radne snage, koja je bila
toliko jeftina, da se s njom moglo ne samo
gospodariti sa šumama nego i voditi ratove.
Ta su vremena prošla. Opstanak
šumakog gospodarstva kao privredne grane
zavisi velikim dijelom od toga, da li će se
pronaći metode, pomoću kojih bi se proizvodila
dobra bez potrebe da u toku procesa
prelaze iz ruke u ruku i stalno prenose
ovamo i onamo. Drugim riječima, budućnost
šumarstva s gledišta ekonomike
leži u uvjetima hitnog i potpunog mehanizovanja
produkcije. Ako to ne uspije, onda
šumama preostaje samo funkcija zaštite
prirode, ekonomije vodom i rekreacije,
(str. 321).


Današnje je stanje takvo, da ne samo
primarna industrijska prerada nego i čitava
šumska privreda s izuzetkom fabrikacije
celuloze i vještaekih ploča boluje
od akutnog oboljenja, koje se ukratko
može definirati: niska produktivnost
rada. Ona se je u šumskoj privredi
Amerike za prva četiri decenija ovog
stoljeća (1899—1939) povećala tek za nekih
2%, što praktički znači, da je ostala na
jednakoj razini. Međutim druge privredne
grane u tom istom vremenskom intervalu
ukazuju upadljiv progres, koji se kreće u
prosjeku od 113"/o. U djelu se iznose podaci
za neke privredne djelatnosti:


šumska privreda -2a/o


proizvodnja kože 32,:´/o


„ živežnih namir


nica 52%>


„ željeza ... . 100´Vn


tekstila . . . 118,;´/o


„ papira ... . I33*/o


kemijska industrija ... . 17(F/o


tiskarstvo 244,;i/o


saobraćajne instalacije . . . 285´;7o


proizvodnja ulja i ugljena . 335,;Vo


duhanske prerađevine . . . 488´Vo


Kad se ovakva konstaticija može postaviti
u Americi, gdje je u šumskoj privredi
angažovano razmjerno malo radne snage
(prema računu prof. Duerra izuzev radova
oko sječe i izrade otpada tamo na jednog
inženjera 6.000 a na jednog radnika 2.400
ha), onda je ona kudikamo akutnija u zemljama
Zapadne Evrope, gdje šumska privreda
zaposluje daleko veći broj radne
snage.


U četvrtom se dijelu: »Zakoni i
uredbe « (poglavlje 24-28) obrada odnosi
na pravno stanje u Sjedinjenim Američkim
Državama s naročitim osvrtom, koliko
današnje državne pravne norme djeluju
na šumsko gospodarstvo. Za našu je
stručnu javnost ovaj dio od manjeg interesa,
pa ga stoga u ovom razmatranju ispuštamo.


U petom dijelu »Planiranje u šumarstvu
« (poglavlje 29-33) iznosi autor
podatke o svjetskom šumskom gospodarstvu
tj. statističke materijale o raspodjeli
šumskih areala, drvnih zaliha i intenzitetu
proizvodnje. Tu su uz analizu ^specifičnosti
tropskih i umjerenih geografskih pojaseva
dodani i najvažniji podaci iz međunarodne
trgovine. Autor razmatra i obzire prema
općim društvenim interesima, koji se kod
postavljanja planova moraju uvažavati, a
to u daljnjoj konzekvenciji znači uvažavanje
potreba korisnika na materijalnim i
imaterijalnim vrijednostima šume. U zaključnom
(33) poglavlju autor analizira
privredne planove i programe u SAD od
1876. naovamo te iz njih izvodi najvažnije
kompleksne ekonomsko-tehničke probleme
današnjice. Kod toga mu je osnovno pravilo:


Treba stalno imati pred očima, da ekonomski
problemi šumskog gospodarstva
nisu samo problemi jedne privredne djelatnosti
nego čitavog naroda (a). Mi premalo
poznajemo fizikalne i psihološke osnove
šumarske ekonomike te ne znamo,
koje su nam sve mogućnosti dane za poboljšanje
biološke i tehničke proizvodnje
(b). Premalo poznajemo i svojstva drveta
kao i načine, pomoću kojih se ta svojstva
mogu određivati i mjeriti (c). Šumsko je
gospodarstvo u svojoj suštini premalo poznato
široj javnosti ,a tome je glavni razlog
u okolnosti, što se važnost šume ne
može izraziti unovcu (d). Postoji krivo mišljenje,
da šume imaju važnost samo kao
rezervoari drveta (e). Mnoge su šume još
uvijek nepristupne, pa se na otvorene


351