DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 54     <-- 54 -->        PDF

(Razne dtcučne leme I pcikasl


JEDAN SVJETAO LIK IZ PROŠLOSTI
ŠUMARSTVA DALMACIJE


Prije 44 g. umro je u Zagrebu Nikola
V e ž i ć nadšumar drniški. Rođen je 2. XII
1857. ispod golih brda Dinare u pitomom
drniškom Petrovom polju u siromašnoj
seljačkoj obitelji. U selu Kričkama
kraj Drniša završava osnovu školu, a kao
dobra đaka šalje ga Đuro Smičiklas o
svom trošku na školovanje u Zagreb da
završi 4 razreda gimnazije, a nakon toga
u Križevce na Gospodarsko-šumarsko učilište
koje apsovira 1874. g. Odmah polazi
u službu kao vježbenik na veleposjedu Dura
Smičikiasa i dr Josipa Kopača u Pribiću.
U augustu 1877. dolazi u Drniš da
posjeti rodbinu i vidi svoj zavičaj.


Tom prilikom rodoljubi drniške Krajine
na čelu sa dr Matom Grubišićem i načelnikom
općine Markom Nakićem ipredložiše
mu da se natječe za mjesto općinskog
šumara. Vežić prijedlog prihvaća, a Općinsko
ga vijeće jednoglasno izabire za
svog šumara 8. X 1877. Tu je služio do


9. IX 1918. tj. do svoje smrti u Krapinskim
toplicama, gdje je liječio kostobolju.
Sahranjen je na zagrebačkom groblju Mirogoju.
Pored marljivog rada na terenu, Vežić
je i mnogo pisao sve do smrti. Jedno
od ranih njegovih djela nosi naslov: »Pet
pismah o oplemenjavanju voćakah Piše
za hrvatske voćare Nikola Vežić "nadzornik
gospodarstva i šumarstva općine Drniš
u Dalmaciji, povjerenik Matice Hrvatske
i Dalmatinske. Preštampano iz Naše Sloge


u Trstu 1879, Tiskarnica sinovah K. Amati.«
Tu on upućuje seljake, kako će unaprijediti
voćarstvo, kalemiti ,izabrati najbolje
podloge i plemke.


O pionirskom mučnom Vežićevu radu
svjedoče i dvije pjesme iz 1899. g. objavljene
u Nar. Listu u Zadru prigodom
25-godišnjice neumornog njegova rada, a
i članak u Pučkom Listu splitskom iz 1904


g. pa pjesma iz 1917. g. koju su mu predali
Drnišani prigodom 40-godišnjice nastupa
službe i konačno članak u Spomen-
kalendaru 250-godišnjice grko-kat. crkve
križevačke iz 1932. g.
Osim toga misli se da postoje i pjesme
iz 1905. g. prilikom odlikovanja i povišice
plaće od 920 na 1.500 kruna godišnje, a isto
tako i iz 1909. g. kad je odlikovan za rad
na obnovi šuma Drniške krajine i imenovan
nadšumarom.


Najbolje će nam ilustrirati njegov rad
citati iz pomenutog članka objavljenog u


Pučkom Listu 15. VIII 1904. g. pod naslovom:
Drniški šumar Ni´kola Vežić«: U tom
napisu iznosi se slijedeće:


Naš težak, protivan je svakoj novotariji,


strogo je privezan natražnjaštvom, držeći se


one: »Pleti kotac ko i otac«, te Nikoli bijaše


isprvice teška jada s težacima (seljacima), ali


on se ne osvrćaše na to, pošto se je bio istin


ski posvetio svome zvanju savjesno i neumorno,


već prionu duševno i marljivo oko posla.
Najprije je obišao sva četrdeset i dva ođ


lomka-sela općine drniške i ova našao u najžalosnijem
šumarskom stanju.


Postupajući obzirno prema protivnosti naroda,
zagajio je odmah u svrhu obnove šuma


u svakom selu po gdjckoju prostoriju (uspo


stavio šumsku zabranu).


Bilo mu je dodjeljeno 15 lugara. Kroz same


dvije godine trudnog i napornog rada postigao


je, da je pučanstvo počelo uviđati velike koristi


zagajivanja i pošumliavanja. Nikolin trud pri


znalo je i Namjesništvo u Zadru, koje je od


lukom od 2. listopada 1879. Br. 11.470 izrazilo


općini drniškoj vrlo laskavo priznanje radi na


predka u šumarstvu u njezinom području.
Šumar Vežić upirao je sve jačom snagom


u rad, te je svaki dan sve više zagajivao, a


usto je zametnuo rasadnjake bajama i inih ko


risnih stabala, ter, uzgojivši mladice, kašnje


ih je narodu razdavao. Nikola je lugare pouča


vao u navrćanju voćaka i mjerama obnove


šuma, te o zakonima i o propisima što se njihove
službe tiču.


U godini 1885. šumar Vežić započeo je u
svim gajevima proredivati (obnovljene šume


iz žila i panjeva), a što je narodu donijelo ve


like koristi i dovelo ga do osvjedočenja, da je


uzgoj šuma i branjevina istih od prevelike va


žnosti. Općina drniška, priznajući Nikoline za


sluge i požrtvovnost, sa svojim izvješćem od


16. travnja iste godine broj 1427 predlaže Zema.
ljskom Odboru u Zadru, da mu se udeli neka


nagrada, zemaljski Odbor, uvazujući pomenuto


izvješće, odlukom od 21. kolovoza 1886 Broj
2818 udelio mu je nagradu.


Za postići bolji uspjeh, Šumar Vežić nije
žalio truda i svakovrsnog napora. On je izlagao


i svoj život očitoj opasnosti — pogibelji. Više


puta bio je u opasnosti života. Da je to tako


dovoljna su ova dva slučaja:
Godine 1882. bilo je određeno za prvi put


početi sa sagjenjem gore u mjestu Drvar u


odlomku sela Kljaka. Žitelji Kljaka veoma to


me-bijahu pi´otivni. Ne obazirući se na njihovu


protivnost, godine iste 16. Ožujka započme Ni


kola saditi šumu u pomenutom Drvaru. Nu,


čim šumar na lice miesta dodje. Kljakani ga


napadoše, ter mu zadaše jednu ozljedu u desnu
nogu teške naravi.


Tom prigodom htjedoše ga zaista usmrtiti,
da se ne bude trefio jedan veliki kamen, iza


koga se ranjen šumar Nikola zaklonio i spasio
glavu na ramenu.


Dana 24. veljače 1883. kada se je u službi
nalazio u K.ljacima. nekoliko seljana iz Kričaka


bijaše se uročilo, da ga u predvečerje isčekaju


i izbiju radi toga, što su na nekoliko dana orile


bili pedipsani radi šumskog prekršaja. Ovoj


očitoj pogibelji što je izbjegao ima se zahvaliti


župniku pok. Nikoliću, koji je Nikolu o ovome


obznanio, te on mjesto te večeri kući, vratio se
sutradan i to drugim putem.


Tko bi opisao sve psovke i kletve, što ih je
Vežić morao muče podnositi, samo da postigne


svrhu željnog cilja? A tu je on zaista i postigao.