DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 50     <-- 50 -->        PDF

da se tako smanje troškovi »proizvodnje drveta«, tj. sječe stabala, izvlačenja i
izvoza drveta, ili drugo. Navedene pojave veoma su danas pojedinačne i na razmjerno
veoma maloj površini; prema dosadašnjem opažanju i saznanju, vjerovatno
nemaju značaj usmjerivanja i proširivanja na veće površine.


Naprotiv, na drugim stranama dinarskog područja imamo ponekih sastojina
u kojima je već pred oko 10—15 godina trebalo osloboditi novi bukov naraštaj
od konkurencije loše razvijenog matičnog drveća, čija je vrijednost zbog
zapaljenja kore, povećavanja granatosti i si. sve manja, i u kojima je trebalo
ispuniti praznine i loše razvijene grupe mladika ekološki odgovarajućim i ekonomski
potrebnim četinjačma. Umjesto takvog postupka sablonski se produžuje
preboran način gospodarenja. Sablonski se prebire također i u ponekim
jednodobnim sastojinam i u raznodobnim sastojinama jednodobnog izgleda,
umjesto da se obavlja intenzivno njegovanje proredom.


Možda nije na odmet da se ovdje istaknu postavke belgijskih šumara:


a) strpljiv se uzgajač pita: može li se ovo stablo ostaviti a da ne bude štete
za okolinu;


b) nestrpljiv se uzgajač pita: treba li ovo stablo posjeći da ne bude štete za
okolinu.


Mi bismo umjesto riječi i pojma okolina trebali upotrijebiti pojam proizvodnost.


3. Progalni sijek u prosječno srednjedobnoj sastojini
Strah od problema podmlađivanja ili samo postavljanje problema obnove
sastojina ili, možda´ šablona gospodarenja doveli su doznačivača u čudnu situaciju
da u prosječno srednjedobnoj sastojini postavlja pitanje: šta li će biti
s regeneracijom. Vjerovatno po ugledu na prebornu šumu, u kojoj treba da
uvijek bude novog naroštaja, pretpostavlja se da i u nedozreloj jednodobnoj odn.
raznodobnoj sastojini treba da se stvara nov naraštaj šumskog drveća.


Možda pod takvim utjecajima ili nekim drugim događa se ponegdje da se
umjesto njegovanja sastojine i drveća odnosno umjesto umjerenog i usmjerenog
prorednog odabiranja i njegovanja stabala obavlja progalni sjek, tj. jači zahvat
kao u prvom sijeku oplodne sječe, s ciljem ili zadatkom da se što prije stvori
nov naraštaj bukve. Takva doznaka odn. sječa stabala u jednom se pregledanom
odjelu obavila u gustoj sastojini s prosječno dobro oblikovanim stablima.


Vrlo je loša takva sječa u progaljenoj srednjedobnoj sastojini, tj. u sastojini
s rijetkim i prekinutim sklopom bukava, u kojoj su nekad bile izvršene jake
eksploatacijske sječe. Da sastojina bude što »čišća« za podmlađivanje, u jednoj
se ovakvoj sastojini posjekao i sav podstojni sloj grmlja; sablonski, tj. i tamo
gdje treba i tamo gdje ne treba (da se čitav taj postupak što dosljednije provede,
u podstojnim grupama neodraslog mladika jele okresane su donje grane gotovo
do 1/3 do 1/2 dužine stabla). Ako se vrši očetinjavanje, takav bi se postupak
progalne sječe mogao donekle tolerirati, pogotovu kad se očetinjavanjem unosi
vrsta drveća bržeg rasta. Ali ako se u toku idućih deset godina razvitak sastojine
prepusti prirodi, takvo je gospodarenje neracionalno i štetno. U raspravi
na terenu jasno se pokazalo da upravitelj šumarije takav način gospodarenja
nerado obavlja, jer ga ne može opravdati; ali nije jasno zašto se, ipak, provodi.


344