DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 48     <-- 48 -->        PDF

taksacije, prosječno mogu postići ekonomski racionalnu kulminaciju
kvantitativnog i kvalitativnog prirasta;


3.
zašto se veoma jaka proreda (progalni sjek) obavlja u kvalitativno dobroj
nedozreloj sastojini i tako previše naglo otvara sklop krošanja odn.
stvaraju nepotrebne i neproduktivne plješine;
4.
kakve se posljedice mogu očekivati od primjene takvih postupaka.
Nastojat ćemo odgovoriti na ova i druga pitanja. Međutim, zadatak ovog
osvrta nije prvenstveno u tome da dade rješenja, nego da odgovori posluže kao
prilog za šire i dublje biološko-ekonomsko razmišljanje. Prema tomu, taj napis
je i pokušaj da se postave teze i antiteze o načinu gospodarenja u bukovim sjemenjačama
dinarskog područja. Istraživanja, koja su u toku i obavljat će se
pet godina, treba da dadu potrebne podatke i rezultat iz kojeg će se moći izvući
objektivniji zaključci.


1. Pojam prebornog gospodarenja i oplodne sječe
U prebornom načinu gospodarenja imamo deset zadataka uzgajanja. Rijetko
se kad jedan uzgojni zadatak izvodi posebnim gospodarskim postupkom, nego
po nekoliko njih u jednom zahvatu. Ove smo zadatke, zbog boljeg pregleda,
razvrstali u četiri skupine, od kojih prva skupina sadrži četiri zadatka, druga
tri, treća dva i četvrta jedan:


I.
stvaranje novog naraštaja (1. priprema za prirodnu ili umjetnu obnovu
sastojine; 2. podmlađivanje i pošumljavanje ,introdukcija i si.; 3 zaštita
podmlatka; 4. oslobađanje novog naraštaja);
II.
njegovanje (5. obrana mladog naraštaja; 6. čišćenje grupa mladika;
7.
proredno odabiranje spojeno s oblikovanjem stabala);
III.
preborna sječa debelih stabala (8. preborno čišćenje; 9. preborno odabiranje);
IV.
10. oblikovanje sastojina.
O tomu je podrobnije bila riječ u prijašnjim našim člancima, pa zato zadatke
ne ćemo ovdje obrazlagati (još detaljnije je to opisano u rukopisu o uzgoju šuma
koji bi se trebao štampati. Napominjemo da je isti broj zadataka uzgajanja u jednodobnim
i raznodobnim sastojinama, samo je način izvođenja drukčiji nego u
pretoornoj šumi.


Zadatak oplodne sječe jest, prvenstveno, stvaranje novog naraštaja. Ako se
oplodna sječa obavlja u 2—3 sijeka, takav postupak ima u vidu uglavnom samo
eksploataciju debelih stabala i stvaranje novog naraštaja. Ako je broj sjekova u
sastojini veći i, prema tomu, podmladno doba duže, u toku stvaranja novog naraštaja
vrši se veoma obzirna pozitivna selekcija drveća: da se na ostavljenim
boljim stablima razvije što veći kvantitativan i kvalitativan prirast i tako za
proizvodnju što više iskoriste potencijalne mogućnosti staništa i sastojine. Ovakva,
dugotrajnija, sječa sastojine je, ponajviše, oplodno-skupinasta. Sto je podmladno
doba u određenoj sastojini duže, čitav razvojni ciklus dobiva značaj skupinastog
gospodarenja (»femelšlag«). Kad je podmladno doba veoma dugo, gospodarenje
je preborno-skupinasto, pa sastojina dobiva preborno-skupinast oblik
koji ima određene prednosti u odnosu na potpun preborni oblik, napose za heli