DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 47     <-- 47 -->        PDF

dogodio se i takav slučaj da je u jednoj sastojini doznačena drvna masa bila veća
od inventarizirane!


Čini se da je, možda, težište problema najviše u tome što se ponekad previše
nameće pitanje prirodnog podmladivanja te se rješavanju tog pitanja podređuju
mnoga druga, pa tako ispušta iz vida i, prema tomu, omalovažuje mnogo važniji
gospodarski proces: unapređivanje proizvodnosti, racionalno iskorišćivanje proizvodnog
kapaciteta staništa i ekonomično povećanje prirodnog i gospodarskog
kapaciteta sastojine.


Na sreću, takvih je primjera danas veoma main. Ipak, ova je pojav a simptomatična
i zabrinjava, pa se u kompleksnom sagledavanju problema
gospodarenja bukovim šumama ne smije mimoići i mora se na nju upozoriti: da
se ne bi proširila u smjeru koji bi, možda, nepovoljno djelovao na tok razvitka
ideje gospodarenja i njene primjene.


Nesretna je okolnost, po našem mišljenju, da se dosad nije razvilo jedinstveno
gledište bar o osnovnim načelima gospodarenja navedenim šumama. Jer:
načelne se postavke moraju izgraditi, makar u primjeni na pojedine stvarne
okolnosti, kao npr. o potrebi sječe ovog ili onog stabla u nekoj biötskoj grupi
drveća, mogu i smiju biti različita mišljenja i tumačenja.


Polazeći iz, inače u prosjeku pravilnog, gledišta ili pretpostavke da je proizvodnost
bukovih sastojina s obzirom na kakvoću stabala u prebornoj šumi u
odnosu na jednodobne sastojine problematična, na području jedne manje šumsko-
gospodarske cjeline pojavilase i suzdržljiva postavka da u bukovim šumama
treba napustiti preboran način gospodarenja i da, prema tomu, treba obavljati
oplodne sječe (nije nam poznato da li je pri tom razmotreno i pitanje trajnosti
gospodarenja). Ova druga, recimo, krajnost gledišta utjecala je da su se samo
zbog oslobađanja podmatka od konkurencije matičnog drveća ili, općenito, zbog
unapređenja ili ubrzanja podmladivanja doznačila za sječu i ona stabla koja
razvijaju razmjerno dobar kvantitativan i kvalitativan prirast, čak i tamo gdje
bi postojeći nov naraštaj, u umjerenijoj sječi, još oko 5—10 godina i više mogao
iz biološko-ekonomskog gledišta dobro izdržati pomanjkanje prostora nad tlom
i u tlu. I ne samo to. Oplodna sječa, tačnije rečeno, prvi sijek oplodne sječe (progalni
sijek) obavio se i u prosječno srednjodobnoj sastojini koja, uzgredice spomenuto,
ima dovoljno dobro oblikovanih stabala i nije potrebno da se stvara
nov naraštaj još oko 30—50 godina. Kako će se ovakvi postupci, ako se prošire,
odraziti na trajnost gospodarenja, na tok razvitka kakvoće stabala i sastojine!
(ili je, možda, već danas uglavnom važniji kvantitativan prirast sastojine a ne
i kvalitativan prirast stabala . . .?).


Pretpostavljamo da su do sada slični postupci učinjeni više nesvjesno nego
svjesno, jer se nije dovoljno duboko uronilo u razmišljanja o posljedicama koje
može izazvati mnogo "izmijenjen kompleks ekoloških faktora i o promjenama
razvojnih tokova sastojine.


Sve te i druge mjestimične pojave nužno izazivaju potrebu da se već danas
postave ova pitanja:


1.
koji su uzroci razvitku takvih pojava;
2.
šta je utjecalo da se ponegdje za sječu doznačuju i dobro oblikovana stabla
koja bi u urednom i naprednom prebornom ili skupinastom načinu
gospodarenja, s obzirom na međusoban raspored drveća, morala ostati u
sastojini bar 1—2 desetljeća i više ili do časa kad, prema ispitivanjima