DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 46     <-- 46 -->        PDF

»OPLODNA ILI PREBORNA SJEĆA« U BUKOVIM ŠUMAMA
OSVRT I RAZMATRANJA O NAČINU UZGAJANJA
NA DINARSKOM PODRUČJU


J. ŠAFAR
NAClN PROVEDBE uzgojnih postupaka u bukovim šumama na području
dinarskih planina i brda postao je problem. Najednom? Ne, nego poslije nakupljanja
dobrih i loših pojava u razvitku sastojina, odnosno nakon pojačanog suprotstavljanja
raznih mišljenja, tendencija, sugestija i odredaba.


Pod utjecajem razmatranja stvarnih razvojnih stanja pojedinih sastojina
i pod pritiskom objektivno fundiranih postavki i subjektivnih nazora stvorio se
i otvorio problem načina daljnjeg uzgajanja u bukovim šumama Gorskog Kotara
Like i Hrv. Primorja. Problem je mjestimice provalio tolikom žestinom da
su se u navali raznovrsnih gledišta u dijelu ponekih pogona stvorile i nedoumice,
čak i pometenost, zabune i nepouzdanost u vlastita i tuđa dotad stečena znanja,
ali i sumnje u nova shvaćanja. Pojavljuju se nesuglasja i pitanja o racionalnosti
starog i određenog ili predloženog novog u ekonomici uzgojnih postupaka. U
sukobu mišljenja, na terenu drugovima često nije dovoljno jasno zašto se potiskuju
stare ideje i nameću nove; pojačao se senzibilitet koji ponekad i strasno,
čak i gnjevno reagira na nedorečeno; jer naši drugovi u operativi su počesto i
neopažljivo fini promatrači i neusiljeni diskutanti; bez knjiškog mudrovanja
moraju i spontano i sistematski rješavati probleme.


Možda dio odgovornosti za takvu prekretnicu ideja i lom starih nazora treba da
snose i naše nekadašnje ekspertize i napisi koji nisu dovoljno opširno obrazložili
postavku i potpunije razjasnili potrebu i način prelaza od prebornog gospodarenja
na skupinasto gospodarenje.


Posljedica ovog, razmjerno kratkog, procesa bila je da su se u sudaru suprotnih
poimanja gdjekad pojavile i veće greške u doznaci stabala za sječu.
Uzgojni postupak bio je ponegdje toliko pogrešan da je oprezniji rukovodilac
radova odlučio da se doznaka stabala temeljitije ispita i da se izvrše popravke
u masi doznačenih stabala. Tko je bar jednom morao obaviti reviziju i popravku
izvršene doznake, jasno mu je s kolikim se objektivnim i subjektivno-psihičkim
poteškoćama mora revizor boriti da u sebi izmiri razne kriterije, personalne
obzire i gubitak radnog vremena.


U toku obavljanja drugih radova po zadacima instituta opazili smo i to da
se u danim situacijama gdjekad pojavilo pogrešno tumačenje i nepravilno suprotstavljanje
stručnih pojmova. Rezultat takvih odnosa, čini se, najviše je utjecao
da su u dijelovima sastojine učinjeni prejaki sječni zahvati, stvoreni su nepotrebni
i nekorisni otvori u sastojinskoj atmosferi i pedosferi; u jednom slučaju
izvršen je čak i nekoliko puta veći zahvat nego je propisao ili preporučio sastavljač
gospodarske osnove. Zbog loše izvršene inventarizacije i prejake doznake