DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 19     <-- 19 -->        PDF

— srednjih i lakih traktora sa priključcima za obradu zemljišta, priprema
za sadnju, negu i zaštitu zasada (atomizere) radove u rasadnicima;
— agregata i uređaja za navodnjavanje i kišenje.
Laka i srednje teška mehanizacija trebalo bi da bude zastupljena u svakom
gazdinstvu koje se bavi plantažnom proizvodnjom. Teška mehanizacija
trebalo bi da bude koncentrisana samo kod krupnih gazdinstava. Manja gazdinstva
bi trebalo da udruže svoja sredstva opremanja kad je u pitanju korišćenje
teške mehanizacije, koje bi u tom slučaju moglo da bude organizovano u
vidu zajedničkog uslužnog servisa. Specijalizovana teška mehanizacija može se
koristiti i za podizanje plantažnih voćnjaka, vinograda, za izvođenje hidromeliorativnih
radova u poljoprivredi, za izgradnju puteva i druge zemljane radove,
što takođe treba imati u vidu prilikom nabavke i njihova stacioniran ja. Teška
mehanizacija je veoma skupa, i ako nije u dovoljnoj meri iskorišćena, nagomi


lavaju se veliki troškovi amortizacije i održavanja što čini radove previše skupim.


SI. 6. Produkcijski ogled.
Plantaža topola italijanskih
klonova u trećoj godini.


L.
S. G. »Jelen« — »Košutnjak
« — Bilje.
Foto: ing. D. Bura