DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Period od 2 godine u ogledima je kratak da bi se mogli izvestiti značajniji
zaključci, ali iz ranijih iskustava i rezultata postignutih u
sličnim uslovinia izvan ogleda, može se konstatovati da
] e 1-214 pokazao za sada najviši visinski i debljinski prirast,
i da odmah za njim sledi cv. P. robusla.


Prinosi pojedinih vrsta poljoprivrednih kultura u
plantažama topola za prve dve godine.


U tabeli broj 2 dat je pregled prinosa poljoprivrednih kultura u plantažama
topola u prve dve godine na 6 produkcionih ogleda. Na drugim plantažama
u kojima je poljoprivredna proizvodnja takođe bila tek u prvim godinama,
postignuti rezultati nisu ovde obrađeni usled nepotpunosti podataka. Tako su
kroz ove dve godine na navedenim ogledima ostvareni slcdeći maksimalni i
prosečni prinosi:


Kukuruz
>
>>
(klip)
55
1960
1960
(maksimalni)
(prošek)
10.8008.300
kg/ha

186.000.—
153.000.—
din./ha
,,
5> >! 1961 (maksimalni) 7.650 „ 175-OOOi.— ´?

Krompir
)> 1961
1961
(prosečno)
(prosečno)
5.30025.000


134.000.—
325.000.—
J?
>5
Soja 1961 (prosečno) 1.543 „ 108.209.^
Pšenica 1961 (prosečno) 4.900 „ 186.000.— »
Godina Ino sušna, pa su prinosi u nj oj nešto
slabiji.


SI. 4. Plantaža topola 1-214 u drugoj godini sa kukuruzom. »Španjolska ada«.


S. G. Osijek. (Foto: ing. D. Bura)