DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Kako se vidi, direktni troškovi osnivanja 1 ha plantaže veoma su varijabilni,
što je i razumljivo, jer se plantaže osnivaju na različitim terenima, počevši
od čistih poljoprivrednih površina i pašnjaka, pa do sečina sa ostavljenim
panjevima. Poseban problem pri osnivanju plantaže činile su u tehničkom i
ekonomskom pogledu, one površine na kojima su se nalazili neiskrčeni panjevi
starih sečina. Univerzalnog traktora i priključka za efikasno krčenje u svim
uslovima još nemamo.


b) Troškovi osnivanja i održavanja plantaža topola
i poljoprivrednih medukultura za prve dve godine.


U priloženoj tabeli br. 1 doneseni su uporedni podaci troškova osnivanja
plantaža topola, održavanja zasada topola kao i troškova za poljoprivrednu
proizvodnju, kroz prve dve godine, odnosno prihodi ostvareni od poljoprivrednih
kultura u tom periodu.


Na 6 oglednih površina koje su osnovane u jesen 1959 ili u proleće 1960,
troškovi, odnosno prihodi su sledeći:
Ukupn i troškov i osnivanja i održavanja za dve godine za zasade
topola i polj. kulture bili su:


Minimalni 229.000, din./ha
Maksimalni 394.C0O, din. /ha
Prosečni (za 6 ogleda) 322.000, din./ha


Ukupni prihodi za polj. kulture za ove dve godine tj. u 1960 i 1961
godini za iste oglede iznosili su:


Minimalni 179.000,— din./ha
Maksimalni 435.000.— din./ha
Prosečni (za 6 ogleda) 297.000,— din./ha


Prirast topola u ogledima
U plantažama osnovanim 1959 (jesen) i 1960 (proleće) sa sadnicama 1/2*
postignuti su kroz dvogodišnji uzgoj sledeći debljinski i visinski prirasti.


Vrsta
(klon odnosno Prsni promer cm Visina m
kultivator) maksimalni prosečni maksimalna prosecna


1-214 14 9 9.1 7.2
1-154 11 9 7.2 6.8
Cv. P. robusta 14 8 9.4 6,3
Cv. P. regenarata 11 9 7.0 5,7
Cv. P. marilandica 11 6 7.0 5,0
Cv. P. angulata 12 9 8,0 7,2
Cv. P. manilifera 10 8 8.0 7,2
AD 11 8 8,5 6,9
CBD 12 8 9.0 7,2


* Podaci se odnose na oglede postavljene u periodu dok još nismo imali vi potpunosti
usvojenu proizvodnju sadnica 2/3. Tek ogledne površine zasnovane 1961. zasađene su sadnicama
2/3.