DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1962 str. 11     <-- 11 -->        PDF

SI. 3. Svrdlo za kopanje rupa za sadnju topola; promjer 60 cm, dubina 1,20 m.
Proizvodnja remontne radionice Beli Manastir (Baranja). LŠG »Jelen« »Košutnjak«
— Bilje (1962). (Foto: ing. D. Bura)


Prema tome, direktni troškovi osnivanja 1 ha plantaža topola na navedenih
16 ogleda (zaokruženo na 0CÜ din.) kretali su se u sledećem rasponu:Minimalni 61.000.— din./ha (na obradivom
polj. zemljištu
— Maksimalni
330.000.— din./ha
— Prosečni
165.000!.— din./ha
Krčenje starih panjeva na gore navedenim ogledima bilo je zastupljeno
samo kod nekoliko gazdinstava (Ljubljana i Bilje — na celoj površini, a kod
drugih samo delimično).


Problem krčenja panjeva pri osnivanju plantaža rešavale su pojedine
organizacije prema svojim lokalnim uslovima. Na nekim mestima panjevi su
davani seljacima besplatno samo da ih iskrče. Neki put ustupano im je na korišćenje
i zemljišta nakon krčenja 1—2 godine. Negde su na primer troškovi
krčenja smanjeni upotrebom dobivenog drveta za pečenje opeke. Najpovoljnija
rešenja su bila tamo gde su radovi i troškovi krčenja bili tretirani u sklopu
sa sečom stare šume, a najnepovoljniji slučaj je bio tamo gde je šuma ranije
posečena i gde su ostali stari debeli panjevi za čije drvo se nije niko interesovao.
Krčenje panjeva vršeno je kao što je rečeno, na razne načine: ručnom radnom
snagom, miniranjem, upotrebom teških traktora (Caterpileri i slično). Troškovi
krčenja panjeva teretili su osnivanje plantaža samo sa onim delom koji se nije
mogao podmiriti unovčenjem ili ustupanjem drveta.