DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1962 str. 33     <-- 33 -->        PDF

čani i slavonskih hrastika u šumskom
kompleksu Spačva s detaljnim objašnjenjima
o načinu uzgoja ovih šuma.


Prigodom cijelog studijskog putovanja
radni kolektivi šumarskih organizacija s
narodnim vlastima su ukazali upravo primjerno
gostoprimstvo i uspješnu organizaciju
prijema učesnika. Na studijskom
putovanju vidjeli su učesnici historijat uzgoja
topola u našoj zemlji, naša posljednja
dostignuća u rasadničkoj proizvodnji i
plantažnom uzgoju euroameričkih topola,
prirodne formacije topola i vrba i organizaciju
istraživačke službe, koja prati i
rješava problematiku i unapređenje ove
značajne proizvodnje.


U izvršavanju programa učesnici su
stigli 4. IX uveče u Zagreb, gdje ih je
dočekao Sekretar za šumarstvo I. V. NR
Hrvatske ing. Franjo Knetal s predstavnicima
Šumarskog fakulteta. Instituta za
šumarska i lovna istraživanja, Instituta za
drvno-industrijska istraživanja i Sekcije
za šumarstvo Polj. šumar, komore NRH.
5. IX zasjedale su u prostorijama Radničkog
Sveučilišta »Moša Pijade« radne
grupe za bolesti i za eksploataciju i korištenje
topola, u čijem radu su sudjelovali
određeni stručnjaci specijalisti iz naše
3Ui niemcvtiam


Dne 24. VI 1962.
nesretnim slučajem
na autoputu u blizini
Županje poginuo
je upravitelj šumarije
u Županji ing.
Tügomil Rogina.


m


Rođen je 23. IV m " 1907. u N. Gradišci.


L


rJÜ Gimnaziju je polazio
P Y *´ " u Slav. Brodu i u
-»«-«"«te», Križevcima, gdje je
maturirao 1927. god.
Studirao je šumarstvo u Beogradu i
Zemunu gdje je diplomirao 1934. godine.


Službovao je u Osijeku, Velikom Gradištu,
Doboju, Cerni, Teslicu. Novoj Gradišci,
Okučanima, Starim Mikanovcima,
Vinkovcima i u Županji. U toku službe
vršio je razne dužnosti (upravitelj šumarije,
referent za pošumljavanje u šumskim
gospodarstvima ltd.).


Na svim se mjestima isticao stručnošću
i upornošću, ne pazeći na radno vrijeme i
na teškoće u radu, prihvaćajući brzo napredne
metode u uzgoju šuma, nastojeći
ih i provesti na terenima gdje je radio.


zemlje pored stručnjaka stranih zemalja.


Tokom 6. i 7. IX u vijećnici u Gornjem
Gradu održano je plenarno zasjedanje komisije
u prisustvu delegata svih zemalja
učesnica, na kojem su rješavane preostale
točke dnevnog reda zasjedanja. Zaključci
kako iz rada plenuma i izvršnog komiteta,
a tako i radnih grupa će biti naknadno
objavljeni.


Uz toč. 14. i 14/a dnevnog reda predložila
je delegacija naše zemlje dva koreferata:
Problematika poljoprivredne proizvodnje
u plantažama (ing. D. Dobrinić) i
Prilog razmatranju pitanja korištenja drveta
malih dimenzija (Ing. I. Herpka) koji
su razmatrani na zasjedanju.


U Zaključnom dijelu je Sekretar Saveznog
izvršnog vijeća za poljoprivredu i šumarstvo
Dr. Slavko Komar pozvao učesnike
XI zasjedanja na zajedničku svečanu
večeru na kojoj su se strani šefovi
delegacija uzvraćajući na zdravicu domaćina
vrlo povoljno izražavali o onom, što
su vidjeli na studijskom putovanju po
našoj zemlji i nazdravljali prosperitetu


akcije uzgoja topola i narodima socijalističke
Jugoslavije.


Ing. Hruška Bernard


On je jedan od prvih šumara Vinkovačkog
kotara koji na ovom području podiže
brzorastuće topolike, pa su uzorne
kulture topole u Poloju i plantaža topole
u Bururnu u glavnom nastale baš njegovim
zalaganjem.


Uzorni rasadnici topola na šumariji Županja
iz kojih su se uvijek dobivale najkvalitetnije
sadnice i opet su bili dokaz
njegovog zalaganja.


I u slavonskim hrasticima Rogina je
ostavio mnogo lijepih rezultata pa je kao
uzgajač bio posebno zapažen i cijenjen.


Iako zauzet poslom u šumariji našao
je još uvijek vremena da djeluje i kao dobar
član i kao dobar šumar u društvenim
organizacijama svoga mjesta (Izviđači,
SSRN) što je ostavilo vidan trag u samoj
Županji čije su ulice pune zelenih drvoreda,
krasnih kanadskih topola.


Poginuo je na putu u rasadnik topola
u kojem je namjeravao pregledati navodnjavanje.
Kao dobar stručnjak, čovjekdrug ing. Tugomil Rogina imao je širok
krug znanaca i prijatelja koji su se velikim
učešćem na sahrani u Slavonskom
Brodu dne 25. VI 1962. od njega oprostili
i koji će ga zadržati trajno u lijepoj uspomeni.
D. B.