DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1962 str. 22     <-- 22 -->        PDF

zvanju provede 3 godine. Poslije 3 godine,
postaje »Forstmeister« bez polaganja ispita
j u tom zvanju provede najmanje 10
godina. Slijedeća stepenica u napredovanje
je »Oberformeister«, Oberforstrat« i »Oberregierungsforstrat
«. Ova zvanja otprilike
odgovaraju rangu naših savjetnika u različitim
gradacijama, a brzina napredovanja
u službi, zavisi od pokazanog uspjeha
u operativi i struci. Pripravnici, za vrijeme
pripravničkog staža, dobivaju samo 300
D. M. mjesečno, dok službenici u zvanju
»Forstsessora« imaju istu platu kao i slu
žbenici u zvanju »Forstmeistera«.
Viša stručna sprema postiže se na slijedeći
način: po završenoj osnovnoj školi
u trajanju od 4 godine, kandidat odlazi u
srednju školu opšteg tipa, gdje završava
6 razreda. Zatim odlazi kao fizički radnik
na rad u šumu, gdje provede pola godine,
a zatim i kao pomoćnik revirnog šumara,
provede još 12 mjeseci. Nakon toga odlazi
u šumarsku školu, koja traje 18 mjeseci,
za koje vrijeme uči tri mjeseca po programu
škole za šumske radnike i to: 1
mjesec uzgoj sadnica u rasadniku, 1 mjesec
rušenja stabala i izrada drvnih sortimenata
i 1 mjesec izgradnju šumskih komunikacija
u težim terenima. Predavanja
u školi traju 15 mjeseci. Po završetku ove
škole polaže ispit i postaje »pripravnik«,
u kom zvanju provede tri godine, a zatim
odlazi na državni ispit i postaje »revirni
šumar«.


Srednja stručna sprema, postiže se ovako:
kandidat treba da završi 8 razreda
osnovne škole, a zatim provede 7 godina
kao fizički radnik u šumi, na različitim
fazama radova. Poslije toga određuje se
na rad kod revirnog šumara, gdje provede
2 godine kao »adjunkt«, a zatim se upućuje
6 mjeseci u šumarsku školu. Završetkom
ove škole dobiva zvanje »šumar« i postavlja
se na rad u privredu, slično, kao i revirni
šumar, samo za nešto manje područje
reona. U službi šumar se može unaprijediti
3 puta bez ispita i to: »za šumara«,
»nadšumara« i »glavnog šumara« i kod
svakog unapređenja dobiva veću platu.


Režim je izobrazbe šumskih radnika
slijedeći: poslije završenih 9 godina osnovne
škole, kandidat za šumskog radnika
odlazi 2 godine na rad u šumu kao »početnik
u šumskom radu«, t. j . u starosti
od 16 — 18 godina. U tom vremenu, radnik
pohađa školu za šumske radnike godišnje
po 20 dana, a zatim polaže ispit za zvanje
»pomoćnik šumskog radnika«. Ovaj režim
obučavanja i izobrazbe šumskog radnika
odgovara izobrazbi učenika u privredi kod
nas. Nakon 2 godine rada, pomoćnici mo


raju završiti tečaj od 25 dana, na kome
se također obuče i u rukovanju motornom
pilom. Po završetku tečaja, polaže se ispit
za zvanje »šumski radnik«, koji odgovara
kvalifikovanom šumskom radniku kod nas.
Nakon 4 godine iza polaganja ovog ispita,
polaže se posebni ispit i postiže najveća
kvalifikacija, koja ima zvanje »stručni
šumski radnik«, a koje bi odgovaralo rangu
našeg visokokvalifikovanog zanatlije.
Šumski radnici su univerzalnog tipa, osposobljeni
za sve faze radova u šumarstvu.
U Bavarskoj postoji zakon o maloljetnicima,
po kome radnici do navršene 18-te
godine starosti, dakle u stadiju priučavanja
ne smiju raditi po akordu. Otac svakog
učenika mora da sklopi ugovor s odnosnom
šumskom upravom, da za vrijeme
priučavanja ne traži nikakvu naknadu za
rad.


Plate šumarskog osoblja, kako stručnjaka
tako i radnika, vrlo su visoke. Tako
napr. mjesečne plate u Bavarskoj su slijedeće:


1. šumarski inženjeri 1.000 — 1.600 D. M.
2. revirni šumari 700 — 1.000 D. M.
3. šumari 550 — 800 D. M.
4. šumski radnici 700 — 1.00O D .M.
I pored toga što su plate šumskih radnika
visoke, u šumarstvu ovih zemalja
postoji permanentna nestašica u radnoj
snazi. Radnici odlaze u industriju, jer tamo
nalaze bolje uslove života, a bolje su
i plaćeni. Šefovi šumskih uprava, sa svojim
osobljem, u nastojanju da zadrže radnu
snagu, prinuđeni su da se bore, da se
na različite načine dovijaju i snalaze, a
u prvom redu, da radnicima poboljšaju
uslove života i omoguće veće zarade.


Gusta mreža asfaltiranih puteva i šumskih
komunikacija uopšte, koja u nekim
šumskim upravama Bavarske iznosi čak
i do 19 km. asfaltiranih puteva na 1.000
ha šumske površine, omogućuje da se dođe
vozilom skoro do svakog stabla i tako snize
troškovi proizvodnje -do maksimuma.
Izgradnja asfaltnih šumskih puteva vrši
se tako, da se novo izgrađene komunikacije
puste u promet ´kroz nekoliko godina
i kroz to vrijeme intenzivno održavaju, s
ciljem da se stabiliziraju, a nakon toga,
povlače se, obično hladnim, bitumenskim
slojem. U izgradnji puteva, počev od trasiranja,
pa do konačne faze njihove izrade,
mašinski rad učestvuje i preko 80*/» u
ukupnoj masi rada, a samo do 20*,/o otpada
na ljudski rad. Pomoću bolduzera, vrši se
ne samo trasiranje osovine puta, već i
postranih jaraka, Na izgrađenu trasu puta,