DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1962 str. 21     <-- 21 -->        PDF

326 dinara po 1 ha računajući samo na troškove
što su imale šumarije koji variraju
od 25 do 50"Vo troškova sekcije) — nismo
učinili neka naročita djela. Nama međutim
ipak čini zadovoljstvo što smo ih završili.


Pošto će tokom ove i slijedećih godina
i ostale Sekcije za uređivanje šuma završiti
također svoj prvi ciklus uređivanja
šuma na svojim područjima, predlažemo
da i one na ovaj ili sličan, ali za komparaciju
moguć način objave svoje radove.
Sve će ovo dobro doći budućim šumarskim
generacijama jer će lako naći te podatke
u našem glasilu, Šumarskom listu.


Ing. Milan Drndelić


NEKA ZAPAŽANJA SA STUDIJKOG
PUTOVANJA PO AUSTRIJI, SVAJCARSKOJ
I ZAPADNOJ NJEMAČKOJ


Grupa Jugoslavenskih šumarskih stručnjaka,
kao FAO stipendisti O. U. N., proboravila
je (od 7. VII. — 4. VIII. 1962. g.)
na području Austrije, Švajcarske i Zapadne
Njemačke, radi specijalizacije o temi:
»Intenzivne silvikulture četinara«.


Može se općenito reći, da je šumarstvo
ovih zemalja, a naročito Bavarske, dostiglo
visok stepen razvitka. Vrlo su malene
šumske uprave (u prosjeku oko 3.000 ha),
a često i 2.000 — 2.500 ha. Visoko kvalifikovan
i kvalifikovan kadar, koji djeluje
na tako malim površinama, omogućuje
intenzivno gazdovanje i sveobuhvatnu primjenu
naučnih tekovna u šumarskoj praksi
ovih zemalja. Šumarski kadrovi u Saveznoj
Republici Njemačkoj, počev od
najnižih kvalifikacija, pa do najvećeg stepena
stručnosti, moraju proći veoma rigorozan,
raznovrstan i dinamičan metod
obrazovanja. Ne postoji nijedan šumarski
stručnjak, počev od šumara pa do direktora
šumarske direkcije, koji nije proveo
najmanje 6 mjeseci kao fizički radnik u
šumi, na sječi drveta, proređivanju, pošumljavanju,
sakupljanju sjemena i dr.


Organizacija je šumarske službe jedinstvena
u Austriji i u Švajcarskoj, dok je
u Saveznoj RepublSci Njemačkoj jedinstvena
za pojedine pokrajine. U Ä u s t r i-
j i napr. postoji samo jedna direkcija šuma
u Beču, tzv. »Savezna generalna direkcija
državnih šuma« i ima ingerencije za sve
šume Austrije, pri čemu su joj za različite
vrste vlasništva zakonom definisana i različita
prava. U njenoj nadležnosti nalaze
se sve šum. uprave Austrije, kojih ima
ukupno 96. U Bavarskoj, kao jednoj
od pokrajina Savezne Republike Njemačke,
postoji nešto oko 243 šumske uprave,


koje su neposredno podređene šumarskim
direkcijama, a posredno, Pokrajinskom
ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo
i prehranu, odjel za šumarstvo u Münchenu.
Ova institucija vodi cjelokupnu
personalnu politiku u Bavarskoj, raspoređuje
šumarske stručne službenike na rad,
daje smjernice u gospodarenju sa šumama,
stručne kriterijume i mjerila za rad u šumarskoj
operativi.


Izobrazb a šumarskih kadrova također
je jedinstvena za cijelu zemlju odnosno
pokrajinu. Na području Austrij e
postoje samo tri tipa škola; jednogodišnje
škole za šumske radnike, dvogodišnje šumarske
škole, ranga srednje škole (koje
osposobljavaju revirnike i šumare) i fakultet
koji postoji samo u Beču i osposobljava
visoko stručne kadrove za cijelu
Austriju. Na području Bavarske, postoje
4 stepena stručne spreme u šumarstvu
i to: visoka, viša i srednja stručna
sprema, a kod radnika; pomoćnik šumskog
radnika, šumski radnik i šumski stručni
radnik.


Visoka stručna sprema postiže se na
slijedećia način: Nakon završene osnovne
škole od 4 godine i gimnazije od 9 godina,
kandidat se zapošljava Vi godine kao fizički
radnik u šumi, na sječi, pošumljavanju,
sakupljanju sjemena i raznim drugim fazama
radova, za koje se vrijeme plaćakao
ostali radnici u šumi. Za upis na fakultet,
kandidat je dužan, uz sva ostala
dokumenta, pridonijeti i potvrdu, da je
proveo kao fizički radnik, na radu u šumi
pola godine i Ijekarsko uvjerenje, da ima
dobar vid, srce i noge. Po završenom studiju,
koji traje 8 semestara, dobija diplomu
sa zvanjem »diplomirani šumarski
privrednik«. Za buduće šefove šumskih
uprava dolaze u obzir samo oni diplomirani
inženjeri, koji su studij završili s
odličnim uspjehom. Oni postaju »pripravnici
« u državnoj službi, u kom zvanju
provedu 3 godine i kroz to vrijeme obučavaju
se po tačno ^ltvrđenom programu; 8
mjeseci radi pripravnik u šumskoj upravi
na svim poslovima, koji se obavljaju na
terenu i u kancelariji, 1 mjesec radi isključivo
kao asistent šefa šumske uprave, 10
mjeseci radi na taksacijskim radovima, 5
mjeseci, po unaprijed utvrđenom programu,
obilazi sve šumske uprave u Bavarskoj,
pri čemu se kod svake šumske uprave
zadržava 2 — 3 dana, pregledavajući
radove, koji se izvode na odnosnom području,
6 mjeseci služi kod centralne vlade,
a preostalo vrijeme od 6 mjeseci, služi mu
za pripremanje državnog ispita. Nakon
položenog državnog ispita, koji je vrlo
strog, stiče zvanje »Forstasessor«, u kom


275
ŠUMARSKI LIST 8/1962 str. 22     <-- 22 -->        PDF

zvanju provede 3 godine. Poslije 3 godine,
postaje »Forstmeister« bez polaganja ispita
j u tom zvanju provede najmanje 10
godina. Slijedeća stepenica u napredovanje
je »Oberformeister«, Oberforstrat« i »Oberregierungsforstrat
«. Ova zvanja otprilike
odgovaraju rangu naših savjetnika u različitim
gradacijama, a brzina napredovanja
u službi, zavisi od pokazanog uspjeha
u operativi i struci. Pripravnici, za vrijeme
pripravničkog staža, dobivaju samo 300
D. M. mjesečno, dok službenici u zvanju
»Forstsessora« imaju istu platu kao i slu
žbenici u zvanju »Forstmeistera«.
Viša stručna sprema postiže se na slijedeći
način: po završenoj osnovnoj školi
u trajanju od 4 godine, kandidat odlazi u
srednju školu opšteg tipa, gdje završava
6 razreda. Zatim odlazi kao fizički radnik
na rad u šumu, gdje provede pola godine,
a zatim i kao pomoćnik revirnog šumara,
provede još 12 mjeseci. Nakon toga odlazi
u šumarsku školu, koja traje 18 mjeseci,
za koje vrijeme uči tri mjeseca po programu
škole za šumske radnike i to: 1
mjesec uzgoj sadnica u rasadniku, 1 mjesec
rušenja stabala i izrada drvnih sortimenata
i 1 mjesec izgradnju šumskih komunikacija
u težim terenima. Predavanja
u školi traju 15 mjeseci. Po završetku ove
škole polaže ispit i postaje »pripravnik«,
u kom zvanju provede tri godine, a zatim
odlazi na državni ispit i postaje »revirni
šumar«.


Srednja stručna sprema, postiže se ovako:
kandidat treba da završi 8 razreda
osnovne škole, a zatim provede 7 godina
kao fizički radnik u šumi, na različitim
fazama radova. Poslije toga određuje se
na rad kod revirnog šumara, gdje provede
2 godine kao »adjunkt«, a zatim se upućuje
6 mjeseci u šumarsku školu. Završetkom
ove škole dobiva zvanje »šumar« i postavlja
se na rad u privredu, slično, kao i revirni
šumar, samo za nešto manje područje
reona. U službi šumar se može unaprijediti
3 puta bez ispita i to: »za šumara«,
»nadšumara« i »glavnog šumara« i kod
svakog unapređenja dobiva veću platu.


Režim je izobrazbe šumskih radnika
slijedeći: poslije završenih 9 godina osnovne
škole, kandidat za šumskog radnika
odlazi 2 godine na rad u šumu kao »početnik
u šumskom radu«, t. j . u starosti
od 16 — 18 godina. U tom vremenu, radnik
pohađa školu za šumske radnike godišnje
po 20 dana, a zatim polaže ispit za zvanje
»pomoćnik šumskog radnika«. Ovaj režim
obučavanja i izobrazbe šumskog radnika
odgovara izobrazbi učenika u privredi kod
nas. Nakon 2 godine rada, pomoćnici mo


raju završiti tečaj od 25 dana, na kome
se također obuče i u rukovanju motornom
pilom. Po završetku tečaja, polaže se ispit
za zvanje »šumski radnik«, koji odgovara
kvalifikovanom šumskom radniku kod nas.
Nakon 4 godine iza polaganja ovog ispita,
polaže se posebni ispit i postiže najveća
kvalifikacija, koja ima zvanje »stručni
šumski radnik«, a koje bi odgovaralo rangu
našeg visokokvalifikovanog zanatlije.
Šumski radnici su univerzalnog tipa, osposobljeni
za sve faze radova u šumarstvu.
U Bavarskoj postoji zakon o maloljetnicima,
po kome radnici do navršene 18-te
godine starosti, dakle u stadiju priučavanja
ne smiju raditi po akordu. Otac svakog
učenika mora da sklopi ugovor s odnosnom
šumskom upravom, da za vrijeme
priučavanja ne traži nikakvu naknadu za
rad.


Plate šumarskog osoblja, kako stručnjaka
tako i radnika, vrlo su visoke. Tako
napr. mjesečne plate u Bavarskoj su slijedeće:


1. šumarski inženjeri 1.000 — 1.600 D. M.
2. revirni šumari 700 — 1.000 D. M.
3. šumari 550 — 800 D. M.
4. šumski radnici 700 — 1.00O D .M.
I pored toga što su plate šumskih radnika
visoke, u šumarstvu ovih zemalja
postoji permanentna nestašica u radnoj
snazi. Radnici odlaze u industriju, jer tamo
nalaze bolje uslove života, a bolje su
i plaćeni. Šefovi šumskih uprava, sa svojim
osobljem, u nastojanju da zadrže radnu
snagu, prinuđeni su da se bore, da se
na različite načine dovijaju i snalaze, a
u prvom redu, da radnicima poboljšaju
uslove života i omoguće veće zarade.


Gusta mreža asfaltiranih puteva i šumskih
komunikacija uopšte, koja u nekim
šumskim upravama Bavarske iznosi čak
i do 19 km. asfaltiranih puteva na 1.000
ha šumske površine, omogućuje da se dođe
vozilom skoro do svakog stabla i tako snize
troškovi proizvodnje -do maksimuma.
Izgradnja asfaltnih šumskih puteva vrši
se tako, da se novo izgrađene komunikacije
puste u promet ´kroz nekoliko godina
i kroz to vrijeme intenzivno održavaju, s
ciljem da se stabiliziraju, a nakon toga,
povlače se, obično hladnim, bitumenskim
slojem. U izgradnji puteva, počev od trasiranja,
pa do konačne faze njihove izrade,
mašinski rad učestvuje i preko 80*/» u
ukupnoj masi rada, a samo do 20*,/o otpada
na ljudski rad. Pomoću bolduzera, vrši se
ne samo trasiranje osovine puta, već i
postranih jaraka, Na izgrađenu trasu puta,
ŠUMARSKI LIST 8/1962 str. 23     <-- 23 -->        PDF

navlači se obično sa kamionima kamena
masa, koja se valja i nabija u slojevima
sa vibracijskim valjcima, do najposlednjeg
sloja pijeska.


SI. 1. Šumski put u izgradnji na području
Sum. uprave PRESSATH, Bavarska.


U fazi privlačenja u šumi uključen je
vrlo veliki broj raznolikih mašina, alatki
i dr. naprava i pomagala, bilo da predstavljaju
elemente totalne mehanizacije u procesu
rada ili se radi o mehanizaciji samo
jednog dijela ljudskog rada. Ovdje se mogu
napomenuti u prvom redu raznovrsni
tipovi žičara, skidera, vitlova na gumenim
točkovima ili saonama, ručna kolica sa
gumenim točkovima, za ručno privlačenje
cijepanih sortimenata i dr., a nisu isključeni
ponegdje ni različiti tipovi drvenih
odnosno vodenih riža.


Od traktora u fazi privlačenja, u Bavarskoj
služe se samo traktorom sa gumenim
točkovima, dok je animalna vuča i
upotreba traktora gusjeničara, ovdje isključena.
U Švajcarskoj se naprotiv, prema
prof. Dr. LEIBUNDGUTU, u fazu privlačenja
do medustovarišta, nastoji uvesti
svuda animalna vuča, jer se na taj način,
u procesu rada, prouzrokuju manji potresi,
a time i štete, koje usporavaju ritam i
stabilnost šumske biocenoze.


U fazi sječe i izrade, svuda su uvedeni
različiti tipovi motornih pila, koje su u
nekim područjima potpuno isključile rad
ručnim žagama.


Utovar u kamione, u najvećem broju
slučajeva vrši se mehanizovano, a vrši ga
obično samo šofer i pomoćnik, pomoću
užeta i cepina i to u roku od 15 — 20
minuta.


Predviđena stabla za sječu uopšte se
ne doznačuju kolobrojem, već se rajserom
obilježavaju, a klupiranjem ustanovljena
brutto masa, nakon sječe razdužuje se u
privrednim knjigama. Ako se sječa vrši


u prugama, tada se rušenje stabala vrši
uvijek prema unutrašnjosti sastojine, kako
bi se zaštitio podmladak na prugi.


Izuzev specifičnih slučajeva, skoro svuda
izostaje intenzivna njega sadnica u
kulturi, jer vlada mišljenje da korov u
ovom stadiju stvara povoljne uslove za
razvitak mladih biljaka, zaštićujući ih od
prejakog sunca i mraza, a zemljište od
prejakog isušavanja. Ako se radi o vrlo
gustom korovu, koji mladim biljčicama
konkuriše, tada se vrši umjesto okopavanj«
ili žetve trave, samo gaženje i lomljenje
zeljastih stabljika pomoću željeznih krugova,
koji se učvršćuju za cipele radnika
sa donje strane, pa se tako nogama ravnomjerno
gazi po cijeloj površini. Slomljena
trava čini gustu sjenu nad zemljištem,
koja onemogućava klijanje sjemena i uzrast
novih biljaka, ili tjeranje novih izbojaka
iz prizemnog dijela, kao što je slučaj
kod požnjevene ili pokošene trave.


U čemu leži ključ za regulisanje omjera
smjese četinara i lišćara u budućoj sastojim
kod prirodnog podmlađivanja? Ovdje
se uglavnom misli na odnos između smrče
i bukve. Smrča obilno počinje da rađa sjemenom
oko 80-te godine starosti, a bukva
oko 100-te god. Ukoliko se želi veće učešće
bukve u budućoj sastojini, tada se
sječa vrši u ophodnji od 100 god., jer je
tada vrijeme obilnog uroda smrče prošlo,
a bukve upravo nastupilo, pa je i naplođivanje
tla bukovim žirom obilnije, odnosno
pomlađivanje bukve jače, nego pomlađivanje
smrče. Ukoliko se želi veći procenat
smrče, tada se sječa vrši u oplodnji
od 70—80 godina.


Mehaničko regulisanje omjera smjese,
počev od stadija mladika vrši se često
pomoću različitih vrsta herbicida, a najčešće
sa TORMONOM. Stabalca se obično


SI. 2. Izgled »Lente«, za privlačenje oblovine,
na području šumske uprave
RUHPOLDING-WEST, Bavarska
ŠUMARSKI LIST 8/1962 str. 24     <-- 24 -->        PDF

u prsnoj visini premazuju sa tormonom,
koji prouzrokuje hipertrofiju kambijalnih
ćelija, a time dovodi i do zapušivanja sprovodnih
kanala, prekidanja cirkulacije sokova
u stablu i nakon izvjesnog vremena
i do njegovog totalnog sušenja. Kod upotrebe
herbiciđa potrebno je vrlo oprezno
raditi, jer ih vjetar može da raznese i na
druga stabala i uzrokuje znatne štete. Zbog
toga, a i zbog zaštite voda od eventualnog
onečišćenja i trovanja, u Bavarskoj, napr.
tormon se može upotrebiti samo uz posebno
odbrenje Pokrajinskog ministarstva šuma
u Münchenu.


Izdaci za sve vrste šumsko-uzgojnih
radova, koji se priznaju svakoj šumskoj
upravi u Bavarskoj, iznose godišnje 25


D. M. za svaki hektar šumske površine
kojim šumska uprava gospodari, što odgovara
sumi od oko 4.650 din.
Zdravstveno stanje sastojina ovih zemalja,
daleko je bolje od stanja naših
šuma. Šteta od insekata i gljiva skoro i
nema. Razlog ovome leži ne samo u velikim
količinama oborina, već i u tlima
visoke proizvodne snage, koja stvaraju
povoljnije uslove za razvitak sastojina, omogućuju
im bujniji razvoj, a time povećavaju
i njihovu otpornost protiv različi-


Sl. 3. Mravinjak, koji je zaštićen sa žičnom
mrežom. Područje šumske uprave
PRESSATH, Bavarska


tih insekata i gljivičnih oboljenja. Ako se
negdje pojave znaci prekomjernog razmnožavanja
potkornjaka, kao biološka protuteža,
pomaže se množenju sjenica izgradnjom
specijalnih kućica od drveta ili
lesonita, dimenzija 15 cm.X 15 cm. X 20
cm., sa jednovodnim krovom i malim, ulaznim
otvorom okuglog oblika, prečnika 5
cm. Ove kućice se pričvršćuju na stabla
u visinu 4 m. od zemlje, a u mnogim šumskim
upravama, mogu se ove kućice vidjeti
i u normalnim sastojinama, kao preventivna
mjera. Svaka kućica ima broj, a
mjesta gdje su postavljene, ucrtane su u
karte. Kućice se skidaju samo jednom u
toku godine, (obično u septembru), radi
čišćenja i evidentiranja onih kućica, koje
su u toku godine bile zaposjednute. Kućice
obično, nastanjuju sjenice, oko 55 — 85*7o.
Troškovi izrade jedne kućice iznose oko
4 D. M. ili 744 din. U istu svrhu, razmnožavaju
se i mravinjaci, koji se zaštićuju
mrežastim zaštitnicima od žice.


Interesantno je napomenuti i gospodarenje
po principu »mo dlf Iko v a n o g
f e m e 1 š 1 a g a«, koji se primjenjuje u prvom
redu, kod visoko vrijednih smrčevih
sastojina. Za razliku od čistog femelšlaga,
kod ove vrste sijeka ostaje na podmlađenoj
površini izvjestan broj izabranih elitnih
stabala matične sastojine, sa kojim se gospodarenjem,
kroz još jednu ophodnju,
povećava kvalitetni prirast, a time i prinosna
vrijednost konkretne sastojine, daleko
iznad normalnog prinosa. Kao i ostale
novije metode sječa i ova vrsta sijeka započinje
iz unutrašnjosti i napreduje ka
periferiji, a provodi se po. cijeloj površini.
U prvoj fazi, vade se po cijeloj površini
stabala lošijih kategorija. Time se istovremeno
obezbeđuje veći priliv sunčevog
svjetla, a sastojina priprema za bolji urod
sjemena. U drugoj fazi, nakon pojave podmlatka,
rušenje stabala teče u zvjezdastom
smjeru, prema periferiji podmlađene grupe,
pri čemu se vade sva stabla, koja ne
predstavljaju elitna stabla, namijenjena za
njegovanje kroz još jednu ophodnju. Ukoliko
na izvjesnoj površini nema kvalitetnih
stabala, koja bi mogla poslužiti kao
elitna, modifikovani femelšlag prelazi u
čisti femelšlag, jer se sijeku sva stabla
matične sastojine, a osniva se sastojina
iste dobi. U suštini, dakle, kod ovog gospodarenja,
sastojina ostaje i dalje jedno


dobna, jer se istovremeno na jodnoj površini
vrši i podmlađivanje sastojine, t. j .
osnivanje nove i njegovanje elitnih stabala
matične sastojine, t. j . stare. Modifikovani
femelšlag, ustvari predstavlja harmoniju
između njege sastojine i njenog podmlađivanja.
ŠUMARSKI LIST 8/1962 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Poseban problem predstavlja podmlađivanje
i uzgajanje sastojina bijelo g
bor a na siromašnim, podzoliranim tlima,
obraslim vrijeskom i borovicom. Pokusna
ispitivanja kroz nekoliko poslednjih decenija,
pokazala su da je jedino ispravan
put u pravcu povećanja proizvodne sposobnosti
bjeloborovih sastojina, povećanje
proizvodne sposobnosti tla, mehaničkom
obradom i đubrenjem. Ovakvim tlima, prvenstveno
se daje, prema stepenu zakise-


Sl. 4. Pomlađ. rubnim femelšlagom. S. u.


TEISENDORF, Bavarska. Foto: 2. R.


ljenosti, odgovarajuća keličina kreca, a
zatim se oru traktorima, na dubljinu od
oko 60 cm. Brazde se oru tako, da jedna
brazda pada nasuprot drugoj, pa se tako
na cijeloj površini formiraju paralelne pruge
od jaraka i nasipa. Bjeloborove biljke
sade se gusto, u po dva paralelna reda na
nasipima, zajedno sa smrčom, johom, crvenim
hrastom, lipom i ostalim lišćarima,
kao primjesom, koja će poboljšavati tlo u
budućoj sastojim. U brazdama, između redova
sadnica, sije se lupina, raž ili zob,
koje u prve 2 — 3 god. zaštićuju sadnice
od prejakog sunca i topline, sprečavaju
preveliko isparavanje vode iz zemljišta,
povećavaju prozraku tla, pospješuju rad
mikroorganizama, a u prvom redu azotofiksatora
i time obogaćuju tlo dušikom.
Ovaj sistem poznat je pod imenom »BIFANG
« sistem. Međutim, ima i kritike na
bifang sistem, jer se biljke u redovima
vrlo kasno sklope usljed velikog razmaka
između redova, uslijed čega se biljke razgranaju.
Osim toga, jarci između redova
mogu da zarastu korovom, kao što je vrijesak,
crnjuša i dr., a njegovanje je mašinama
usljed neravnina na zemljištu otežano.
U prostoru između nasipa, dugo vremena
zadržava se velika toplina, a u
prvom redu topao vazduh, zasićen vodenom
parom, što predstavlja izvanredno
povoljne uslove za razvoj gljivica, kao što
je LOPHODERMIUM PINÄSTRI i dr., koja
uzrokuje osip iglica na boru. Isto tako,


otežano je kretanje mašinama po nerav


ninama, koje vrše prskanje odnosno za


prašivanje borovih kulturu protiv različi


tih gljivičnih oboljenja. Bifang sistem


obrade tla, primjenjuje se u prvom redu


u niskim, podvodnim terenima, da bi se


podiglo tlo iznad površine vode.


Na golim površinama visinskih polo


žaja, koji su gusto obrasli korovom, a u


cilju snižavanja troškova pošumljavanja,


traktorima i duplim plugovima, izoravaju


se ravne brazde, u prugama, na dubini od


15 — 20 cm., u kojima se sade sadnice


smrče i ostalih vrsta četinara u redovima,


najčešće metodom ugaone sadnje. Tako se


troškovi sadnje sadnica na korovskim


zemljištima znatno snize, ali je negativna


strana ovakve sadnje, što žile sadnica do


spijevaju u još lošije zemljište, u kojima


mikrobioloških procesa ili uopšte nema ili


se oni nalaze u tragovima, pa su sadnice


dugi niz godina izložene vrlo lošim uslo


vima života i propadanju.


Na siromašnim, plitkim zemljištima, sa
kamenitom podlogom, sa suhom mikroklimom,
forsira se crni bor i to najčešće sjetvom
u guste redove mašinama sijačicama,
uz prethodno preoravanje traktorom. Iznikle
se bilj´ke uopšte ne njeguju, jer okolni
korov služi kao zaštita od prejakog
sunca i golomrazice. Biljke se ostavljaju
dugi niz godina u prvobitnom broju, kako
bi se uslijed međusobne konkurentske borbe
za svijetlo i prostor, vršilo prirodno
odabiranje najvrednijih jedinki. Sa prvim
proredama u crnoborovim sastojinama,
ulazi se skoro u pravilu u onoj dobi, koja
obezbeđuje Sortimente za prodaju.


Karakteristično je, da se od strane šumarskih
stručnjaka, kako u šumskoj privredi,
tako i u institutima ovih zemalja,
poklanja velika pažnja svojstvima šumskih
tala, ´historiji njihovog nastanka i
pravcu njihovog razvitka. Kod raznolikih


SI. 5. Pomlađ. smrčeve sast. rubnim femelšlagom.
S. u. KELHEIM-NORD. Bavarska.
Foto: Ž. B.
ŠUMARSKI LIST 8/1962 str. 26     <-- 26 -->        PDF

uzgojnih intervencija u sastojini i kod
pošumljavanja na golim zemljištima, prvenstveno
se vodi računa o osobinama
šumskih tala. Biološki stabilna sastojina,
kao jedan od najvažnijih ciljeva gospodarenja
u šumi, postiže se sa sigurnošću
samo onda, ako je među svim djelatnim
faktorima klime i edafona postignuta takva
harmonija, kakva vlada u prirodnoj šumi.


U šumarstvu ovih zemalja poklanja se
velika važnost provenijenciji vrsta drveća.
Svuda su izabrane sjemene sastojine ili
jedinke, koje su obilježene i zakonom priznate,
kao i sjemene sastojine, odnosno stabla,
pa se samo iz takvih sastojina ili
stabala može sabirati i iskorišćavati šumsko
sjeme.


Interesantno je spomenuti i iskustva
stručnjaka ovih zemalja sa unošenjem
egzota. Pojedine unesene egzote različito
se ponašaju u različitim područjima i u
različitim dobima uzrasta međusobno. Tako
npr. na pokusnoj plohi veličine 1 ha.,
u šumskoj upravi ORT bei GMUNDEN, u
Austriji, unesena je 1891. godine Pseudotsuga
duglasii, var. viridis, koja ima za
cilj da se ustanovi ponašanje ove vrste u
uslovima evropskog klimata. I pored velike
količine oborina koje padnu na područje
gdje se ova ploha nalazi (1800 mm
godišnje), stabla su u starosti od 71 godinu
postigla jedva oko polovine normalne visine
koju ova vrsta postiže u domovini
(oko 30 m.). Ukupna stojeća bruto masa
duglazije na ovoj plohi, zajedno sa dosada
posječenom masom kroz razne vrste provedenih
proreda, iznosi 1.161 m3 po hektaru
(660 m3 stojeća masa + 501 m3 mase
koja je proredana izvađena). U krošnjama
stabala duglasije, uočava se ne malen broj
osušenih grana, a zemljište je znatno kiselije
od zemljišta susjedne, autohtone sastojine.
U domovini, duglasija rađa sjemenom
počev od 100-te godine, a ovdje je
prvi put urodila sjemenom već u 71. godini
starosti, ali je sjeme bilo potpuno gluho.
Međutim, na području Šumske uprave
HEIN, u Bavarskoj, na nadmorskoj visini
300 m. sa 800 mm padavine u toku godine,
nalaze se grupice od po 15 — 20 stabala
duglazije u starosti 80 godina, u autohtonoj
sastojini smrče i bukve, čija visina
dostiže i preko 40 metara, a prosječna zapremina
po jednom stablu bez kore, 3,5
do 4 m3. Prirast duglasija u ovim grupama
iznosi od 14 — 16 m3 godišnje. Tlo ispod
krošnji stabala na ovim krpama, ima daleko
manje sirovog humusa od tla pod
smrčom, a isto tako i bolje fizičke i kemijske
osobine. S obzirom na ovakve osobine
duglasije, koje je pokazala kao unesena
egzota, i otpornost duglasije na štete od


divljači, u takvim područjima postavljen


je gospodarski ciljt podići sastojine od


vrijednih autohtonih vrsta sa primjesom


duglasije 5 — 10°/o.


U Austriji, u mnogim područjima,
forsira se str ob us, jer je vrlo otporan
na snijeg, brže raste, a također popravlja
donekle i tlo iglicama, jer stvara rastresitije
tlo od tla u smrčevim sastojinama.
Strobus ne podnosi teška tla, i traži puno
vode u zemljištu. Borovnica i vrijesak ne
mogu se pojaviti na tlu u sastojinama stro_
busa, zbog debelog sloja iglica na tlu. U
Austriji se stoga, forsira strobus samo u
zajednici sa smrčom i borom, jer se samo
u primjesi s ovim i drugim vrstama može
očekivati poboljšanje tla.


U Njemačkoj se forsira strobus iz
istih razloga ,ali samo u primjesi do S°/o
u smrčevim sastojinama. U Njemačkoj se
drvo strobusa manje cijeni nego u Austriji,
i Švajcarskoj, jer se teže prodaje od
drugih vrsta, nema upotrebe kao rudno
drvo, pošto pri lomljenju ne pucketa, nema
naročite primjene ni u građevinarstvu,
nije dobro za ljuštenje a ni za celulozu.


U Šumskoj upravi LOHR-WEST, Njemačka,
interesantan je način pripremanja
»soka od kopriv e«, kojim se vrši
zalijevanje kompostišta u izvjesnim vremenskim
razmacima radi unošenja mikroorganizama
i ubrzavanja nikrobioloških
procesa u kompo´stištu. Obično, u bure napunjeno
kišnicom stavi se izvjesna količina
svježe užnjevene koprive, i drži 14
dana, a zatim se takvom vodom vrši zalijevanje
kompostišta.


Postoje i specijalna klijališta, pa čak i
čitavi rasadnici, u kojima se sjetva sjemena
jele, smrče, bora i ostalih vrijednih
vrsta vrši isključivo u organske otpatke
od trulih panjeva iz šume, u kojima nema
čestica tla. Tako npr. u Šumskoj upravi
OFFENStEE, u Austriji, postoji posebno
klijalište, na površini od oko 0,5 hektara,
na kome se nalazi u 16 redova 352 drvena
sanduka sa otpacima iz trulih panjeva, veličine
12 X 40 X 75 cm, u kojima se nalazi
oko 1,200.000 biljčica četinara u stadiju
ponika. Priprema humusa za sjetvu sjemena
u ovakvim klijalištima je slijedeća:
Na slobodnom prostoru u ograđenom klijalištu
priprema se gomila otpadaka iz trulih
panjeva i klada, a posebno gomila poluraspadnutog
šušnja iz šume. U sanduke
se prvo stavlja sloj grubljih otpada


ka od trulih panjeva, sa nešto listinca starog
3—4 godine, zatim se dodaje sitni sloj
otpadaka od trulih panjeva do 10 mm
krupnoce, koji je na situ prosijan, zatim
tanki sloj HUMONA (mineralno đubrivo),
koji služi kao fertilizator, radi pospješi
ŠUMARSKI LIST 8/1962 str. 27     <-- 27 -->        PDF

vanja procesa huminifikaeije i na kraju
sloj prosijanog, finog praha. U ovaj prah
sije se u januaru i februara stratificirano
sjeme četinara u redove. Sjeme se neprekriva
ni humusom ni zemljom, već se nakon
sijanja pusti i da leži slobodno po površini.
Na golo sjeme naliježe direktno
sniježni pokrivač, koji po tvrđenju tamošnjih
stručnjaka djeluje poput stratifikata,
stimulativno na klijanje. U jedan sanduk
pomenutih dimenzija, poslije se oko 2.500
komada sjemenki smrče ili 1.300 sjemenki
ariša. Od 1 kg smrčevog sjemena uz Sß^/o-
tnu klijavost i 90P/o čistoće, dobije se oko


83.500 smrčevih biljaka´za presađivanje,
a od 1 kg ariša uz 80"Vo-tnu klijavost i 85°/o
čistoće dobije se 139.000 biljčica. Između
redova poniklih biljaka u sanducima, stavljaju
se letvice, koje štite zemljište od
prejakog isušivanja i gubitka vlage, sprečavaju
pojavu korova, a istovremeno služe
kao zapreka štetama od ptica. Sve ponikle
biljke zaštićene su od prejakog sunca sa
ljesama od letvica, koje su postavljene od
istoka prema zapadu, pod uglom od 45°
prema horizontu, radi što bolje zasjene.
Svaki sanduk nosi oznaku provenijencije,
tj. ime šumske uprave odakle sjeme potiče,
jer se proizvedene sadnice vraćaju u istu
šumsku upravu odakle je i sjeme sabrano.
Ujesen prve godine, ponikle biljke zajedno
sa sanducima, odnose se u visinske regije
planina, sa većom nadmorskom visinom i
kraćim vegetacijskim periodom, kako bi
se spriječilo prerano vegetiranje mladih
biljčica, a time izbjegle i štete, koje bi neminovno
nastale od kasnih proljetnih mrazeva
i sriježi. Nošenje sadnica u veće visine
ponovi se još jednom ujesen druge
godine, a na proljeće svaka šumska uprava
prenosi sadnice vlastite provenijencije
na svoje područje.
Ovom metodom proizvodnje sadnog
materijala, troškovi su znatno niži od troškova
proizvodnje na uobičajeni način, jer
se za proizvodnju 1.000 komada biljaka, do
vremena presađivanja, utroši svega 0,56
radnih sati, dok za proizvodnju istog broja
sadnica u rasadniku na dosadašnji način
treba 3,14 sati. Plijevljenje korova je
skoro isključeno, jer se korov na ovakvoj
podlozi od trulih panjeva, kao i zbog zaštitnih
letvica i ljesa uopšte ne može pojaviti.
Osim toga, uzrast biljaka na ovaj
način uzgojenih, daleko je brži od uzrasta
biljaka u prirodi ili u rasadnicima u kojima
se radi na dosadašnji način. Sadnice
su zdravije, bez gljivica, plijesni ili fusariuma,
koje su česti pratioci biljaka iznikli
na zemljištu, sa većom ili manjom količinom
stajskog đubriva.


Za trušenje sjemena izgrađene su moderne
t r u š n i c e, kako u Austriji tako


i u Bavarskoj. U šumskoj upravi OFFENSEE,
u Austriji izgrađena je trušnica, sa
kapacitetom od 100.000 kg. šišarica u toku
godine, koja je tako mehanizovana, da cio
proces trušenja i transporta šišarica u oba
smjera od podruma do trećeg kata obavlja
samo jedna žena. U isto vrijeme postoje
i vrlo primitivne trušnice, često i u podrumima
baraka, u kojima se trušenj«
obavlja na srazmjerno vrlo primitivan i
skuplji način, koristeći potepeno zagrijavanje
putem peći i promaju, sa ciljem da
se izbjegne velike oscilacije topline i vlage
u prostoru gdje se šišarice nalaze i uslovi
raspadanja šišarica što više približe uslovima
u kojima se one raspadaju u prirodnoj
šumi. Skoro za svaku modernu trušnicu
postoji i hladnjača za konzervisanje
dobivenog sjemena. Sjeme se drži
u staklenim bocama sa gumenim čepovima,
veličine 10—20 lit., koje su poredane
u ratovima, sa tačnom naznakom provenijencije
sjemena i imenom šumske uprave
odakle sjeme potiče. U hladnjačama se drži
konstantna temperatura od + 4° C. Klija


vost sjemena u hladnjačama očuva se čak
i po 15 god. u istom procentu, u kakvom
je sjeme imalo klijavost na početku. U
velikom šumskom rasadniku na području
šumske uprave TEISENDORF, Bavarska,
pored trušnice, izgrađena je i velika hladnjača,
u kojoj se konzervišu povađene sadnice
namijenjene za sadnju u višim položajima,
na konstantnoj temperaturi od
+ 1 do + 2" C. Rasadnik se nalazi na 400
m nadm. vis., a sadnice za sadnju se odnose
u predjele preko 1.000 m. nadm. vis,
odakle je i sjeme dobiveno. Sadnice se
slažu u hladnjači u redovima, a između
redova se stavljaju slojevi treseta. Relativna
vlaga zraka u hladnjači iznosi 90 do
95"7o. U hladnjači se sadnice drže do onog
vremena, kada započinje vegetacija u predjelima
,za koje su namijenjene, a onda se
odnose na teren i presađuju. Ustanovljeno
je da takve sadnice ne gube ništa na
svojoj vitalnosti, a kasnijim tjeranjem izbjegavaju
se štete od kasnih proljetnih
mrazeva. Hladnjače su dakle našle, ne samo
široku primjenu u proizvodnji sjemenog,
već i sadnog materijala u šumarstvu
ovih zemalja, pa zato igraju jednu od važnih
uloga u rasadničkoj proizvodnji uopšte.
Jedna od najvećih prednosti hladnjača sastoji
se u tome što sjeme zalihe u hladnjači
oslobađaju šumskog privrednika ovisnosti
od sjemenih godina.
Treba napomenuti još i opite, koje provodi
prof. HARTMANN, iz šumarskog instituta
u Beču, a to je đubrenje zakiseljenih
i ispranih zemljišta, ili zemljišta u
procesu ispiranja, u čistim smrčevim sastojinama.
Pošto se đubrenje raznim vrsta


281