DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1962 str. 21     <-- 21 -->        PDF

326 dinara po 1 ha računajući samo na troškove
što su imale šumarije koji variraju
od 25 do 50"Vo troškova sekcije) — nismo
učinili neka naročita djela. Nama međutim
ipak čini zadovoljstvo što smo ih završili.


Pošto će tokom ove i slijedećih godina
i ostale Sekcije za uređivanje šuma završiti
također svoj prvi ciklus uređivanja
šuma na svojim područjima, predlažemo
da i one na ovaj ili sličan, ali za komparaciju
moguć način objave svoje radove.
Sve će ovo dobro doći budućim šumarskim
generacijama jer će lako naći te podatke
u našem glasilu, Šumarskom listu.


Ing. Milan Drndelić


NEKA ZAPAŽANJA SA STUDIJKOG
PUTOVANJA PO AUSTRIJI, SVAJCARSKOJ
I ZAPADNOJ NJEMAČKOJ


Grupa Jugoslavenskih šumarskih stručnjaka,
kao FAO stipendisti O. U. N., proboravila
je (od 7. VII. — 4. VIII. 1962. g.)
na području Austrije, Švajcarske i Zapadne
Njemačke, radi specijalizacije o temi:
»Intenzivne silvikulture četinara«.


Može se općenito reći, da je šumarstvo
ovih zemalja, a naročito Bavarske, dostiglo
visok stepen razvitka. Vrlo su malene
šumske uprave (u prosjeku oko 3.000 ha),
a često i 2.000 — 2.500 ha. Visoko kvalifikovan
i kvalifikovan kadar, koji djeluje
na tako malim površinama, omogućuje
intenzivno gazdovanje i sveobuhvatnu primjenu
naučnih tekovna u šumarskoj praksi
ovih zemalja. Šumarski kadrovi u Saveznoj
Republici Njemačkoj, počev od
najnižih kvalifikacija, pa do najvećeg stepena
stručnosti, moraju proći veoma rigorozan,
raznovrstan i dinamičan metod
obrazovanja. Ne postoji nijedan šumarski
stručnjak, počev od šumara pa do direktora
šumarske direkcije, koji nije proveo
najmanje 6 mjeseci kao fizički radnik u
šumi, na sječi drveta, proređivanju, pošumljavanju,
sakupljanju sjemena i dr.


Organizacija je šumarske službe jedinstvena
u Austriji i u Švajcarskoj, dok je
u Saveznoj RepublSci Njemačkoj jedinstvena
za pojedine pokrajine. U Ä u s t r i-
j i napr. postoji samo jedna direkcija šuma
u Beču, tzv. »Savezna generalna direkcija
državnih šuma« i ima ingerencije za sve
šume Austrije, pri čemu su joj za različite
vrste vlasništva zakonom definisana i različita
prava. U njenoj nadležnosti nalaze
se sve šum. uprave Austrije, kojih ima
ukupno 96. U Bavarskoj, kao jednoj
od pokrajina Savezne Republike Njemačke,
postoji nešto oko 243 šumske uprave,


koje su neposredno podređene šumarskim
direkcijama, a posredno, Pokrajinskom
ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo
i prehranu, odjel za šumarstvo u Münchenu.
Ova institucija vodi cjelokupnu
personalnu politiku u Bavarskoj, raspoređuje
šumarske stručne službenike na rad,
daje smjernice u gospodarenju sa šumama,
stručne kriterijume i mjerila za rad u šumarskoj
operativi.


Izobrazb a šumarskih kadrova također
je jedinstvena za cijelu zemlju odnosno
pokrajinu. Na području Austrij e
postoje samo tri tipa škola; jednogodišnje
škole za šumske radnike, dvogodišnje šumarske
škole, ranga srednje škole (koje
osposobljavaju revirnike i šumare) i fakultet
koji postoji samo u Beču i osposobljava
visoko stručne kadrove za cijelu
Austriju. Na području Bavarske, postoje
4 stepena stručne spreme u šumarstvu
i to: visoka, viša i srednja stručna
sprema, a kod radnika; pomoćnik šumskog
radnika, šumski radnik i šumski stručni
radnik.


Visoka stručna sprema postiže se na
slijedećia način: Nakon završene osnovne
škole od 4 godine i gimnazije od 9 godina,
kandidat se zapošljava Vi godine kao fizički
radnik u šumi, na sječi, pošumljavanju,
sakupljanju sjemena i raznim drugim fazama
radova, za koje se vrijeme plaćakao
ostali radnici u šumi. Za upis na fakultet,
kandidat je dužan, uz sva ostala
dokumenta, pridonijeti i potvrdu, da je
proveo kao fizički radnik, na radu u šumi
pola godine i Ijekarsko uvjerenje, da ima
dobar vid, srce i noge. Po završenom studiju,
koji traje 8 semestara, dobija diplomu
sa zvanjem »diplomirani šumarski
privrednik«. Za buduće šefove šumskih
uprava dolaze u obzir samo oni diplomirani
inženjeri, koji su studij završili s
odličnim uspjehom. Oni postaju »pripravnici
« u državnoj službi, u kom zvanju
provedu 3 godine i kroz to vrijeme obučavaju
se po tačno ^ltvrđenom programu; 8
mjeseci radi pripravnik u šumskoj upravi
na svim poslovima, koji se obavljaju na
terenu i u kancelariji, 1 mjesec radi isključivo
kao asistent šefa šumske uprave, 10
mjeseci radi na taksacijskim radovima, 5
mjeseci, po unaprijed utvrđenom programu,
obilazi sve šumske uprave u Bavarskoj,
pri čemu se kod svake šumske uprave
zadržava 2 — 3 dana, pregledavajući
radove, koji se izvode na odnosnom području,
6 mjeseci služi kod centralne vlade,
a preostalo vrijeme od 6 mjeseci, služi mu
za pripremanje državnog ispita. Nakon
položenog državnog ispita, koji je vrlo
strog, stiče zvanje »Forstasessor«, u kom


275