DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1962 str. 16     <-- 16 -->        PDF

(Razne dtcucne teme i pcikazi


OSVRT NA ZAVRŠEN PRVI CIKLUS
UREĐIVANJA SUMA NA PODRUČJU
BJELOVARSKE ŠUMSKO PRIVREDNE
OBLASTI


U Šum. listu za ožujak 1947. u članku
prof, dr Kie p c a prikazano je stanje i
intencije službe uređivanja šuma na području
NRH neposredno iza Oslobođenja.
Težnje i potrebe ubrzanja i unapređenja te
službe nametale su traženje odgovarajućih
rješenja. Zahvaljujući razumijevanju
i potpori naših narodnih vlasti i na našu
sreću iza rata zatečenoj (čitavoj plejadi)
sposobnih specijalista za uređivanje šuma
(taksatora) — našla su se rješenja.


Služba je krenula naglo naprijed nakon
donošenja odluke Izvršnog vijeća NRH


o ustrojstvu Sekcija za uređivanje šuma.
One su odmah bile sređene, te popunjene
dobrim kadrovima, tehničkom opremom
(instrumentarijem) i dotirane novčanim
sredstvima. Sve su sekcije stručno vođene
od Sekretarijata za šumarstvo Zagreb i
odličnog rukovodioca tadanjeg taksatora
ing. Ive Smilaja. U svom članku »Prostorno
uređenje šuma NRH u Šumarskom listu
broj 7 i 8/57. dao je dragocjen stručni
prilog našem šumarstvu.
Nadovezujući na iznesene misli, činjenice
i smjernice (preporuke) u pomenutoj
studiji ing. Smilaja svojevremeno, u Šumarskom
listu broj 4 i 5/1959, objelodanio
sam svoj članak — prikaz »O uređivanju
šuma na području bjelovarske šumsko
privredne oblasti«, da bi na primjeru jednog
republičkog distrikta, a šumarski važnog
prikazao stanje i probleme službe uređivanja
šuma.


S istom željom nastavljam u ovom članku
s prikazom radova na uređivanju šuma
bjelovarskog bazena.


U vremenu od 8 godina (1954. do 1961.)
po Sekciji za uređivanje šuma Bjelovar
izrađeno je i na uporabu predano 68 šumsko
gospodarskih osnova (elaborata) za
svih 68 šumsko gospodarskih jedinica bazena
bjel. šum. privredne oblasti, površine?


147.836 ha.
Tako je prvi puta iza Oslobođenja 1945.
godine (jer prije nikada nisu sve šume bile
potpuno uređene) završen prvi ciklus uređivanja
svih šuma općenarodne imovine
na bjelovarsko šumsko privrednoj oblasti.


Na navedenom području taj je posao
tekao prema niže navedenoj tabeli broj I.


Radove vršilo je samo osoblje Sekcije
i to:
Tabela II


Inženjera Tehničara Ostalo Svega


1954. 5 4 5 14
1955. 5 4 5 14
1956. 4 4 4 12
1957. 5 4 4 13
1958. 5 4 4 13
1959. 4 5 4 13
1960. -Et 4 4 12
1961. 3 4 4 11
Prosjek 4,4 4,0 4,2 12,7


Iz prednjih tabela vidljivo je slijedeće:


1. Najveći učinak — produktivnost bila
je u godinama 1954, 1955 i 1957. U 1954.
god. s razloga što su već postojali neki
prikupljeni podaci u vremenu od 1951. do
1954. god., a u 1955. i 1957. s razloga što
je uređivana šuma Gar je vica, koja sama
iznosi 10.376 ha, pretežno I. i II. dobnog
razreda, u kojima se vrši opis samo pregledom
terena i usporedbom sa prihodnim
tabelama.
Najmanji učinak bio je 1956. godine, a
s razloga što je tada te godine vršena revizija
dugoročne osnove šuma za sve šumsko
gospodarske jedinice (njih 68).


2. Upoređenje troškova i ekonomičnosti
po godinama ne daje prave pokazatelje s
razloga povećanja troškova i to konstantnog
povećanja svake godine. Unatoč tome
prosječni troškovi kretali su se od 140 do
625 Din po 1 ha. ili prosječno za svih 8 godina
326 Din po 1 ha.
3. a) Najveće šunisko gospodarske jedinice
su po površini kako slijedi:
1.
Garjeviea odjeli 1—106
površine 10.376 ha
2.
Virovitičke prig, šume
odj. 1—110 površine . . 7.167 ha
3.
Žutica odjeli 1—200 površine
6.008 ha
4.
Dugačka Eačkovica odj.
1—78 površine ... . 4.961 ha
5.
Bukvik — Bilogora odj.
1—61 površine ... . 4.855 ha
6.
Česma odjela 1—101 površine
4.354 ha