DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1962 str. 39     <-- 39 -->        PDF

5/7 1962. — V. L e š ne i k : Ekonomska
važnost drvarske industrije. .— L. 2 u-
m e r : Drvo u međunarodnoj trgovini i
u jugoslavenskom izvozu. — F. Berlič -
Proizvodnja pokućstva za izvoz i domaće
tržište. — M. M i r k o v i : Dokle se razvila
drvarska industrija NR Slovenije u
1961. g. — I. Dević: Opažanja u industriji
pokućstva u SAD. — I. Mrak :
Uspjesi i problemi drv. ind. poduzeća Radomlje.
— J. Osterman: Razvitak
proizvodnje sportskih predmeta kod nas.
— J. Lenič : Kasirane drvne ploče —
moderna tvornioa. — K. Fronius: O
učinku punih gatera. — S. Možina:
Misli i zaključci o savjetovanju kadrovsko-
socijalne službe u drv. industrijskim
poduzećima.


VJESNIK (društvo lugara NRH — Zagreb


1/2 1962. — Preporuka Sav. Nar. Skupštine
o raspodjeli čistog prihoda u radnim
motornih pila. — Zaštita oborenih stabala
četinjača i njihove granje vine od potkornjaka
kemijskim sredstvima. — B. Bel t
r a n e : Drvni ugalj u rasadničkoj proizvodnji
četinjača. — B. Hruška : Uzajamni
uzgoj borovca i evropske crne ribizle.
— D. Vrga : Korištenje godišnjih
odmora u odmaralištima.


3/4 1962. — R. Benić: Tehnika rušenja
stabala i izrade oblovine jednorukom
lančanom pilom. — L. Simončić: Nov
način pripremanja komposta. — V. S tetić
: Utjecaj mehanizacije na uzgajanje
šuma. — Würth : Primjena »Unimoga«
u šum. proizvodnji. — Neka nova iskustva
u šumarskom rasadničanstvu. — I. Kne žević
: Izbor zemljišta i lokacija rasadnika.
— M. V u j n i ć : Upotreba traktora
u izvlačenju trupaca i panjeva kod pripreme
tla za plantaže topola.


BILTEN CENTRALNOG ODBORA SINDIKATA
RADNIKA INDUSTRIJE DRVETA
I ŠUMARSTVA JUGOSLAVIJE, Beograd


4 1961. — Ocenjeno poslovanje drvne
industrije u prvih osam meseci. — Za ili
protiv rente u šumarstvu.


5 1961. — Rezultati poslovanja privrednih
organizacija industrije drveta i šumarstva
Srbije u novim uslovima raspodele.


6 1962. — Centralno veće saveza sindikata
— o poboljšanju položaja preduzeća.


— Stanje i problemi stručnog obrazovanja
kadrova u ind. drveta i šumarstva. — D.
Mirković : Obrazovanje stručnih kadrova
u šumarstvu i drv. industriji.
7/8 1962. — Radni i životni uslovi radnika
u šumarstvu zahtevaju veću pažnju.


ŠUMAR — Beograd
1/2 1962. — S. Kolarović: Čuvajmo
retke primerke našeg šumskog drveća.


— S. Radulović: O konverziji niskih
šuma u visoke. — S. Jovanović: Proizvodnja
sečene ambalaže. — J. Gajić :
Lisnik kao hrana za domaću stoku i plemenitu
divljač. — S. N i k o 1 i ć : Reduktor
dužina. — I. Milenković: Pođi e
se plantažni orašar na erodiranom terenu
NOO Bosilegrad. — Đ. Leković: Rasađivanje
biljaka u rasadniku. — I. M i1
e n k o v i ć : Pokret Gorana NOO Vranj
ska Banja. — I. Imeri : O priznavanju
kvalifikacije kvalifikovanog i visokokvaLf
radnika — lugarima i nadzornicima šuma,
3/4 — 1962. — S. Kolarović: Prašuma
Perućica. — D. Coli ć : Gljiva naših
šumskih predela. — Đ. Panić : Nagibi
zemljišta i njihovo određivanje.


M. Ljujić : Današnji položaj lica sa
nižom stručnom spremom. — M. Dori c
Mali i veliki mrazovac. — S. Radulović
: Pošumljavanje položnicama. — M.
Ljujić : Jedna česta greška u sastavljanju
šumskih prijava. Đ. K.
STRANA STRUČNA LITERATURA


MAĐARSKI STRUČNJAK DR A. MAJER
O SRAŠĆIVANJU KORIJENJA ŠUMSKOG
DRVEĆA


U studiji Dr A. M a j era: »Gyökerösszenövesek
elöforduläsa es jelentösege«, koji
je objavljen u šumarskom časopisu »Erdeszeti
kutatäsok«, Budapest 1961, str. 161
—186, izneseni su rezultati istraživanja i
opažanja o srašćivanju koinjenja šumskog
drveća. Inače se stručna mađarska literatura
nije do tada tim problemom bavila.


U drugim nekim susjednim zemljama konstatOvano
je-srašćivanje korijenja kod četinjara.


Autor temelji svoja istraživanja na
proučavanju 75-godišnje dobro sklopljene
sastojine Picea Abies, gdje su vršena opažanja
s obzirom na panjeve stabala posječenih
u toku posljednjih 15 godina. Konstatovano
je da je od stabala posječenih
prije 15 godina ostalo na životu 44,6°/o panjeva.
Od života korijenja većina pripada
bivšim dominantnim stablima. Inače pro