DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1962 str. 10     <-- 10 -->        PDF

PRILOG OPISU NALAZIŠTA EGZOTA I NEKIH (FORMA) NAŠIH
AUTOHTONIH VRSTA NA PODRUČJU NEKI H ZAGREBAČKIH
PARKOVA
Ing. JOSIP KARAVLA


Na području starijih dijelova grada Zagreba postoji nekoliko većih i manjih
parkova te kućnih vrtova u kojima se nalaze zasađene različite vrste stranog
drveća i grmlja. Te vrste predstavljaju vrlo interesantan i vrijedan dendrološki
materijal koji može poslužiti kao baza za dobivanje različitih vrsta bilja za
parkove i park-šume, za rad na oplemenjivanju vrsta, mogućnosti njihove introdukcije
u naše šume te različna uzgojna i biološka proučavanja.


Park-šuma Maksimir nije opisana u ovom prilogu, nego će se o njoj govoriti
posebno zbog njezinih specifičnih problema i namjena.
U ovom prilogu obrađeni su slijedeći parkovi:


Park na Tomislavovu trgu osnovan je 1905—1906. godine i nalazi se na
sjevernoj strani glavnog kolodvora. Prema tadašnjem planu trebalo je udubljenje
terena nasipati i popuniti zemljom, ali je zbog finacijske štednje park
još i sada zadržao> udubljeni oblik. Današnji drvored srebrolisnog javora (Acer
dasycarpum Ehrh., Acer Sacharinum L.) sađen je u starosti 6 godina. U parku
6e nalazi malo> vrsta drveća i grmlja pa je uglavnom pokriven cvjetnim gredicama
i zelenim travnjakom.


Park na Strosmajemvu trgu osnovan je oko 1885. godine. Nalazi se sjeverno
od Tomislavova trga. Ondje je zasađeno mnogo raznih egzota drveća i grmlja.
Od autohtonih vrsta ima vrlo lijepih stabala lužnjaka piramidalne forme


(Q. robur fastigiata Lam.).
Park na Zrinjskom trgu nalazi se sjeverno od Strosmajerova trga. Počeo
se uređivati godine 1870. nasipavanjem zemlje koje je završeno pod kraj 1872.
godine. Stabla današnjeg drvoreda platana nabavljene su kod vrtlara I. Wienera
iz Trsta. Sadnice platane bile su 2 cola debele i 4 stope visoke, starosti od oko
8 godina (Prema podacima iz knjige br. 31).


Park na Svačićevu trgu nalazi se sjeverno od hotela Esplanade. Podaci o
godini osnivanja nisu nađeni, a ponovno je obnovljen 1954. godine prema pro^
jektu ing. Zvonimira Kania. Park obiluje raznim stranim vrstama grmlja.


Park na trgu Don Frane Bulića i Mdtrulićev trg nalazi se sjeverno od Botaničkog
vrta na prostoru oko´ Sveučilišne knjižnice. Dosta je zapušten i tek 1961.
godine nešto je uređen.


Park na trgu Antuna, Ivama i Vladimira Mažuranića nalazi se na prostoru
južno od Hrvatskog narodnog kazališta. Drvored divljeg kestena (Aesculus hip-


Prilikom konačne ispravke ovog članka mnogo su mi pomogli svojim dragocjenim
savjetima predstojnik Zavoda za botaniku prof, dr Ivo Pevalek i predstojnik
Zavoda za šumarsku genetiku i dendrologiju prof, dr Mirko Vidaković, te im se
ovom prilikom najtoplije zahvaljujem.


Ujedno se zahvaljujem kolegi inženjeru Lovnički Vladi, koji mi je pomogao
kod terenskih radova. Na koncu zahvaljujem se svim kolegama koji su mi pomogli
svojim savjetima.
ŠUMARSKI LIST 7/1962 str. 11     <-- 11 -->        PDF

/


pocastanum L.) starijeg je datuma, a ostali dio bilja u parku zasađen je u toku
1948. prema projektu ing. Zvonimira Frölicha.
Park na trgu Franklina Roosevelta nalazi se jugozapadno od trga Maršala


J. B. Tita na početku Savske ceste. Podaci o godini osnivanja nisu nađeni, ali
se uređivao u tri navrata.
Park na trgu Maršala J. B. Tita i ispred zgrade Rektorata sveučilišta nalazi
se na prostoru oko> Hrvatskoga narodnog kazališta. Tačniji podaci o godini osnivanja
nisu nađeni. Park je nekoliko* puta uređivan i obnovljen. Njegovu glavnu
vegetaciju čine cvjetne gredice s nešto ukrasnog bilja.


Park na Lenjinovog trgu osnivan je i utvrđivan 1935, i 1936. godine prema
projektu ing. Ćirila Jeglića nalazi se južno od zgrade doma Jugoslovenske
narodne armije. Park spada u red naših prvih parkova savremenog rješenja.
Naročito se ističe mali vrtić s bazenom, pun lijepih detalja i različnih vrsta
biljaka.


Park na trgu Žrtava fašizma nalazi se na slobodnom prostoru oko zgrade
Muzeja Narodne revolucije, a osnovan je oko 1935. i 1936. godine prema projektu
ing. Ćirila Jeglića. Obiluje s oko´ 50 vrsta drveća i grmlja.


Park Ribnjak — nalazi se sjevero-istoeno´ od Zagrebačke katedrale na
početku ulice Moše Pijade. Prvi puta počeo se uređivati godine 1830. (uređivanje
započeo biskup Alagović). Novi dio parka uređen je godine 1945-46. prema
projektu ing. Zvonimira Fröhlicha. To je danas jedan od najljepših parkova
u Zagrebu.


Ceđrus Jibani — libanonski cedar
Nalazište: park Ribnjak
Foto: B. Babić
ŠUMARSKI LIST 7/1962 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Park u Jurjevskoj ulici osnovan poslije 1876. godine nakon ukinuća groblja
te otvaranja novoga groblja na Mirogoju. Park se nalazi na sjevernom dijelu
Gornjeg grada i obiluje različitim vrstama crnogoričnog bilja.


Malinov park — nalazi se na sjevernom dijelu Zagreba s lijeve strane ceste
koja vodi u Šestine. Osnovao ga je 1861. god. dr. Ivo Malin. Taj je park i danas
najljepša zbirka crnogoričnog bilja, ali je dosta zapušten te bi ga trebalo što
prije urediti.


Tuškanac je park-šuma na sjevernom dijelu Zagreba. Nekada je imala
dosta egzotičnog bilja, ali ga je danas prilično^ malo. Od lijepih i vrijednih vrsta
ističu se Quercus phellos L. — vrboliki hrast visine 29 m., zatim Acer pictum
var. Mono Pax., Abies cephalonica Loud i drugi.


Privatni vrtovi imaju mnogo lijepih i vrijednih vrsta drveća, naročito Vila
Okrugljak (sjeverno uz cestu Šestine), k´uće u Jurjevskoj ulici, Tuškancu i
drugdje. Među njima ističu se lijepe sekvoje — mamutovci (Sequiadendron
giganteum [Lindl] Buchholz) libanonski cedar (Cedrus libani Loud.), ginko
(Ginkgo biloba L.) i druge.


Dendrološka važnost naših zagrebačkih parkova veoma je velika i sa šumarskog
i s hortikulturnog gledišta. Zbog rasprostranjenog područja nije izvršena
temeljita inventarizacija parkova, i to naročite» onih novo izgrađenih. U toku
pregleda parkova naišlo se na rijetke primjerke, tj. različite forme i križance.
U ovom opisu osvrnut ćemo se na drveće i grmlje čija je važnost interesantna
sa šumarskog, hortikulturnog, biološkog i uzgojnog gledišta. Sistematski pregled
pojedinih vrsta i determinacija izvršena je po> Alf redu Rehder u (br. 24)
i to´ kako slijedi.


Gymniospermae


Ginkgo biloba — istočno* azijsko drvo, dolazi u parkovima na Lenjinovu
trgu, Jurjevskom parku, Jurjevskoj ulici 27a, Dalmatinskoj ulici 10, Vončininoj
18, Ulici 8. Maja 18. Najljepši i najveći primjerci u Zagrebu nalaze se u dvorištu
kuće u Gajevoj ulici 22. Muški primjerak visok je 22 metra, a opseg stabla
238 cm, dok je ženski primjerak visok oko´ 22 m, ali opseg stabla svega 174 cm.
Prema dobivenim podacima od sadašnjeg vlasnika kuće profesora Majcena
stablo rađa svake godine, a ispod njega ima mnogo* mladog podmlatka, koji je
veoma gust te se često´ treba čistiti i plijeviti.


Taxus L. — tisa: u parkovima i kućnim vrtovima dolaze ove vrste:


Taxus baccata fastigiata variegata Carr. — stupolika tisa nije nađena u
parku nego u kućnom vrtu u Tuškancu 56 (bivši Rittigov vrt). Tu se nalazi
skupina od 5 komada vrlo< lijepih primjeraka visine 3,5 metra.


Taxus baccata fastigiata Standisch. — zlatna stupolika tisa, visine 2,2 m
nalazi se na Mirogoju na polju broj 40.


Taxus baccata adpressa Carr. — tisa horizontalno položenih grana i kraćih
iglica 6—12 mm dužine. Vrlo lijep primjerak nalazi se u vrtu Tuškanac 56,
širina grma oko> 5 m, a visina 1,5 metar.


Taxus baccata adpressa aurea Henry. — tisa niskog rasta, zlatnožutih iglica,
nalazi se u parku u Jurjevskoj ulici.


Cephalotaxus drupacea pedunculata Miq. (C. Harringtonia K. Koch) —
patisa, drvo* porijeklom iz Japana, a u našim parkovima vrlo rijetko* te raste
samo kao´ niski grm. Lijepi primjerci nalaze se u parku na Ribnjaku, a slabiji
na Lenjinovu trgu.


226
ŠUMARSKI LIST 7/1962 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Abies cephalonica Loud. — grčka jela. Vrlo> lijepi i vitki primjerak visine
17,0 m, opsega 154 cm nalazi se u Tuškancu kod milicijske stanice.


Abies concolor Engelm. — američka dugoigličava jela vrlo lijepoga i dekorativnog
uzrasta, ali veoma rijetka po parkovima. Nalazi se u vrtu Tuškanac 21,
Ribnjak-parku te Pantovčaku broj 74.


Pseudotsuga taxifolia viridis (Schwer.) Aschers. — zelena duglazija porijeklom
iz Sjeverne Amerike. Raste u Tuškancu 23, Malinovu parku, Tomislavovu
trgu i Ribnjaku.


Pseudotsuga taxifolia glauca (Mayr) Schneider — plava duglazija porijeklom
iz Sjeverne Amerike. Ima je u Tuškancu 1, Tuškancu 54 te Malinovu parku.


Tsuga canadensis (L.) Carr. — kanadska cuga, u parkovima dolazi vrlo
rijetko, ali vrk> lijepa skupina nalazi se u park-šumi Tuškanac, južno< od milicijske
stanice. Tu se nalaze četiri stabla visine 18.0, 16,5, 16,0, 15 5 metara, opsega
debla 115, 114, 119 i 103 cm. Vitalnost stabla je vrlo- dobra.


Tsuga canadensis pendula Beiss. — cuga niskog oblika s visećim granama,
guste široke krošnje. Vrlo lijepi primjerak visine 2,10 m i opsega 47 cm. nalazi
se u vrtu Tuškanac 1.


Picea Abies virgata Th. — Fries — žalosna smrča, bičastih grana, savinutih
poput bičeva. U Malinovu parku na Ksaveru dolaze dva primjerka od kojih je
jedan visine 7 metara te opsega 41 cm, a drugi visine 2.5 m i opsega 15 cm.
Oba stabla imaju slabu vitalnost.


Picea orientalis (L.) Link. — kavkaska smrča, vrlo slabe vitalnosti, visine
2,0 m i opsega 13 cm nalazi se na Mirogoju na polju broj 31.
Picea pungens Engelm. — američka bodljikava smrča dolazi u parku na
Štrosmajerovu trgu, Trgu F. Roosevelta, Trgu žrtava fašizma, Ribnjak-parku.
Picea glauca nana (Jacques) Rehd. — bodljikava smrča n:skih položenih
grana i kraćih iglica. Raste u vrtu kuće Bukovačka 201 (vlasnik Horvat Alojz).
Larix leptolepis Gord — japanski ariš. U parku Visoka ulica 22 nalazi se
vrlo kržljavi i slabi primjerak visine 6 metara.


Cedrus libani Loud. — cedar libanonski, porijeklom iz Sjeverne Afrike. U
parku Ribnjak nalazi se jedan primjerak visne 21,0 m i opsega 248 cm, dok
se u vrtu kuće Tuškanac 61 nalazi visine 17,80 m i opsega 102,0 cm. Taj drugi
primjerak je vrlo> lijep i vitalan, ali ga treba zaštititi cd lipe koja se nalazi u
neposrednoj blizini te mu zauzima veći dio životnog prostora.


Pinus strobus L. — američki borovac dolazi u parku na Štrosmajerovu
trgu, Jurjevskoj ulici, Vili Okrugljak, Ribnjak-parku. Vrlo lijep primjerak
nalazi se na Scfijinu putu br. 5 i to> visine 26,0 m i opsega 194 cm, a nešto
manji u Tuškancu 56, visine 18,5 m i opsega 163 cm.


Pinus griffithii Me. Clellaud (Pinus excelsa Wall.) — himalajski borovac,
vrsta koja dolazi po parkovima vrlo rijetko, a češće po< kućnim vrtovima. Raste
u parku na Štrosmajerovu trgu, vrtu Jurievska 27a, Tuškancu 19, Tuškancu 61,
Ribnjak parku. U Tuškancu 19 visok je 15,80 m i opsega 118 cm.


Pinus Jeffrei A. Murr. — Džefrijev bor, porijeklom iz Sjeverne Amerike.
Jedan primjerak nalazi se u kućnom vrtu Slavujevac br. 4 i to visine 12,5 m i
opsega 60; cm, ali vitalnost mu je slaba.


Pinus Banksiana Lamb. — banksov ili kanadski bor. Skupine toga bora
nalaze se u parku na Mirogoju, ali rastu vrlo slabo-.


Sequidendron giganteum (Lindl.) Buchholz. Sequoia giganthea (Dene) —
mamutovac, kojemu je domovina Srednja Kalifornija. Kod nas u Zagrebu vrlo
dobro uspijeva u nekim parkovima ali više u privatnim vrtovima. Najveće
ŠUMARSKI LIST 7/1962 str. 14     <-- 14 -->        PDF

stablo nalazi se u Malinovu parku na Ksaveru; visina mu je 38,0 m a opseg
592 cm. Lijepa stabla nalaze se u parku Vile Okrugljak i to visine 29,5 m,
opsega 377 cm. Inače dolazi u vrtu Moše Pijade broj 115, Slavujevcu 4, Tuškancu
broj 56 i 61, Vila Okrugljak (2 komada), Mlinovi 31, Župna crkva sv. Ksaveru
(3 komada). Park Ribnjak (3 komada), Jurjevska 27a (2 tornada), Jurjevska 29,
Park Instituta Ruđer Bošković, a mlade u Tuškanac park-šumi Sofijin put, te u
Jelenovcu. Dok su stabla u Tuškancu i Ksaveru vrlo dobrog uzrasta i vitalnosti,
stabla u parku Ribnjak, Jurjevskoj ulici su slabije vitalnosti.


Taxodium distichum (L.) Rich. — močvarski takscđij, drvo> porijeklom iz
Sjeverne Amerike, gdje raste na močvarnom i riječnom tlu. Najljepše nalazište
u Zagrebu je u vrtu kuće Tuškanac 100 (vlasništvo Jakčina). Tu je njegova
vitalnost vrlo dobra i 1961. godine vrlo< je dobro rodk> plod. Oko osušenoga
malog jezera raste u krugu 5 stabala vrlo lijepog uzrasta, od kojih je najviše


30.5 m visine i opsega 289 cm Taksodij je u mladosti vrlo osjetljiv na niske
temperature te se rado´ smrzava, ali ga zbog lijepog uzrasta treba više uzgajati
i saditi po parkovima.
Cryptomeria japonica (L. f.) D. Don — japanska kriptometrija istočnoazijsko
drvo Kod nas dolazi u parkovima, i to veće skupine u Jurjevskom parku
visine 7,5 — 9.5 m, i opsega 44,71 cm. Stabla su u vrlo lošem stanju jer se suši
50 % iglica. Dva vrlo lijepa primjerka nalaze se u vrtu dječjeg doma u Tuškancu
br. 15. Stabla su visine 15,50 m te opsega 96 cm. Godine 1961. vrlo su dobro
rodila sjemenom. Veće skupine mladih kriptomerija nalaze se u parku iznad
Sofijina puta; visina im je 3—4 m, a starost oko 6 godina.


Thuje L. — tuja, drveće porijeklom iz Sjeverne Amerike i Azije. Kod nas
rastu vrlo često u parkovima, i to ove vrste:
Thuja occidentalis L. — obična američka tuja, dolazi u parku na Štrosmajerovu
trgu, Tomislavu trgu, Lenjinovu trgu, Jurjevskom parku i Mirogoju.
Thuja occidentalis aurea Nels. — tuja žutih listova, široko grmolikog oblika
nalazi se u parku u Jurjevskoj ulici, Štrosmajerovu trgu i Mirogoju. polje br. 19.
Thuja occidentalis pumila Beiss. — tuja niska, okruglog oblika, s tamnozelenim
listovima dolazi u parku na Štrosmajerovu trgu.
Thuja plicata Lamb, (Thuja gigantea Nutt.) — golema tuja porijeklom iz
Amerike u parku na Tomislavovu trgu, Malinovu parku, Mirogoju.


Thuja orientalis L. (Biota orientalis Endl.) — obična azijska tuja vrlo se
često nalazi po parkovima, i to na Lenjinovu trgu, Trgu M. J. B. Tita kod
Filozofskog fakulteta, Jurjevskom parku i Mirogoju.


Libocedrus dequrrens Torr. — kalifornijski libocedar nalazi se u parkovima
u Zagrebu vrlo rijetko. Dolazi u Malinovu parku na Ksaveru, Tuškanac park-
šumi kod milicijske stanice (ah ovaj primjerak je prilično slabe vitalnosti), u
vrtu Mlinovi broj 31, vrtu u Bukovačkoj 201 te na Mirogoju polje br. 20. Na
Mirogoju raste najveći i najljepši primjerak u Zagrebu visine 20,0 m i opsega
206 cm.


Cupressus sempervirens stricta Ait. (C. S. var pyramidalis Nym) Čempres,
drvo porijeklom iz Sredozemlja kod nas raste uz more. U Zagrebu raste na
nekoliko zaštićenih mjesta i to: uz zid crkve sv. Ksavera, Tuškanac 61, Slavujevac
4 i Mirogoju polje 148 i 39. Naročito dobar rast i vitalnost pokazuje u
Tuškancu 61, gdje je visine 11,0 m i opseg 46 cm, te na Mirogoju na polju broj
148 gdje je visina 9,0 m i opsega 68 cm.


Chamaecyparis Spach. — pačempresi, sjeverno-američke i istočno-azijske
vrste drveća. Kod nas dolaze ove vrste:


228
ŠUMARSKI LIST 7/1962 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Chamaecyparis Lawsoniana (A. Murr.) Pari. - Lawsonov pacempres, kalif
ormijsko drvo u parku na Tomislavovu trgu, Lenjinovu trgu, Rooseveltovu trgu,
Jurjevskom parku i Mirogoju.


Chamaecyparis Lawsoniana glauca (Jacg.)) Beiss. - plavi pacempres. Najljepši
primjerak nalazi se na Mirogoju uz arkade te u vrtu Vile Okrugljak
Chamaecyparis Lawsoniana filiformis (Nichols) Beiss. - pacempres viseah
grana dolazi u Jurjevskom parku.


Libocedrus decurrens - kalifornljski liboceđar. Skupina od i stabla; srednje stablo je najviše
(20 m) i opsega 206 cm. Nalazište Mirogoj polje br. 20.
Foto: B. Babić
ŠUMARSKI LIST 7/1962 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Chamaecyparis obtusa nana Carr. — pačempres niskog rasta, okruglog oblika
raste vrlo rijetko- po parkovima. Nalazi se u vrtu Tuškanac br. 1 (dva primjerka)
te na Mirogoju, polje br. 31.


Chamaecyparis pisifera Endl. — pjegavi pačempres porijeklom iz Japana
dolazi u Jurjevskom parku i vrtu Tuškanac 15.
Chamaecyparis pisifera filifera (Senecl.) Hartw. Ruempk. pjegavi pačempres
visećih grana nalazi se u Jurjevskom parku i vrtu Tuškanac 15.
Chamaecyparis pisifera squarrosa (Endl. Beiss. — Höchst, pačempres, gusti
grm ili manje drvo nepravilnih grana dolazi u vrtu Tuškanac 61.
Juniperus L. — borovice rastu uglavnom kao- grmovi, vrlo rijetko kao
drveće. U Zagrebu nalaze se u parkovima ove vrste:
Juniperus communis hibernica gord. (J. c. stricta Carr.) — obična igličava
borovica piramidalnog rasta u parku na Lenjinovu trgu.
Juniperus chinensis Pfitzeriana. Spaeth, borovica širokog piramidalnog
oblika sa širokim granama zelenih listova na Trgu M. J. B. Tita.
Juniper´us chinensis plumosa Hornibr. — borovica niska s položenim granama
u parku na Trgu žrtava fašizma i Lenjinovu trgu.
Juniperus chinensis aurea Young. — borovica s listovima zlatnožutih rubovau parkovima vrlo rijetka — dolazi u parku na Štrosmajerovu trgu.
Juniperus Squamata prostrate Hornibrock — n:ska puzava borovica, rjeđe
dolazi po- parkovima ali se često upotrebljava za kamenjare u kućnim vrtovima.
Raste u parku na Štrosmajerovu trgu.
Juniperus virginiana L. — virginijska borovica, drvo iz Sjeverne Amerike.
U mladosti često stradava od mraza i niskih temperatura, ali kasnije raste vrlo
dobro i brzo-. Dolazi u parku u Visokoj ulici br. 22 (bivši Pongracov dvorac),
na Štrosmajerovu trgu, Trgu žrtava fašizma i Lenjinovu trgu. Najveći primjerak
nalazi se u Demetrovoj ulici br. 17, visine 18,30 m i opsega 125 cm.
Juniperus virginiana glauca Carr. — virginijska borovica listova plavkaste
boje, vrlo- rijetka po parkovima. Dolazi u Malincvu parku na Ksaveru, ali je
loše njegovana i slabog rasta. Nešto- ljepše nalaze se u vrtu Tuškanac br. 100
(Jakčin).
Juniperus Sabina L. — planinska eomina naša domaća borovica. Dolazi
u parkovima na Tomislavovu trgu, Lenjinovu trgu, Trgu M. J. B. Tita i Trgu
Franklina Rc-osevelta.


Juniperus Sabina tamariscifolia Ait. — borovica s granama, povinutima
prema dolje, dolazi u Jurjevskom parku.


Angiospermae


Populus alba pyramidalis Bgl. (Populus a. Bolleana Lauche.) piramidalna
bijela topola porijeklom iz Centrale Azije (Turkestan Samarkand). Najljepši
primjerci nalaze se na Mirogoju na polju br. 117, 121, 133 i 150. Najveća izmjerena
visina je 23,5 m, a opseg 174,0 cm. Vitalnost i rast stabla je vrlo dobar.


Populus nigra italica Muenchh. (Populus n. pyramidalis [Borkh] Sp-ach.) —
jablan drvo orijenta. Zbog lijepa oblika, brzog rasta i velike visine dolazi vrlo
često po- parkovima i to na Lenjinovu trgu, Trgu don Frana Bulića, Trgu I. A.
i V. Mažuranića.


230
ŠUMARSKI LIST 7/1962 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Populus generosa Henry. — To je topola nastala križanjem između P. trichocarpe
i P. angulate. Prema vanjskim oznakama smatramo^ da dolazi na Mirogoju
na polju for. 125. Stabla su lijepoga piramidalnog oblika, najviše je izmjerena
27,0 m visine i opsega 226,0 cm.


Populus berolinensis Dipp. (P. cestinens:s Diech.). To je isto topola nastala
križanjem između P. laurifolia i P. n. italica. Prema vanjskim oznakama smatramo
da dolazi u parku na Lenjinovu trgu. Stablo raste uspravno, ima vitku
krošnju, a deblo< ide sve do vrha.


Salix babylonica L.— žalosna vrba drvo porijeklom iz Azije dolazi u parku
na Lenjinovu trgu i Ribnjaku.
Pterocarya fraxinifolia (Lam.) Spach. — kavkaska pterokarija je drvo< široke
krošnje. Vrlo lijepi primjerak nalazi se u vrtu Visoka ul. br. 22.


Juglans nigra L. — crni orah, drvo porijeklom iz Sjeverne Amerike nalazi
se u parku kod Filozofskog fakulteta na Trgu M. J. B. Tita u parku Ribnjaku
te Mirogoju na polju br. 78.


Juglans cinerea L. — sivi orah, porijeklom iz istočnog dijela Sjeverne Amerike
nalazi se u parku kod Filozofskog fakulteta na Trgu M. J. B. Tita.


Carya cordiformis (Wangl) K. Koch (Carya amara Nutt), drvo porijeklom
iz istočnog dijela Sjeverne Amerike. U Tuškancu kcd okrugloga paviljona
nalazi se lijepi primjerak visine 22 m. te opsega 94 cm.


Carya ovata (Mili) K. Koch. — obična karija, drvo istočnog dijela Sjeverne
Amerike. U Tuškancu uz Carya cordiformis nalaze se dva lijepa stabla, od kojih
je jedno« visine 24 m i opsega 92 cm.


Betula pendula purpurea (Andre) Schneid. (B. alba atropurpurea Jacg. —
Beiss.) — je breza crvenkastozelenih listova. Tri stabla nalaze se ispod Zarazne
bolnice na Zvijezdi i u vrtu Rockefeller ova ul. br. 1.


Betula pendula Youngii (Th. Morre.) Schneid. (Betula verrucosa »Youngii«)


— breza visećih grana nije česta po. parkovima. Na Mirogoju na polju for. 78
nalaze se dva stabla koja rastu vrlo sporo.
Corylus Avellana fusco-rubra Dipp. (C. A. f. autropurpurea Winkl, C. A.


var. purpurea Beam.) — lijeska s crvenosmeüim lišćem, dolazi u parku na


Štrosmajerovu trgu ali je vrlo< česta po´ kućnim vrtovima.


Fagus sylvatica atropunica West. (F. S. var purpurea Ait. t. s. atropurpurea


Kirchn.) bukva s lišćem zelenkastocrvene do crnkastocrvene boje. Nalazi se u


parkovima na Lenjinovu trgu, Svačićevu trgu, Trgu don Frana Bulića, Štrosma


jerovu trgu i Malinovu parku.


Quercus Phellos L. -— vrboliki hrast, porijeklom iz Sjeverne Amerike. Vrlo


lijep soliter nalazi se kod dječjeg igrališta na ulazu u Tuškanac. Stablo je


visoko 29,0 m a opseg mu je 264 cm.


Quercus borealis Michx. — crveni hrast, porijeklom´ iz Sjeverne Amerike


Lišće ima kožasto poput lovorova lišća, a nalazi se u parku na Ribnjaku.


Quercus palustris Muenchh. — čamoliki hrast, porijeklom iz Sjeverne Ame


rike dolazi u parku na Ribnjaku.


Quercus borealis Michx. — crveni hrast, porijeklom iz Sjeverne Amerike


rjeđe dolazi po* parkovima. Lijepa skupina nalazi se kod okrugloga drvenoga


paviljonu u Tuškancu. Mlađa stabla nalaze se u parku Ribnjaka.


Quercus robur fastigiata (Lam.) A. D. C. — hrast lužnjak piramidalnog
oblika nalazi se u vrtu Draškovićeva 19, Tuškanac 17, na Trgu don Frane
Bulića i na Štrosmajerovu trgu.
ŠUMARSKI LIST 7/1962 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Ulmus glabra pendula (Loud) Rend. (U. Montana pendula Kirchn) — gorski
brijest s visećim granama vrlo je čest po kućnim vrtovima, ali rjeđe po parkovima.
Nalazi se na Mirogoju na polju br. 7 i 29 i Tuškancu br. 44. i u parku
Ribnjaku.


Zelkova Serrata (Thumb.) Mak. — drvo´ porijeklom iz Japana nalazi se u
parku Malina na Ksaveru.


Celtis occidentalis L. — američki koprivić, porijeklom iz istočnog i srednjeg
dijela Sjeverne Amerike. Manje skupine nalaze se na Strosmajerovu trgu
te uz tramvajsku prugu Mirogojske ulice.


Morus alba pendula Dipp. — bijeli dud, visećih grana nalazi se u parku
na Lenjinovu trgu, Ribnjaku i Mirogoju na polju br. 78 a.


Madura pomifera (Raf) Schneid (M. aurantiaca Nutt) — maklura drvo
porijeklom iz jugoistočnog dijela Sjeverne Amerike. Kao drvo raste u parku
kod Filozofskog fakulteta na Trgu M. J. B. Tita.


Broussonetia papyrifera (L.) Vent. — dudovac, drvo´ je porijeklom iz istočne
Azije, a kod nas je vrlo rijedak u parkovima. Nalazi se u parku na Lenjinovu
trgu visine 8,80 m i opsega 153 cm. ali je jako napadnut od gljive, te bi ga trebalo
očistiti. U kućnom vrtu u Jurjevskoj 22 nađeni su mladi izbojci iz panja.


Paeonia suffruticosa Andr. (Paeonia arborea (Dom.) — drvenasti božur,
kineski grm koji je vrlo čest po kućnim vrtovima, ali rijedak po parkovima.
Nalazi se u parku na Lenjinovu trgu, Malinovu trgu.


Clematis montana rubens Ktze. — pavit ukrasna nalazi se u parku na
Lenjinovu trgu te u kućnim vrtovima Vijenac br. 4 i Vijenac br. 11.
Mahonia Aquifolium (Pursh) Nutt. — mahonia, ukrasni grm iz Sjeverne
Amerike nalazi se u parku na Trgu Tomislava, Ribnjak parku Jurjevskom parku.


Berberis L. — Zutike. Rod obuhvaća oko 175 vrsta iz Srednje i Istočne Azije,
Amerike, Evrope te Sjeverne Amerike. U naprijed opisanim parkovima nalaze
se ove vrste :


1. Berberis stenophylla Lindl. — zimzeleni do 3 m visoki grm nalazi se na
Trgu A. I. i V. Mažuranića.
2. Berberis Verruculosa Hemsl—Wils. — zimzeleni grm do 1,5 m visine nalazi
se u parku na Lenjinovu trgu.
3. Berberis gagnepainii Schneid. — zimzeleni grm do 2 m dužine nalazi se
u parku na Lenjinovu trgu.
4. Berberis Julianae Schneid. — zimzeleni grm nalazi se u parku na Strosmajerovu
trgu, Tomislavu Trgu, Trgu don Frane Bulića i Ribnjaku.
5. Berberis aggregata Schneid. — grm do 3 m nalazi se u parku na Trgu
žrtava fašizma, Lenjinovu trgu, Trgu don Frane Bulića i Ribnjaka.
6. Berberis Thunbergii DC. (B. Sinensis K. Koch.) veoma razgranati grm do
2,5 m visine porijeklom je iz Japana. Nalazi se u parku na Trgu žrtava fašizma,
na Lenjinovom trgu, Ribnjaku te Jurjevskom parku.
7. Berberis Thunbergii atropurpurea Chenault. grm tamnocrvenih listova
nalazi se u parku na Strosmajerovu trgu, Trgu žrtava fašizma, Lenjinovu trgu,
Svač´ćevu trgu, Trgu don Frane Bulića i Jurjevskom parku.
Magnolia obovata Thumb. — magnolija porijeklom je iz Japana. Vrlo lijepi
primjerak visine 9 metara nalazi se u parku Visoka br. 22 (bivši vrt Pongracov).
Magnolia Kobus DC. — magnolija porijeklom iz Japana nalazi se u parku
na Tomislavovu trgu.
ŠUMARSKI LIST 7/1962 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Magnolia Soulangeana Soul. (M. denudata lilifkwa) magnolija koja se nalazi
u parku na Trgu Franklina Roosevelta, parku Ribnjaku, vrtu Jurjevska 29, te
vrtu Tuškanac 54. >.´,!.´ lit


Magnolia liliflora nigra (Nichols) Rehd. (M. Soulangeana var. nigra Nichols.)
magnolia porijeklom iz Japana. Nalazi se u parku na Strosmajerovu trgu, Trgu
žrtava fašizma, u vrtu Tuškanac br. 54, Tuškanac 28 i vrtu kuće Visoka 22.


Liriodendron tulipifera L. — tulipanovac, drvo´ porijeklom iz Sjeverne Amerike.
Nalazi se u parku na Lenjinovu trgu, Ribnjaku, Mirogoju, polje br. 121
i br. 147. Vrlo lijepi primjerak nalazi se u vrtu kuće Jurjevska 27a, visina
mu je 19,5 m, a opseg 90 cm.


Calycanthus floridus L. — listopadni grm porijeklom iz južnog dijela Sjeverne
Amerike nalazi se u Malinovu parku i Trgu žrtava fašizma.


Sassafras albidum (Nutt) Nees. (S. officinale var albidum Blake) listopadno
drvo porijeklom iz Sjeverne Amerike (Massachusetts do Južne Caroline i Tennessee).
Nalazi se u vrtu kuće Tuškanac 100 (Jakčin) visine 10, m i opsega
77 cm. Slabe je vitalnosti, jer se oko njega nalaze razne manje vrijedne vrste,
koje bi trebalo odstraniti.


Philadelphus coronarius L. pajasmin, grm do 3 metra iz Zapadne Azije.
Nalazi se u parku na Strosmajerovu trgu, Lenjinovu trgu, kod Filozofskog
fakulteta na Trgu M. J. B. Tita i Trgu A. I. i V. Mažuranića..


Philadelphus coronarius aurens Rehd. — pajasmin svijetložutih listova nalazi
se na Mirogoju, polje broj 78 a.
PJtiladelphus floribundus Schrad — pajasmin do 3 metra nalazi se u parku
na Lenjinovu trgu, Svačićevu trgu, Trgu A. I. i V. Mažuranića.
Meutzia scabra Thumb. (D. crenata Sieb.—Zucc) grm do 2,5 m iz Japana i
Kine. Nalazi se u parku na Lenjinovu, Svačićevu i Trgu A. I. i V. Mažuranića.
Deutzia gracilis Sieb. — Zucc. — listopadni grm do 2 metra porijeklom
je iz Japana. Nalazi se u parku na Svačićevu trgu i Ribnjak-parku.


Hydrangea arborescens L. (H. vulgaris Michx., H. a. var. cordata Torr.
et gr.) hortenzija, grm iz Sjeverne Amerike. Nalazi se u parku na Strosmajerovu
i Svačićevu trgu.


Ribes aureum Pursh. (R. tenuiflorum Lindl., R. a. var. tenuiflorum Torr.
Chrysobotrya aurea Rydb.) zlatni ribizi, grm iz Sjeverne Amerike. Nalazi se u
parku kod Filozofskog fakulteta na Trgu M. J. B. Tita.


Ribes sanguineum. Pursh. — grm do 4 m, iz Sjeverne Amerike nalazi se
u parku na Ribnjaku.


Liquidambar Styraciflua L, — američki likvidambar drvo južnog dijela
Sjeverne Amerike. Nalazi se u parku na Lenjinovu trgu, Trgu Franklina Roosevelta
i Ribnjaka.


Hamamelis virginiana L. — do 5 m visoko drvo ili grm istočnog dijela Sjeverne
Amerike. Jedan primjerak nalazi se u vrtu Visoka 22.


Platanus acerifolia Ait. (Willd.) P. occidentalis X orientalis platana javorolisna.
Nalazi se u parku na Zrinjevcu, Trgu žrtava fašizma, Lenjinovu trgu,
Ribnjaku, parku na Griču i Mirogoju, polje br. 76.


Platanus occidentalis L. — platana američka iz Sjeverne Amerike. Nalazi
se na Zrinjevcu, Tuškancu park-šumi i na Trgu Maršala J. B. Tita kod Filozofskog
fakulteta.
ŠUMARSKI LIST 7/1962 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Physocarpus opulifolius (L.) Maxim, (Spirea opulifolia L., Nellia 0. Brew,
et Wats. Opulaster o (L.). (Ktze.) grm do 3 metra nalazi se u parku na Ribnjaku.
Spirea prunifolia Sieb, et Zucc. — grm iz Koreje, Kine i Formoze, visine
3 metra nalazi se u parku na Trgu A. I. i V. Mažuranića.


Spirea Thunbergii Sieb. — grm do 1,5 m visine iz Japana i Kine, nalazi se
u parku na Svačićevu trgu te Ribnjaku.


Spirea Vanhouttei (Broot) Zab. (S. cantoniensis trilobata) grm do 2 m. Nalazi
se u parku na Strosmajerovu trgu i Tomislavovu trgu, Trgu Žrtava fašizma,
Lenjinovu trgu, Trgu Franklina Roosevelta, Svačićevu trgu, A. I. i V. Mažuranića,
te parku Ribnjaku.


Spirea japonica L. (Spirea callosa Thumb.) — japanska suručica, nalazi se
u parku na Strosmajerovu trgu i Ribnjaku.
Spirea Bumalda Burvenich (S. j . x albiflora) nalazi se u parku na Strosmajerovu
i Lenjinovu trgu.


Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br.~ (Spirea S. L.) — Spirea tobolshiana Hort.,
Basilima s Raf.) — bazilima — grm iz Sjev. Azije od Urala do Japana. Nalazi
se u parku na Ribnjaku i parku na Zvijezdi.


Cotoneaster adpressa praecox (Vilm.) Bois et Berthsult., grm iz Zapadne
Kine nalazi se u parku na Ribnjaku.
Cotoneaster horizontalis Dcne. (C. Davidiana) — niski poluzimzeleni grm iz
Zapadne Kine. Nalazi se u parku u Lenjinovu trgu i Svačićevu trgu.


Cotoneaster disticha Lange (C. rotundifolia Wall, et Baker) Listopadni
ili poluzimzeleni grm iz Himalaje i jugo-zapadne Kine, Nalazi se u parku na
Lenjinovu trgu.


Cotoneaster Dielsiana Pritz. (C. applanata Duthie) grm iz Centralne i Zapadne
Kine. Nalazi se u parku na Trgu žrtava fašizma i Lenjinovu trgu.
Cotonester hupehensis Rehd. et Wils. — grm iz Centralne i Zapadne Kine.
Nalazi se na Trgu žrtava fašizma.
Cotoneaster salicifolia floccosa Rehd. et Wils — grm poluzimzeleni ili zimzeleni
iz zapadne Kine. Nalazi se u parku na Strosmajerovu trgu.
Cotoneaster Dammeri Schneid (C. humifusa Duthie) — zimzeleni grm iz
Centralne Kine nalazi se u parku na Lenjinovu trgu.


Crataegus mollis Scheele (C. tiliaefolia K. Koch, C. acerifolie Hort. C.
coccinea var. m. Rorr. et gray) — drvo do 10 m iz Sjeverne Amerike. Nalazi se
u parku na Trgu žrtava fašizma i Lenjinovu trgu.


Malus pumila pendula (Zab.) Schneid (»Elise Rathke«) ukrasna jabuka porijeklom
iz Evrope i Zapadne Azije. Nalazi se u parku na Lenjinovu trgu.


Malus pumila Mili. (M. Communis D. C, M. Malus Britt, Malus dasyphylle
Borkh., Pyrus Malus L.) — ukrasna jabuka iz Evrope i Zapadne Azije. Nalazi se
u parku na Tomislavovu trgu, Trgu žrtava fašizma i Mirogoj polje br. 120.


Malus pumila Niedzwetzkyana (Dieck) Schneid. Nalazi se u parku na
Ribnjaku.
Malus floribunda Sieb. — nalazi se u vrtu Visoka ul. br. 22


Chaenomeles japonica (Thumb.) Lindl. (Pirus j . Thumb.) P. Maulei Mast,
Cydonia Maulei T. Moore, C. Maulei Schneid). — japanska dunja. Nalazi se
u parkovima na Strosmajerovu trgu i Tomislavovu trgu, Trgu žrtava fašizma,
ŠUMARSKI LIST 7/1962 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Chamaecyparlj uptusa nana — Pačemprcs niskog rasta, okruglog oblika. Nalazište Tuškanac 1.
Foto: B. Babić


Lenjinovu trgu, Trgu F. Roosevelta, Svačićevu trgu, Trgu A. I. i V. Mažuranića
i u parku Ribnjak.


Kerria japonica (L.) DC. (Rubus japonica L.) — listopadni grm iz Centralne
i Zapadne Kine. Nalazi se u parku kod Filozofskog fakulteta na Trgu M. J. B.
Tita.


Rhodotypos scandens (Thumb.) Mak. (R. Kerrioides Sieb, et Zucc, R. tetrapetala
Mak.) — listopadni grm iz Japana i Centralne Kine. Nalazi se na Trgu
žrtava fašizma.


Potentilla fruticosa Friedrichsenii (Spaeth.) Rehd. (P. F. Spaeth.) — To je
hibrid između P. fruticcose i P. f. dahurica. Nalazi se u parkovima na Štrosmajerovu
i Lenjinovu trgu, Trgu žrtava fašizma, Svačićevu trgu i u parku Ribnjak.


Rosa Hugonis Hemsl. ruža porijeklom iz Centralne Kine nalazi se u parku
na Štrosmajerovu trgu, Lenjinovu i Svačićevu trgu i u Ribnjaku parku.


Rosa multiflora Thumb. (R. polyatha Sieb et. Zucc, Rosa intermedia, R.
Wichural Koch). Po parkovima dolaze različni hibridi te vrste. Nalaze se u parku
na Štrosmajerovu, Lenjinovu trgu, te Trgu žrtava fašizma.


Rosa species — ruže penjačice nalaze se u parku na Štrosmajerovu trgu i
Trgu žrtava fašizma.


Prunus cerasifera atropurpurea Jacg. (P. Pissardii Carr., P. c. var. Pissardi
Bailey.) — drvo svijetlocrvenih listova. Nalazi se u parku na Lenjinovu trgu,
Trgu F. Roosevelta, te Svačićevu trgu.
ŠUMARSKI LIST 7/1962 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Prunus serrulata Linsl. (Cerasus, s. g. Don, P. mutabilis Miyoshi, P. pseudocerasus
Hort, drvo iz Japana, Kine i Koreje nalazi se u parku na Ribnjaku.
Prunus serrulata: »Kiku — schidare-zakura« — japanska trešnja nalazi se
u parku na Lenjinovu trgu.
Prunus serrulata: »Hisakura« (P. s. f. albo-rosea Wils) nalazi se u parku
na Lenjinovu trgu i Ribnjak parku.
Prunus serotina Ehrh. (Cerasus s. Loisel, Padus s. Agardh.) — crna trešnja,
kasna sremza iz Sjeverne Amerike nalazi se u parku na Lenjinovu trgu.


Prunus Laurocerasus L. (Padus L. Mill. Laurocerasus officinalis Roem). —
lovorvišnja uvijek zimzeleni grm nalazi se u parku na Lenjinovu, Štrcsmajerovu
i Svačićevu trgu.


Albizzia Julibrissin Durazz. (Accacia j . Willd. A. nemu Willd.) — drvo porijeklom
od Perzije do Centralne Kine. U vrtu kuće na Slavujevcu br. 4. nalazi
se jedan grm.


Cer eis Silliquastruin L. — judino drvo porijeklom iz Južne Evrope i Zapadne
Azije. Nä&zi se u parku na Ribnjaku.


Gleditschia triacanthos L. — gledičija, trnovac, drvo iz Sjeverne Amerike.
Nalazi se u vrtu Tuškanac 100, parku Ribnjak i u vrtu kuće Demetrova br. 7
gdje raste stablo visine 33,5 m i opsega 346 cm.


Gleditschia triacanthos inermis Willd (g. t. var. laevis K. Koch.) — gledičija
bez bodljika nalazi se u parku na Ribnjaku.


Gymnocladus dioica (L.) K. Koch. (G. canadensis Lam.) gimnokladus, drvo
iz istočnog dijela Sjeverne Amerike i Kanade. Nalazi se u parku na Lenjinovu
trgu, Tuškancu kod okruglog paviljona od drva i Tuškancu br. 100 (Jakčin).


Cladrastis lutea (Michx.) K. Koch. (C. tinetoria Raf. Virgilia 1, Michx.) —
žuto drvo porijeklom iz Sjeverne Amerike. U parkovima je vrlo rijetko. Jedno
stablo nalazi se na Lenjinovom trgu. Ima visinu 6,4 m i opseg 62,0 cm.


Sophora japonica L. (Styphnolobium japonicum Schott.) japanska sofo-ra,
drvo iz istočne Azije, Kine i Koreje. Nalazi se u parku na Lenjinovu trgu, kod
Zarazne bolnice u Rockefellerovoj ulici, na Kaptolu kod katedrale te u vrtu
Tuškanac br. 15.


Sophora japonica pendula Loud. — sofora visećih grana nalazi se u parku
na Lenjinovu trgu i Ribnjak-parku.
Indigofera gerardiana Bak. (I. dosua Lindl.) — grm porijekom iz Himalaje
nalazi se u parku na Trgu žrtava fašizma.


Wisteria sinensis. (Sims) Sweet. (W. chinensis (DC.) Kraunhia sinensis
Mak., glycines Sims.) — glicinija, povijuša porijeklom iz Kine nalazi se u parku
na Lenjinovom trgu, u vrtu Jurjevska ul. br. 27 a i Tuškancu 50.


Robinia Pseudoacacia L. — obični bagrem, drvo iz Sjeverne Amerike.
Dolazi često po kućnim vrtovima a po parkovima rastu češće varijeteti i forme.
Robinia Pseudoacacia inermis DC. (R. speetabilis Dum-Cours. R. inermis
Mirbel.) — drvo bez trnova nalazi se u parku na Lenjinovu trgu.


Robinia Pseudoacacia umbraculifera (DC.) DC, — grane formiraju gustu
okruglastu krošnju, rijetko^ cvate. Raste u parku na Lenjinovu trgu i parku
Ribnjak.


Robinia Pseudoacacia pyramidalis Pepin. (R. P. fastigiata Lem.) — bagrem
uskoga piramidalnog oblika nalazi se u parku don Frane Bulića.
ŠUMARSKI LIST 7/1962 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Caragana arborescens Lam. karagana ili sibirska karagana, grm porijeklom
iz ist. Azije, Sibirije i Mandžurije. Nalazi se u parku na Strosmajerovu trgu,
kod Filozofskog fakulteta na Trgu ´M. J. B. Tita, na Svačićevu trgu i parku na
Ribnjaku.


Ptelea trifoliata L. — grm porijeklom iz istočnog dijela Sjeverne Amerike
nalazi se u parku na Lenjinovu i Strosmajerovu trgu.
Phelodendron amurense Rupr. — felodendron, drvo iz Sjeverne Kine i
Mandžurije. Nalazi se na Lenjinovu trgu i u vrtu Voćarske br. 106.


Ailanihus altissima (Mill.) Swnegle (A. glandulosa Desf., A. cacadendron
Schin et Thell., A. japonica Hort.) — pajasen, kiselo drvo>, porijeklom iz sušnih
krajeva Kine i Koreje. Nalazi se u parku na Lenjinovu trgu, Trgu F. Rossevelta
te u Vončininoj ulici.


Rhus typhina L. — kiseli ruj iz istočnog dijela Sjeverne Amerike nalazi se
na Mirogoju, polje br. 121.
Evonymus japonica L. — zimzeleni grm iz južnog dijela Japana vrlo često
smrzne kod niskih temperatura. Nalazi se u parku na Griču.
Evonymus Fortunei radicans (Miq.) Rehd. (E. r. Miq.) E. jap. var. r. Miq.,.


E. var. viridis Reg.) — polegli grmić ili penjačica iz Japana i Južne Koreje.
Nalazi se u parku na Lenjinovu trgu i Trgu A. I. i V. Mažuranića.
Evonymus Fortunei gracilis (Reg.) Rehd. (E. rad. var. argentho-marginata
Rehd., E. rad. pictus J. Markov, E. rad. var. roseo-marginate Rehd., E. jap. var.
tricolor Reg.) — listovi su s bijelim, žutim ili ružičastim rubom. Nalazi se u
parku na Lenjinovom trgu.


Acer platanoides Schwedleri Nichols. — javor mliječ (crveni mliječ) crvenkastog
lišća. Nalazi se u parku na Ribnjaku i ispred crkve na Ksaveru.


Acer Mono Maxim (A. pictum var. Mono Max., A. pictum var. parviflorum
Schneid). — javor porijeklom iz Kine, Mandžurije i Koreje. Vrlo lijepi primjerak
nalazi se u Tuškancu kod okrugloga drvenog paviljona. Visina, stabla je
11,0 m a opseg 124 cm.


Acer ginnale Maxim (A. tataricum var. g. Maxim., A. tataricum aidzuense
Franch.) — javor iz Centralne i Sjeverne Kine, Mandžurije i Japana. Nalazi
se u parku na Strosmajerovu i Tomislavovu trgu, Trgu. M. J. B. Tita i parku
Ribnjak.


Acer palmatum Thumb. — (A. Polymosphum S. et Z.) — japanski javor
(dlanolisni javor) iz Koreje i Japana. Nalazi se u parku na Strosmajerovu trgu,
vrtu Tuškanac br. 15, Tuškanac br. 54 i Ribnjak-parku.


Acer saccharinum L. — (A. dasycarpum Ehrh., A. eriocarpum Michx.) —
srebrolisni javor, drvo istočnoga i centralnog dijela Sjeverne Amerike. Nalazi
se u parku na Tomislavovu trgu, Trgu žrtava fašizma, Lenjinovu trgu, Trgu
don F. Bulića i Ribnjaku.


Acer Negundo L. (NegundO´ fraxinifolium Nutt., N. aceroides Moench. Rulac,


N. Hitche.), — negundovac (pajavac, jasenoliki javor) drvo iz USA, Kanade i
Meksika.
Nalazi se u parku na Lenjinovu trgu i Ribnjak-parku.
Acer Negundo variegatum Jacques (A. N. var. argentes Variegatum Wesm.)


— listovi sa širokim bijelim rubom. Nalazi se u parku na Strosmajerovu trgu,
u vrtu Jurjevska br. 27 a i Vončinina br. 106.
Acer Negundo aureo-variegatum Wesn. — listovi sa zlatno žutim točkicama.
Nalazi se u parku na Trgu F. Roosevelta i Svačićevu trgu.


237
ŠUMARSKI LIST 7/1962 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Aesculus Hippocastanum L. — obični divlji kesten drvo> u parku na Trgu


A. I. i V. Mažuranića, u Ribnjak-parku, Strosmajerovu šetalištu i Tuškanac
park-šumi.
Aesculus carnea Hayne (A. Hippocastanum x Pavia, A. rubicunda Loisel.,


A. intermedia Andre.) — drvo iz istočnog dijela Sjeverne Amerike. Nalazi se
u parku na Lenjinovu trgu, u vrtu Tuškanac br. 17 i Demetrova br. 7, te u
drvoredu Mirogojske ulice.
Aesculus octandra Marsh. (A. flava Ait., A. lutea Wangh. Pavia lutea Pav.)


— žuti divlji kesten, drvo iz istočnog dijela Sjeverne Amerike. Nalazi se u vrtu
Jurjevska br. 27 a a i vrtu Tuškanac for. 100.
Aesculus parviflora Walt. (A. macrostachya Michx., Pavia alba Poir.) —


grm do 4 m iz jugo-istočnog dijela Sjeverne Amerike. Nalazi se u parku na


Trgu žrtava fašizma.


Koelreuteria paniculata Maxim (K. japonica Sieb.) kelreuterija, drvo Kine,
Koreje i Japana. Nalazi se na Trgu F. Roo>sevelta i na Mirogoju, polje br. 121.
Ceanothus coerulens Lag. (C. azurens Desf.) — grm iz Meksika. Nalazi se
na Trgu žrtava fašizma, Svačićevu trgu i Jurjevskom parku.
Vitis species. — nalazi se na Lenjinovu trgu u parku.


Parthenocissus quinquefolia (L.) Planche (Vitis q. Lam. V. hederacea Ehrh.,
Ampelopsis q. Michx., A. virginiana Hort.) — peterolističava lozica, penjačica iz
istočnog i centralnog dijela Sjeverne Amerike. Nalazi se na Mirogoju uz zidove
arkada i po kućnim vrtovima u Tuškancu.


Parthenocissus tricuspidata (Sieb, et Zucc.) Plane (Ampelopsis t. Sieb, et
Zucc, A. Veitchii rofousta Hort, A. Hoggii Hort., A. japonica Hort. Vitis inconstans
Miq.) — trošiljkasta lozica, penjačica iz Japana i centralne Kine. Nalazi
se na Mirogoju uz arkade i po kućnim vrtovima.


Hibisaus syriacus L. (Althaea frutex Hort.) — Sirijski hibisk, grm iz Kine
i Indije. Nalazi se u parku na Svačićevu trgu.


Hypericum calycinum L. — zimzeleni ili poluzimzeleni niski grm iz jugoistočne
Evrope i Male Azije. Nalazi se u parku na Strosmajerovu trgu, Trgu
žrtava fašizma.


Tamarix tetrandra Pali. — grm ili manje drvo do 5 m visine iz jugo-istočne
Evrope i zapadne Azije. Nalazi se na Trgu F. Roosevelta, Svačićevu trgu i kod
Filozofskog fakulteta na Trgu M. J. B. Tita.


Elaeagnus commutata Barnh. (E. argentea Pursh.) srebrenasta dafina, grm
do 4 m porijeklom iz Sjeverne Amerike. Nalazi se u parku na Svačićevu trgu.
Elaengnus umbellata Thumb. (E. crispa Thumb.) — grm iz Kine, Koreje
i Japana. Nalazi se u parku ispred Filozofskog fakulteta na Trgu M. J. B. Tita.


Aralia spinosa L. — drvo do 15 m iz Sjeverne Amerike. U vrtu Voćarska
br. 106 nalazi se šest mladih izbojaka (visine 3,5 m a opsega 8—10 cm) koji
tjeraju iz panja.


Aucuba japonica variegata D. Ombr., — japanska aukuba, zimzeleni grm iz
Japana. Nalazi se u parkovima vrlo rijetko, ima je u vrtu na Trgu M. Oreškovića
br. 4 i na Mirogoju, polje br. 42.


Cornus alba L. — grm porijeklom iz Sibirije, Mandžurije i Sjeverne Koreje.
Nalazi se u parku na Strosmajerovu, Lenjinovu i Svačićevu trgu.
Cornus alba Spaethii Wittm. — listovi su zlatnožuteg ruba. Nalazi se u
parku na Svačićevu trgu.
ŠUMARSKI LIST 7/1962 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Cornus stolonijera flaviramea {Spaeth) Rehd. (C. Alba f. Scaeth) — grm
svjetložutih izbojaka dolazi u parku na Svačićevom trgu.


Cornus florida L. (Cynoxylum floridum Raf) — grm ili manje drvo do 5
visine porijeklom je iz srednjega i istočnoga dijela Sjeverne Amerike. Nalazi
se u parku na Lenjinovu i Svačićevom trgu.


Diospyros virginiana L. virginijski dragun, drvo iz istočnog dijela Sjeverne
Amerike. Nalazi se u parku na Lenjinovu trgu, vrtu Tuškanac br. 21 i Tuškanac
broj 100.


Fontanesia Fortunei Carr. (Fontanesia phillyreoides var. sinensis Debeaux.,


F. californica Hort.) — fontanezia grm iz istočne Kine. Nalazi se u parku na
Svačićevu trgu, kod Filozofskog fakulteta na Trgu M. J. B. Tita, te u parku
Ribnjaku.
Fraxinus excelsior pendula Ait. — jasen s visećim granama, vrlo dekorativan,
razmnaža se cijepljenjem. Nalazi se u parku na Ribnjaku.


Forsythia suspensa (Thumb.) Vehl. — kineska forsitija, grm porijeklom iz
Kine. Nalazi se u parkovima i to: na Lenjinovu trgu, Trgu žrtava fašizma,
Trgu F. Roosvelta, Svačićevu trgu, Trgu don F. Bulića, Trgu A. I. i V. Mažuranića,
Jurjevskom parku, parku Ribnjak, parku ispred Filozofskog fakulteta
na Trgu M. J. B. Tita te na Zrinjevcu.


Syringa Josikea Jac. — karpatski jorgovan, grm porijeklom iz Mađarske.
Nalazi se u parku na Ribnjaku.
Ligustrum ovalifolium Hassh (L. medium Fr. et Sav., L. californicum Hort.,


L. Japonica.,) — listopadni ili poluzimzeleni grm porijeklom iz Japana. Nalazi se
u parkovima kao živica i to na Lenjinovu trgu, Ulici socijalističke revolucije
i Ulici Moše Pijade.
Phillyrea decora Boiss. et Bal. (P. Vilmoriniana Bois et Bal., P. laurifolia
Hort. — zimzeleni grm iz Zapadne Azije. Nalazi se u Malinovu parku na Ksaveru.
Jasminum nudiflorum Lindl. J. Sieboldianum BI.) — kineski ili rani jasmin
nalazi se u parku na Lenjinovu trgu i Tošovac br. 4 (Batinić).
Buddleia Davidi Franch. (B. variabilis Hemsl.) budleja, grm iz Kine. Nalazi
se u parku na Lenjinovu i Svačićevu trgu.


Clerodendron trichotomum Thumb. (C. serotinum Carr., Volkameria japo


nica Hort.) — grm ili manje drvo iz istočne Kine i Japana. U vrtu Voćarska


br. 106 nalazi se sedam stabala visine 4—4,5 m a opsega 44 cm.


Paulownia tomentosa (Thumb.) Steud. i(P. imperialis Sieb, et Zucc.) —


paulovnija, drvo porijeklom iz Kine. Nalazi se u parku na Ribnjaku, Lenjinovu


trgu, vrtu Tuškanac br. 13, Voćarska br. 106, Jurjevska br. 29 i Braće Kavu


rića broj 11. _


Campsis radicans (L.) Seem. (Bignonia r. L., Tecoma r. Jus. — penjačica


iz istočnog dijela Sjeverne Amerike. Nalazi se u vrtu Tuškanac br. 15, Slavu


jevac br. 4 i Tuškanac 52.


Catalpa bignonhodes Wolt. (C. Catalpa Karst.), C. Syringaefolia Sims. C.


cordifolia Moench.) — katalpa, drvo iz jugoistočnog dijela Sjeverne Amerike.


Nalazi se u parku na Lenjinovu trgu, Jurjevskom parku, Ribnjaku, kod Filo


zofskog fakulteta na Trgu M. J. B. Tita i Mirogoju, polje br. 125.


Sammbucus nigra laciniata L. — bazga nalazi se u sjevernom dijelu parka
Ribnjaka.
ŠUMARSKI LIST 7/1962 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Viburnum rhytidophyllum. Hemsl. — zimzeleni grm, porijeklom iz Centralne
i Zapadne Kine. Nalazi se u parku na Štrosmajerovu trgu, Trgu žrtava
fašizma, Lenjinovu i Svačićevu trgu, Jurjevskom parku i Tuškaneu ´br. 15.


Viburnum opulus roseum L. (V. O. var. sterile D. C. V. roseum Hort.) —
grm koji najčešće dolazi u kućnim vrtovima. Nalazi se u parku na Lenjinovu
trgu.


Symphoricarpos albus Blake (S. racemosus Michx.) — biserak, grm iz Sjeverne
Amerike. Nalazi se u parku na Štrosmajerovu, Lenjinovu i Svačićevu
trgu, Trgu A. I. i V. Mažuranića i Ribnjak-parku.


Symphoricarpos orbiculatus Miench. (S. vulgaris Michx. S. giraldii Hesse,
Symphoria glamerata Pursh.) — crveni biserak, grm iz Sjeverne Amerike. Nalazi
se u parku na Lenjinovu, Štrosmajerovu, Svačićevu trgu, Trgu F. Roosevelta,
Trgu don F. Bulića, Trgu A. I. i V. Mažuranića te Jurjevskom parku.


Weigela florida (Sieb et Zucc.) A. DC. (Diervilla f. Sieb, et Zucc, W. rosea
Lindl., W. amabilis Hort., D. pauciflora Carr.)"— grm iz Centralne Kine i Koreje.
Zove se ružičasta vajgelija. Nalazi se u parku na Trgu žrtava fašizma,
Lenjinovu trgu, Trgu don F. Bulića, Svačićevu trgu, ispred Filozofskog fakulteta
na Trgu M. J. B. Tita te Mirogoju, polje br. 133.


Lonicera pileata Oliv — zimzeleni ili poluzimzeleni niski grm porijeklom
iz Centralne i Zapadne Kine. Nalazi se u parku na Lenjinovu trgu.


Lonicera nitida Wils. — grm porijeklom iz Zapadne Kine. Nalazi se u parku
na Štrosmajerovu trgu i Jurjevskom parku.


Lonicera Purpusii Rehd. (L. Standishii Jacques x L. fragrantissima Lindl.)


— poluzimzeleni grm. Nalazi se u parku na Lenjinovu i Štrosmajerovu trgu,
Trgu žrtava fašizma i Trgu A. I. i V. Mažuranića.
Lonicera tatarica L. — grm iz južne Rusije do Altaja i Turkestana. Nalazi
se u parku na Svačićevu trgu te parku ispred Filozofskog fakulteta na Trgu


M. J. B. Tita.
Lonicera japonica repens (Sieb.) Rehd. (L. j . var flexuosa Nichols., L. fl.
Thumb., L., brachypoda DC.) — poluzimzelena penjačica iz Istočne Azije. Nalazi
se u parku na Trgu A. I. i V. Mažuranića.


Lonicera japonica aureo-reticulata (T. Moore) Nichlos. (L. brachypoda
reticulata Witte) — forma s malim listićima sa žutim točkicama. Nalazi se u
parku na Lenjinovu trgu.


Lonicera browni fuchsioides (Nichols.) Rehd. penjačica nalazi se u parku
na Lenjinovu trgu.


Zaključak


Iz gornjega priloga inventarizaciji pojedinih egzota i naših domaćih forma
proizlazi, da se u opisanim parkovima nalaze 33 vrste i varijeteta crnogoricnog
drveća, 15 vrsta crnogoricnog grmlja, 78 vrsta bjelogoričnog drveća, 76 bjelogoričnog
grmlja, a od penjačica svega 8 vrsta i varijeteta.


Primjena i upotreba toga vrijednog i rijetkog biljnog materijala može biti
velika i raznolika.
ŠUMARSKI LIST 7/1962 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Za šumarstvo i šumarsku praksu predstavljaju te različite vrste, varijeteti,
forme i križanci bazu, za sakupljanje sjemena ili matični materijal za reznice
i kalem-grančice vrlo rijetkih vrsta. U parkovima i kućnim vrtovima nalaze se
pojedinačno^ vrlo lijepa stabla koja predstavljaju veoma vrijedan materijal za
oplemenjivanje. Iz sakupljenog sjemenja može se u našim rasadnicima uzgajati
vrijedan sadni materijal, za pošumljavanje.


U parkovima mogu se promatrati i proučavati ekološki odnosi s obzirom na
biološka svojstva pojedinih vrsta. Naročito je interesantno proučavanje aklimatizacije,
odnosno aterenizacije pojedinih vrsta koje rastu u toplijim dijelovima
naše zemlje, a prilagodile su se uvjetima podneblja i staništa naših ekoloških
prilika zagrebačkog područja.


Za hortikulturu također je velika važnost pojedinih vrsta, varijeteta i formi.
Stari parkovi, s rijetkim biljkama predstavljaju bazu za proizvodnju dekorativnog
bilja, koje će služiti za uzgoj novih sadnica u rasadnicima pomoću
sjemena, reznica ili oplemenjivanja (cjepljenja). U starim parkovima može se
proučavati raspored grupacija pojedinih vrsta drveća i grmlja, te komponiranje
oblika i boja zelenih masa drveća i grmlja.
Sa svojim biljnim inventarom predstavljaju parkovi kulturno-historijske
spomenike naše prošlosti. U njima nailazimo na vrlo vrijedne i rijetke prirodne
ljepote koje treba stalno njegovati, uzgajati i zaštićivati, a postupak oko njihova
upravljanja treba biti u rukama iskusnih stručnjaka.
Dosadašnji način upravljanja i njegovanja pojedinih vrlo vrijednih objekata
upozoravaju nas i nalažu nam da kod toga rada moramo biti vrlo pažljivi
i neprekidno trebamo´ vršiti nadzor.
Slaba njega a donekle i nemarnost doveli su do priličnog smanjenja inventara
nekih naših starih parkova. Najbolji primjer zato nam pruža Malinov park
na Ksaveru, nekada najljepša i najbogatija zbirka crnogoričnih vrsta koja se
nalazi u vrlo lošem stanju.
U našem radu oko čuvanja i njege starih parkova moramo vise pažnje
posvetiti zaštiti i konzerviranju pojedinih vrlo vrijednih vrsta i individua. Kako
se međutim vidi iz sadašnjeg stanja pojedinih parkova, potpuno je zaboravljena
i zapostavljena zaštita i konzerviranje.


LITERATURA


1. Anić M.: Dendrologija, Šum. prir. Sv. 1, Zagreb 1946. god.
2. Arnold Z.: Malinov park kod sv. Ksavera, Naš Vrt II 3, Zagreb 1935.
3.
Barle J.: Povijest župa zagrebačkih. Župa sv. Marka, Zagreb 1896.
4.
Bertović S.: Stanje i problematika nekih parkova u Hrvatskoj »Hortikultura«
br. 7 i 8, Zagreb 1954.
5. Deželić V.: Iz njemačkog Zagreba, Zagreb, 1901.
6. Deželić Đ. Stj: Ljubinkovački klub, Spomen cvijeće Matice Hrvatske, Zagreb 1900.
7.
Ettinger J.: Šumsko grmlje i drveće u Hrvatskoj i Slavoniji, Šum. list, Zagreb
1890. god.
8. Ettinger J.: Lišće platana — Šum. list 1904, str. 41—43.
9. Hire D.: Iz starog Zagreba, Obzor, Zagreb br. 224, 1906.
10. Hire D.: Prirodni zemljopis Hrvatske, Zagreb 1905.
11. Kevo R.: Stare tise u Zagrebu, Priroda br. 6, 1957.
12. Klas Z.: Novi park u Zagrebu »Naš vrt« br. 7 i 8, Zagreb, 1938.


ŠUMARSKI LIST 7/1962 str. 28     <-- 28 -->        PDF

13.
Körbler D.: Iz galantnog doba Zagreba, Nova Hrvatska br. 143, 1943.


14. (Karaman — Jurman D.: Iz starog i novog Zagreba — Muzej grada Zagreba,
Zagreb, 1957.


15. Dobronić Lelja: Iz starog i novog Zagreba — Tuškanac i Cmrok u prvoj polovini
XIX stolj., Muzej grada Zagreba, Zagreb, 1957.


16.
Kovačević J.: Najvažnije literature o povijesti vrtne umjetnosti sa područja
NR Hrvatske, Šum. list 5 i 6, 1952.


17.
Kunitsch M.: Lustgarten Schönbach nachts Agram in Croatien, All. d. Gartenzeitung
No 43, Passau 1828.


18.
Kunitsch M.: Neu angelegter Lustgarten, Zu Agram in Croatien. All. d. G. No 47,
48, 50, 51, 52, Passau 1828.


19.
Kunitsch M.: Neu angelegter ´Garten in Tuskanecz, nachts Agram Des Anton
von Czapan. All. d. G. No 45, Passau 1829.


20.
Kunitsch M.: Neue Gartenlage in der Dom — Probstein zu Agram in Croatien.
All. d. G. No 34 — Passau, 1829.


21.
Kunitsch M.: Neue Gartenlage des Herrn Barthol Felzinger Bürgers und Baumeisters,
zu Agram in Croatien. All. d. G. No 33, Passau 1829.


22.
Kunitsch M.: Veredlung und Vervollkommnung des Berg-Gartens. Dr Josipe
von Krieger. All. d. G. No 26, Passau 1830.


23. Kunitsch M.: Agrams öffentliche Promenade. All. d G. No 15, No 16, Passau 1830.


24.
Rehder A.: Manual of cultivated trees and schrubs — New York.
The Macmillan company 1951.


25.
Sertić R.: Park Ribnjak u Zagrebu, Diplomska radnja za biološki odsjek, Prir


— mat. fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1957.


26. Sertić R. Park Ribnjak u Zagrebu »Hortikultura« br. 3, Zagreb, 1957.


27.
Sertić R.: Park Ribnjak (floristički dio) u Zagrebu, Hortikultura br. 2. Zagreb 1958.


28.
Sabo D.: »Stari Zagreb«.


29.
Schneider A.: Perivoji, vrtovi i šetališta u starom Zagrebu. — »Narodne starine«,
Zagreb, 1929.


30. Schneider A.: Naši stari parkovi. Naš vrt fer. 1—2, Zagreb, 1935.


31.
Ulčnik I.: Terg bana Zrinskog »Revija Zagreb« br. 11—12, Zagreb 1936.


32. Ungar P. Parkovi u Hrvatskoj. Arhitektura br. 18—22, Zagreb 1949.


33. Vouk V.: Hiljadu godišnja tisa u Zagrebu? Priroda 3, Zagreb, 1932.


33.
Vouk V.: Nekoliko riječi o vrtlarstvu u Hrvatskoj, Gospodarska smotra, Zagreb,
1905. I H


35. Zmijanac Đ.: Proizvodnja goleme sekvoje, Šum. list. br. 5 i 6, Zagreb, 1958.


l