DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Porast proizvodnje stočne hrane u Jugoslaviji na oraničnim površinama
i livadama dan je u nižoj tablici samo za deteline i livade.


Tab. 2.
Proizvodnja nekih vrsta stočne hrane u Jugoslaviji. (St. God. Jug. 1961.)


Vrsta stočne hrane Prosečno 1930/39. vag. G. 1960. vagona


lucerka 37.200 146.000
detelina 39.600 114.000
livadsko seno 337.000 401.000


(St.
God. Jug. 1961.)


Smatra se, da proizvedene količine nisu dovoljne za potpunu ishranu stoke,
te je manjak stočne hrane naročito´ osetljiv na mediteranskom području.
Bilans ishrane stoke u 1957. godini za jadransko´ mediteransko´ krško područje
prikazan je u sledećoj tabeli:
Tab. 3.
Krmni bilans za mediteransko jadransko područje Jugoslavije 1957. (2)


Vrsta stoke
Broj glava . Težina u mtc


konji 151.800 379.725
goveda 672.500 1,681.250
ovce 2,543.000 624.750
svinje 279.200 139.600


Ukupno
2,825.325


Stočnih jedinica od 500 kg 565.065
Potrebno godišnje krmnih jedinic 14,691.690


nica
aa
Godišnja proizvodnja krmnih jedinic
jedinicjedinica
aa 7,909.788 Manjak krmnih jedinica 6,781.812 Manjak izražen u senu 12,500.000


U godišnjoj proizvodnji krme od 7,909.788 mtc krmnih jedinica nije uključen
lisnik i brst u šumama.


Povećanje proizvodnje stočne hrane je osnovni uslov razvoja i unapređenja
stočarstva. Na mediteranskom području postoje za to znatne neiskorištene
mogućnosti. To su:


1. Oranične površine
Melioracijom kraških polja jadranskog područja, koja je u toku treba da
se dobiju znatne količine stočne hrane.


2.
Livade
Livade jadranskog krškog područja jako´ su zapuštene te daju vrlo niske
prinose. Vidi tablicu br. 4
Tab. 4.
Proizvodnja i prinos livada na krškom području FNRJ 1956. (2)


Površina ha Prinos u mtc Prinos u mtc/ha


Sadašnja proizvodnja 384.320 4,591.650 12
Potencijalna proizvodnja 276.320 7,575.000 27