DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 67     <-- 67 -->        PDF

v w


ZlCNIC A - LJUBLJANA, Tržaškacesta49


Teleion: centrala 21-686, direktor 22-194 Brzojav: Zičnica Ljub Jana


— Tekući račun kod KB Ljubljana 600-704/1-544
Na svim područjima šumske eksplotacije TI


našoj zemlji korisno se upotrebljavaju motorni


vitlovi i žične dizalice sa automatskim zausta


vljačima za prevoz balvana od mjesta sječe


nizbrdo ili uzbrdo do stovarišta ili puteva.


ZICNICA Ljubljana jedini je domaći proizvo


đač ovih vrlo rentabilnih naprava i kroz dugo


godišnja iskustva usvojila je sasvim odgovara


juće strojeve.


TRAŽITE NASE PROSPEKTE I CJENIKE.


MOTORNO VITLO za žičnu d´za


licu u dvije izvedbe za dizanje i


spuštanje tereta, te za povratnu


ZlCNA DIZALICA KS-1, nosivosti


vožn.iu. Visokorentabilni strojevi


1200 kg, opremljena automatikim kod izvlačenja drveta i kod veli


zaustavljačima kih građevinskih objekata


VISINA PRETPLATE I CIJENE POJEDINIH BROJEVA ŠUMARSKOG LISTA


Cijene pojedinih bro; eva:
Pretplata za
N a s 1 o v : tek. godinu Izdanja Izdania Izdanja
godišnje: do 1945. g .1945. - tek. g. tekuće g.


Tuzemstvo Dinara Dinara
Ustanove i poduzeća 5.000 100 200 500
Pojedinci 1.0O0 50 80 150
Studenti i đaci 200 30 40 50


Inozemstvo:


Ustanove i poduzeća 6.000 150 250 800


Pojedinci 2.000 100 150 200


ŠUMARSKI LIST — glasilo Saveza šumarskih društava Hrvatske. — Izdavač: Savez šumarskih
društava Hrvatske u Zagrebu. — Uprava i uredništvo: Zagreb, Mažuranića trg 11. — Račun kod
Narodne banke Zagreb 400-21-3-502. — Tisak: Izdav. tiskarsko poduzeće »A. G. Matoš« Samobor.