DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 6     <-- 6 -->        PDF

MELIORACIJA DEGRADIRANIH PAŠNJAKA
SA KULTURAMA ŠUMSKOG KRMNOG DRVEĆA, GRMLJA
I NISKOG DRVENASTOG ŽBUNJA*)
JEBANI PETAR, Zagreb
(Institut za šumarska istraživanja Šumarskog Fakulteta, Zagreb)


I. UVOD
Porastom stanovništva raste i stočni fond u mnogim zemljama. Tako većina
zemalja mediteranskog područja ´pokazuje stalan porast brojnog stanja stoke


naročito goveda i ovaca kao glavnih vrsta za proizvodnju mesa i mlijeka.
(Vidi tab. 1).
Tab. 1.


Porast broja goveđa u nekim mediteranskim zemljama (St. God. Jug. 1961.)


Zemlja 1938. 1958/57. 1957/58. 1958/59. 1959/60.
Francuska 15.622 17.693 17.924 18.466 18.735
Grčka 974 981 1.005 1.028 1.048
Italija 7.884 8.476 8.649 9.062 9.399
Jugoslavija 4718 4.947 4.863 5.038 5.295
Turska 9.311 11.546 12.064 12.484 13.076


Broj sitne stoke, naročito´ ovaca, također je porastao skoro u svim mediteranskim
zemljama: godine 1938. bilo je u svim mediteranskim zemljama (uključivo
Bugarska i Albanija) 178 mil. grla sitne stoke, dok je godine 1956/57. taj
broj porastao na 198. mil. glava. Od ukupnog porasta od 20 mil. otpada na ovce
17 mil. glava. (1)


Problem ishrane stoke, koja se nalazi u stalnom porastu je radi toga uvijek
akutan, te skoro- ni u jednoj mediteranskoj zemlji nije stoka (naročito sitna) dovoljno
ishranjena, iako sa porastom brojnog stanja stoke raste i proizvodnja
stočne hrane na oranicama i livadama.


Stočna hrana ima u strukturi troškova stočarske stajske proizvodnje najveći
deo<: u širim granicama taj deo. iznosi 50—80%. Najmanji procenat od
ukupnih troškova otpada na stočnu hranu kod ekstenzivnog držanja koza na
mediteranskom području u predjelima koji su bez snega. Za ovce su troškovi
ishrane već mnogo- veći, radi zimskih rezerva.


*Dokumenat FAO/S:CM:´62 -26-/5-D, 8. zasjedanja Potkomisija za šumarske
probleme Mediterana, Dubrovnik 1962. — djelomično prerađen.


\!