DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 57     <-- 57 -->        PDF

panj prethodne niske šume (zapravo podmladnu
sječu makije), te se svake godine
vršil amjerenja visina i promjera izbojaka.
Mjerenja su vršena samo na jednom dijelu
posječene površine, na mjernim plohama.
Na tom objektu vršeno je i trijebljenje
grmova tj. odrezivanje pojedinih izbojaka
i grančica na nekojim izbojcima. Za obje
vrste radova vršio sam povremeno kronometriranje
sa svrhom dobivanja podataka,
koji će poslužiti kao orijentacijske norme
-za buduće slične radove.


Mjerenje i trijebljenje izbojaka vršena
su u grmovima česmine .(Quercus ilex),
planike (Arbutus unedo) i zelenike (Phillyrea
media), a mjerenja i drugih vrsta
(crnog jasena, medunca, vrijeska, mirte).
Uslovi za rad bilo mjerenja bilo obrezivanja
nisu povoljni, jer su grmovi u manjoj
ili većoj mjeri obrasli i teti vikom (Smilax
aspera), a čije vriježe imaiu bodlje koje
mogu i jače ozlijediti nezaštićenu kožu na
ruci, pa bi radove u takvim prilikama trebalo
vršiti u rukovicama. Rad je najteži
u grmovima česmine, jer je lišće tvrdo i
oštrog ruba tako i da ono grebe kožu. To
dolazi osobito do izražaja kod mjerenja.
Takvi radovi otežani su i stoga, što su vršeni
nisko nad zemljom (promjeri na 43 cm
od zemlje).


Na radovima su sudjelovali različiti
radnici, koji su obilježeni oznakama A, B
i C. Rezanje su vršili obični, polukvalificirani,
radnici Stanice Instituta u Splitu,
a mjerenje đaci Šumarske škole za krš u
Splitu. Radnici (ni đaci) nisu znali za kronometriranje,
kako bi se dobili doista prosječni
podaci, odnosno kako se ne bi, pa
i podsvijesno utjecalo na ubrzavanje
tempa rada, koje bi moglo biti i štetno
po točnost (osobito kod mjerenja).


1. Radni učinak mjerenja izbojaka
Kod ovih mjerenja izbojaka visine su
mjerene od 43 cm na vaše, a promjeri na
43 cm od zemlje (Vs prsne visine). Na
tom mjestu svaki je izbojak bio prethodno
obilježen prstenom crvene boje tako, da
ga posebno nije trebalo izabirati. Visine
su mjerene štapnim drvenim mjerilom
(metrom), a promjeri imikrometrijskom
promjerkom (šublerom) jer su se dimenzije
izbojđka kretale oko´ 10 mm na označenoj
visini od 43 cm. Visina se mjerila
s točnošću 1 cm, a promjer s točnošću
desetine mm. U podacima označeni radnici-
đaci radili su promjerkom, jer prema
brzini rada promjerkom ovisfi brzina mjerenja
i visine izbojaka.


Kako iz raspoloživih podataka slijedi,
satni učinak iznosi 213 mjerenja kod


omjera vrsta planika: česmika = 4:5, odnosno
za samu česminu okruglo 200, a za
planiku 235.


2. Radni učinak za trijebljenje
Trijebljenje je vršeno rezanjem pojedinih
izbojaka iz grmova i grančica na izbojcima.
Pretežno je vršeno rezanje izbojaka.


Izbojak je rezan neposredno pored panja,
što znači da se za svakj izbojak morali
razmaknuti ostali izbojci, jer je rezanje
vršeno malim (vinogradarskim) škarama.
Kod ovako starih izbojaka (4—5
godina) primjena škara na duljoj dršci ne
odgovara, jer, radi gustoće i malih dimenzija
izbojaka, svaki izbojak "kojega treba
odrezati treba i rukom prihvatiti.


Prema mom obračunu satni učinak iznosi,
zaokruženo, 260 rezova (izbojaka,
grančica). Relativno je malen učinak za
rezanje izbojaka planike, ali je taj uvjetovan
s jedne strane manjim brojem
grmova na radnoj površini (100 m2 koliko
je iznosila površina mjernog polja), a s
druge strane radi niskog učinka C radnika.


Trijebljenje je izvršeno na ukupnoj
radnoj površini od 600 m2 prosječnog obrasta
0.7. To znači da su po 1 m2 površine
izvršena 7,34 reza, odnosno QO 1 ha 73.400
rezova. Prema tome za sastojine obrasta


0.7 sastavljenh od česmine, planike i zelenike
po 1 ha potrebno je (73.400 :362)
približno 200 radnika/dana.
O. Piškorić
O JAVORU GLUHACU
(ACER OBTUSATUM KIT.)


Učešće javora gluhaća u našim šumama
visokog krša i mogućnost njegova korišćenja
dosta su veliki. Javor gluhać
zaslužuje da mu u šumsko-uzgojnom pogledu
poklonimo više pažnje nego što je
to do sada bilo. Potrebno je u vezi s time
pobliže ispitati njegove morfološke, fitocenološke
i uzgojne osobine. Isto tako
potrebno je pobliže proučiti i njegov areal,
jer i u tom pogledu postoji više nejasnoća.
Obično se na to drvo gleda kao na manje
vrijednu vrstu. Činjenica je da mu list
ne jede stoka i da mu je uzrast manji
nego kod gorskog javora i mliječa, ali ono
ima niz prednosti zbog kojih zaslužuje
pažnju.


Skupina javor ja (Opalus), kamo pripada
javor gluhać, rasprostranjena je na
tri istočno-mediteranska poluotoka: na
Apeninskom i Balkanskom Poluotoku i u


207