DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 50     <-- 50 -->        PDF

getacije. Jelove su šume posve zatvorene, vrlo guste i bez svijetla. U njima nema
skoro nikakvih grmova, a od zeljastih biljaka nalaze se tu samo- malobrojne vrste
rodova Galium, Luzula, Cerastium, Geranium, Campanula itd.


Šume crriog bora na Olimpu


Vrlo lijepe šume crnog bora (Pinus nigra ssp. pallasiana, Stojanov i Jordanov,
1938) upoznali smo i na Olimpu, na najvišoj grčkoj planini (2918 m). Olimp je
smješten već znatno sjevernije, u Tesaliji. Pa iako se i ova planina nalazi u blizini
mora, u području s izrazitom zimzelenom vegetacijom (makija!), ipak se u
sastavu biljnog svijeta Olimpa ispoljuje izrazitiji utjecaj visokoplaninske klime
kontinentalnog karaktera. Zato i u vegetaciji ove planine, pored borovih šuma,
susrećemo i bukove šume s više srednjevropsklh biljaka borealnog podrijetla.


Međutim, borove se šume i na Olimpu nadovezuju neposredno na pojas sa
zimzelenom vegetacijom. I tu su ti borovi u svojim najniže smještenim sastojinama
(već kod 500; m nad. vis.) razvijeni vrlo ičesto na podlozi s elementima makije.
Oni su tu smješteni znatno niže od šuma munike kojom se ovdje i završava
(prema gore) pojas šuma. Njihov je optimum razvoja u -pojasu prirodne raspro


Pojedinačno se crni borovi uspinju vrlo visoko na grčkim planinama
(Foto: F. Kušan)


stranjenosti listopadnog drveća termofilnog karaktera (Ostrya carpinifolia, Fraxinus
ornus, Quercus pubescens, Carpinus orientalis, Acer monspessulanum i dr.).
S tim drvećem čini cmj bor miješane (šume u širokom pojasu od 400 do 1000 m.