DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 49     <-- 49 -->        PDF

nastajanju šumske vegetacije) vegetacije, crni se bor tu naseljuje već i na obroncima
s vrlo- degradirancm vegetacijom u kojoj prevladavaju velika i bodljikava
žutinica (Genista acanthoclades), zatim bujad. (Pteridium aquilinum), trave Dactylis
hispnica, Brachypodium distachia, kržljavi primjerci hrasta medunca i oštrike
(Quercus lanuginosa i Qu. caccifera), mlječika (Euphorbia myräinites) itd.
Inače su ti oblici degradirane vegetacije mjestimice vrlo bujni, sa bezbroj grmova
žutinice koja u cvijetu daje čitavom kraju naročitu žutu boju. Rastom joj pojedini
primjerci prelaze i visinu od jedan metar. Ima ih sve do iznad 1000 ni nadm.
vis. Mjestimice se javljaju vrlo obilno i inače u borovim šumama česti vrijesovi,
Erica arborea i E. verticillata.


Zatvorenije sastojine visokih crnih borova (redovito visokih 10—15 m) nalazimo-
tu i na podlozi vrlo- bujno razvijenih i visokih (i preko 2 m) zimzelenih
grmova kojih ima dosta još i kod 1300m. To su inače vrlo svijetle šume crnog
bora, slične našim borovim šumama na podlozi makije ili poljskim šumama bijelog
bora na podlozi vrištine. I tu je najčešća Erica arborea, dok je E. verticillata
znatno slabije zastupana. Vrlo je čest i Juniperus oxycedrus. Inače tu ima mnogo


i: Dactylis hispanica, Brachypodium distachia, Pteridium aquilinum, Dorycnium
germanicum, D. hirsutum itd. Osim toga, na tim se mjestima zadržavaju i druge
zeljaste i polugrmaste biljke koje općenito rastu u tom dijelu Tajgeta. Navodno
se ovakvi oblici vrk» termofilne vegetacije razvijaju na mjestima gdje su spaljene
ili drukčije uništene jelove šume nižih predjela. Uz veliku pionirsku aktivnost
crnih borova tu će se nakon dužeg vremena opet razviti šume grčke jele. To su
»prave borove šume« u kojima je vrlo toplo i svijetlo- i gdje još niti nema razvijenije
vrste tla. Humusni je tu sloj na podlozi fliša vrlo slabo (jedva je 1 cm debeo)
ili nikako- razvijen. Mršavo je i porozno tlo s mnogo iglica sivkaste do smeđe
boje.
Inače su u čitavom ovom području, naročito u tom razmjerno još niskom
dijelu Tajgeta vrlo česte sječine i paljevine na koje se u velikom broju primjeraka
naseljuje bujad i crni bor, koji kao biljka svijetla ne može dugo- osiguravati
razvitak svome podmlatku. Zato u gušćim borovim sastojinama, u skoro čistim
borovim šumama nalazimo već znatno izmijenjenu situaciju. Zbog gustoće i viših
stabala heliofilni se elementi gube i nestaju. Nema više niti mladih borova,
useljuje se podmladak grčke jele, a s njom i njezine pratilice.


Takvih miješanih, često- puta i skoro- posve čistih borovih šuma upoznali smo
na više mjesta u ovom dijelu Tajgeta. U njima su crni borovi i preko- 22 m
visoki. Zbog oskudice svjetla nema tu više mnogo ni grmova ni ostalog bilja.
Javljaju se još samo pojedinačno- zakržljali grmovi smrike (Juniperus oxycedrus).
Kao nisko- rašće susreću se u tim šumama neke vrste roda Doronicum, Potentilla,
Digitalis, Campanula, zatim Pteridium aquilinum, Brachypodium silvaticum, Aremonia
agrimonioides, Galium rotundifolium, Cirsium eryophorum i vrlo mnogo
mladih jela.


U tom dijelu Tajgeta, a u povezanosti sa razvijenim šumama grčke jele, još
su češći progresivniji stadiji ovakvih borovih šuma koje već posve prelaze u
šume grčke jele. Razvijeni na dubljim tlima i u gušćim sastojinama crni se
borovi tu ne mogu pomlađivati i moraju vremenom degradirati i ustupiti mjesto
jelama koje se same i bez pomoći borova ne mogu naseliti na te degradacijske
stadije sa heliofilnim oblicima. Zbog toga i te naoko prave borove šume, sa prekrasno
razvijenim visokim stablima ne predstavljaju trajnije šumske stadije.
Ovdje je jelo-va šuma klimom uvjetovani i konačni stadij u razvitku šumske ve