DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 47     <-- 47 -->        PDF

južnoj Grčkoj, i može uvrstiti u uži krug oblika svojte P. n. var. pallasiana. Izgleda,
po´ svemu da se on više približava svojti tipskog crnog bora koji je u našim
krajevima zastupan posebnim odlikama: ilirskim odnosno dalmatinskim crnim
borom. Sličnost s tim borovima uvjetovana je sigurno istovjetnošću podrijetla,
terenskom povezanošću, kao> i sličnosti ekoloških uvjeta na prirodnim staništima.
Po svemu sudeći areal tipskog krimskog bora niti ne dopire tako daleko na jug
evropskog Sredozemlja. Njegova pojava na Cipru (Rikli), gdje izgrađuje najljepše
šume, još i danas u prastarim i orijaškim primjercima, bila bi zapravo uključena
u područje njegove prirodne rasprostranjenosti (uglavnom Krim i Mala
Azija). Olimp sa dijelom Makedonije, gdje je isto tako* ustanovljen krimski crni
bor, morali bismo uvrstiti u onaj dio areala ovog bora koji je prema zapadu da^leko
isturen i još nedovoljno omeđen. Prema mnogim autorima na tesalskom je
Olimpu krimski bor najvažnije šumsko drvo. Ni za provjeravanje tih podataka
nemamo još dovoljno materijala.


Borove šume rta Tajgetu


Tajget je jedna od najviših grčkih planina (2409 m). Smještena je na južnom
obalnom (uz Jonsko more) rubu Peloponeza, dakle u najjužnijem dijelu Grčke
(južnije je još samo smješten goroviti otok Kreta s visokim planinama —- Ida,
2456 m — i sa vrlo osebujnom mediteranskom planinskom vegetacijom, sa čempresima,
borovima, sa grčkom jelom i nadasve s vegetacijom ježinastih grmova
ili polugrmova astragalusa i ježevca). Na dosta velikom prostranstvu obrasla je
ova klasična grčka planina u svojim vršnim dijelovima gustim jelovim šumama
koje s donje strane obrubljuju čiste ili jcš češće miješane šume crnog bora.


Tako se na blago nagnutim i prema jugu izloženim obroncima ispod glavnog
vrha Tajgeta, a na visini iznad 1000 m, nalaze na velikom prostoru razasuti,
osamljeni ili s jelama izmiješani vrlo slikoviti primjerci crnog bora. Još je više
njegovih ostataka u panjevima koji govore o veličini i starosti tog drveta u ovom
najjužnijem dijelu Evrope. Stara su to stabla koja su sa svojim još starijim
pređima svjedoci velikih promjena i zbivanja koja su se odvijala nekoć u Sredozemlju,
u tom najaktivnijem dijelu Evrope. Oni su sigurno bili svjedoci brojnih
i čestih tektonskih pokreta. Njima se je približavalo ili se od njih udaljavalo
toplo more. Zbog blizine Sredozemnog mora, nikada ih nije ni zahvatio katastrofalni
utjecaj oledbe koja je za pleistocena decimirala njegove srodnike na
sjeveru Balkanskog poluotoka. Zato se i može reći da je to drveće tu sigurno još
od vremena svoga postanka. Ti su borovi preživjeli sve te promjene, jer su već
od početka stekli neobičnu sposobnost da se prilagode i na takve uvjete staništa
na kome se druge biljke još nisu mogle zadržati. I danas su još uvijek zadržali
baš takva nepristupačna mjesta, kao i položaje sa tlom i vegetacijom, u razvoju
kojih su morali, a i danas još moraju, odigrati pionirsku ulogu. U višim se dijelovima
Tajgeta on već mora boriti s isto tako vrlo otpornom i na grčke planine
ograničenom grčkom jelom. S tom je jelom dijelio i istu sudbinu, ugrožen na svim
pozicijama razornim djelovanjem zajedničkog neprijatelja — čovjeka. Naročito
je baš borove čovjek već odavnine sjekao i palio. Zato borovi tu najčešće više
i ne čine prave šume. Tu se crni borovi nalaze na najvišim položajima do kojih
uopće mogu doprijeti. Na tim su mjestima Tajgeta borovi već zašli u područje
izrazitije planinske klime. Visina je tu, do koje dopiru crni borovi, i preko
1600 m. Noći su tu vrlo hladne, dok po danu žarko sunce sve spaljuje. Uza sve te
velike opreke, i edafske su (tlo bez vapna) i klimatske prilike staništa za borove