DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 46     <-- 46 -->        PDF

planina i najgornji šumski pojas. Samo na sjeveru i sjeverozapadu ima na grčkim
planinama i bukovih šuma srednjeevropskog izgleda i sastava. Klekovine planinskog
bora ima samo na krajnjem sjeveru, gdje se javlja i molika (Pinuspeuce).


Grčki crni bor


U sastavu je i u razvitku šumske vegetacije u Grčkoj još i danas vrlo važan
crni bor koji je osobito čest na Peloponezu (Tajget i Parnon, Georgopulos, 1950).
U botaničkoj se literaturi grčki crni bor navodi pod raznim imenima, no najčešće
ipak (Rechinger, Regel, Hayek, Fukarek i dr.) kao Pinus nigra var. pallasiana, U


Orijaški primjerci crnog bora na Tajgetu. (Foto: F. Kušan)


svom Sinopsisu grčke flore Diapulis (1939) ga naziva P. laricio. Prema tome
autoru, crni bor u Grčkoj raste na velikom području od Peristera i Atosa na
sjeveru do Ide na jugu. Javlja se sam ili još češće pomiješan sa sladunom, s grčkom
jelom, sa munikom ili čak i sa bukvom. Raste najčešće na podlozi bez vapna,
na škriljavcima i na flišu, U sjevernoj Grčkoj, u području vlažnije i hladnije
klime raste i na vapnenačkoj podlozi i u nižim položajima (Georgopulos, 1950).


Grčki smo´ crni bor upoznali na više grčkih planina, no najbolje ipak samo
na Tajgetu i na Olimpu. Pa ipak, vrlo je teško, na osnovu samo sabranog herbarskog
materijala, odrediti kojoj zapravo svojti pripada npr. crni bor na Tajgetu.
Izgleda da i na tajgetskim primjercima postoje veće razlike u anatomskim i u morfološkim
osebinama, slično kao što je to ustanovio prije kraćeg vremena (1957)
Vidaković M. za crne borove iz naših krajeva. Nešto će se više moći o tome boru
reći nakon detaljnijeg ispitivanja materijala s uzgojenih primjeraka koje smo
dobili iz sjemenja sa prirodnog staništa. I na osnovu se pristupačne literature
može isto* tako zaključiti da na području Grčke ne raste samo jedna svojta crnog
bora. Već je sada sigurno da se na Tajgetu ne nalazi uopće čista svojta krimskog
bora (pallasiana), ukoliko se uopće taj crni bor, inače općenito rasprostranjen u