DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 45     <-- 45 -->        PDF

grmova kseromorfne strukture. Ti se oblici naseljuju na velikim površinama
.s kojih je čovjek na bilo koji način potisnuo šume.


Makije s planikom (Arbutus unedc, dok je A. andrachne kao termofilnija
vezana na niže i sušnije obalno područje) i s oštrikom (Quercus coccifera) zalaze
i dublje u unutrašnjost, gdje se uspinju sve do predjela s listopadnom vegetacijom
termofilnog karaktera. U tome se prelaznom pojasu susrećemo s ostacima
svjetlijih šuma listopadnih hrastova, kao. što su hrast medunac (Quercus lanuginosa),
cer (Qu. cerris), sladun (Qu. canferta) i makedonski hrast (Qu. macedonica).
Svi su ti hrastovi i u Grčkoj najčešće povezani sa zimzelenom vegetacijom. U tome
su pojasu ,na vlažnijim i dubljim tlima, razvijene i šumice pitomog kestena
(Castanea sativa), kao i manje sastojine sa platanama (Platanus orientalis). Sve
su te šume listopadnih hrastova u Grčkoj danas već najvećim dijelom prorijeđene
i degradirane, najčešće u vrlo jednolične gärige sa crnjušama, bodljikavim žutinicama
i sa bujadi.


Znatno su većeg prostranstva još i danas u Grčkoj mediteranske crnogorične
šume, razvijene redovito, u višem, često puta već izrazito planinskom području.
To su specifično grčke šume u kojima glavnu ulogu ima vrlo lijepa grčka jela
(Abies -cephalonica). Njih ima na svim grčkim planinama, često puta u vrlo gustom
sastavu i dosta dobro sačuvane. Sa grčkom se jelom, naročito prema sjeveru,
udružuje vrlo često i obična jela (Abies alba), odnosno prelazni ili bastardni oblik
jele (Abies borisii-regis). Njima se vrlo često pridružuje i crni bor (Pinus nigra
u širem smislu), zatim bukva (npr. na Pindu i drugdje), a na Olimpu i smrč ili
munika (Pinus heldreichii). Jelove šume, kao i šume munike čine na većini grčkih


Unutrašnjost šume crnog bora na podlozi makije u Grčkoj (Tajget)
(Foto: F. Kušan)