DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 43     <-- 43 -->        PDF

CRNI BOR (PINUS NIGRA ARN.) U FLORI I VEGETACIJI GRČKE


Prof, dr FRAN KUSAN


Godine 1960, od 28. 6. do 22. 7., organizirao je prof, dr I. H o r v a t
botaničku ekskurziju u Grčku. S njime su na terenu surađivali prof. F.
Kušan i ing. S. B e r t o v i ć, kao i neki istaknuti grčki šumarski stručnjaci.
Istraživani su najzanimljiviji oblici grčke vegetacije na velikom
prostoru od Olimpa na sjeveru do Tajgeta na jugu. Naročita je pažnja
bila posvećena istraživanjima šumske vegetacije. Zbog toga je grčko Ministarstvo
šumarstva i materijalno pomagalo rad na terenu. Inače je
ekskurziju financirao Savjet za naučni rad NR Hrvatske.


Malo je koja zemlja u Evropi pretrpjela tolike promjene u svome biljnom
svijetu kao Grčka. Od iskonskog biljnog svijeta sačuvali su se u Grčkoj samo
oni oblici njezine vegetacije koji se nalaze na teže dostupnim mjestima, prije
svega u najvišim planinskim predjelima. Sve je ostalo čovjek odavnine, kroz
stoljeća i tisućljeća iskorišćivao´ i uništavao, što je i shvatljivo kada znamo koliko´
je stara grčka kultura i civilizacija. A s razvojem civilizacije ide u svakoj
zemlji usporedo i prekomjerno iskorišćivanje njezinih prirodnih dobara. Zbog
toga u Grčkoj, kao i u većini mediteranskih zemalja, i nalazimo samo ostatke,
samo ruševine iskonskog biljnog pokrova. Ostaci šuma, ti najsavršeniji oblici
svake vegetacije, susreću se u Grčkoj slično ostacima starih kulturnih spomenika,
gradova, hramova ... No nisu za to krivi Grci: nijedna država na jugoistoku
Evrope nije bila izložena tolikim seobama, naletima, osvajanjima i pustošenjima
raznih naroda, sve tamo* cd perzijskih i rimskih vremena, od vremena Turaka,
Mlečića, Franaka i dr. Svi su ti stranci ostavili za sobom i u Grčkoj vidljive
tragove, vrlo često i u podizanju spomenika, ali, nažalost, još češće i u
pustošenju šuma kojih je bilo sve manje i manje. ..


Poznato je da je Grčka iza Švicarske najgorovitija zemlja u Evropi. U njoj
su prema tome morale i edafske i klimatske prilike biti vrlo povoljne za razvitak
šuma. Grčka je ustvari izrazito šumska zemlja, ali, nažalost, danas skoro
posve bez šuma (Oekonomopoulos, 1959). Uza sva nastojanja, šume se u Grčkoj
nisu još ni danas obnovile. One su još uvijek sačuvane samo u ostacima. Pa ni
šume na najvišim grčkim planinama, na Tajgetu, na Parnasu i na Olimpu nisu
ništa bolje sačuvane ni pošteđene, premda se već odavno radi vrlo intenzivno
na racionalnom korištenju postojećih šuma. Razvijenije i bolje sačuvane šume
vidjeli smo zapravo u području Pir.dskcg gorja gdje se napr. u okolici Pertulije
nalazi i šumsko dobro- jedinog grčkog Šumarskog fakulteta u Solunu. Možemo
reći da je danas samo jedva jedna četvrtina površine Grčke pokrivena šumama,
dok se druge dvije četvrtine nalaze u degradacijskim stadijima iz kojih bi se
šume mogle razviti. I na tim su površinama nekada rasle razne šume. Jedna se
četvrtina grčkog zemljišta nalazi pod raznim kulturama (najrasprostranjenije su
one u Tesaliji, grčkoj žitnici), na mjestima kojih su nekada isto tako bile šume.