DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 42     <-- 42 -->        PDF

LITERATURA:


1.
DERETA inž. M.: Omeđašenje šuma na temelju kopija katastralnih nacrta, Šum.
list 1929., strana 147.
2.
DESPOT A.: Geodetsko snimanje šuma, Šum. list 1929., strana 342.
3.
DOJKO VIC VELIM: Reambulacija šumskih međa, Sum. list 1906., strana 81.
4.
H.: Litografirane kopije katastarskih mapa, Šum. list 1903., strana 14.
5.
HLAVINKA: Reambulacija međa na osnovu katastralnih mapa, Šum. list 1906.,
strana 26.
6.
SMILAJ inž. IVAN: Agrarne operacije, Šumarska enciklopedija I svezak, Zagreb
1959.
7.
Tehničke upute za reambulaciju međa i likvidaciju uzurpacija na zemljištu općenarodne
imovine, Šum. društvo N. R, H., Zagreb 1955.
8.
TOMASEGOVIC dr ZDENRO: O problematici snimanja šumskih površina, šum.
list 1958., strana 27.
9.
TOMlC dr MIRKO: Stanje državnog premjera i katastra zemljišta u FNRJ, Zagreb
1953.
10.
Zakon o uređenju imovinskih odnosa nastalih samovlasnim zauzećem (uzurpacijom)
zemljišta u općenarodnoj imovini, Narodne novine br. 31-1958.
11.
Zakon o iskorištavanju poljoprivrednog zemljišta, Službeni list br. 47-1959.
12.
Osnovni zakon o šumama, Službeni list br. 16-1961.
IZAŠAO JE IZ ŠTAMPE


OSNOVNI ZAKON 0 ŠUMAMAi
ZAKON M A NRH


0 Š U IVI A


OBA SU ZAKONA ZAJEDNO UVEZANA. — FORMAT DŽEPNI.


OPSEG 64 STRANICE
CIJENA 150 DINARA


NARRUDŽBE PRIMA:


SAVEZ ŠUMARSKIH DRUŠTAVA


ZAGREB
MAŽURAN1ĆEV TRG 11