DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 41     <-- 41 -->        PDF

bi neznatno poskupilo izvođenje radova, a doprinijelo bi ,cdržavanjqu međa, jer
bi se sa tih točaka u svako vrijeme moglo uspostaviti staro stanje. Za svaku
stabiliziranu točku treba načiniti položajni opis. Za čitavu šumu trebao bi se
napraviti opis međa i položajni opis za svaku lomnu točku, sa odmjeranjima od
karakterističnih točaka terena, kako bi izgubljene međaše kasnije lakše pronalazili.
Treba nastojati da međa bude što povoljnija (manje izlomljena, duži
pravci), kako bi se .skratila i racionalizirala.


3. Da bi se geodetska mjerenja prilikom uređajnih radova mogla iskoristiti
i za reamibulacije, vanjsku među trebalo bi snimati samo teodolitom, a vlakove
Vezati na što ibolje određene »stalne točke« ili, ako u blizini postoje, na točke
triangulacije. Ako je mreža trigonometara rijetka, trebalo bi je progustiti po
kojom umetnutom točkom. Poskupljenje bi prema dužini međe bilo neznatno.
Na planovima sitnijih mjerila (1 : 10 000 i sitnije) ne bi smjeli vršiti uklop
nove izmjere i računati površine, jer se tako dobiveni podaci o promjenama ne
mogu iskoristiti za provedbu u katastru i gruntovnici.


4. Pomoć i olakšanje u izvođenju reambulacija bila bi i saradnja šumarstva
sa drugim strukama pri izvođenju novih fotogrametrijskih avio-snimanja za razne
svrhe. Signahzacijom dovoljnog broja točaka prije snimanja dobile bi se
"kasnije fotogrametrijskirn putem njihove koordinate i na njih bi tada mogli
Vezati izmjeru u svrhu reambulacija. Organizacija snimanja samo u šumarske
svrhe bila bi vjerojatno preskupa, međutim udruživanjem sredstava više raznih
investitora dobili bi, uz relativno nisku cijenu, recentni snimak tretiranog područja
sa svim pojedinostima, koje drugim načinom nije moguće postići. Ti
snimci sa signaliziranim i određenim točkama mogli bi se dobrim izborom sezone
snimanja upotrijebiti ne samo u svrhu reambulacija, nego i u mnoge druge
svrhe (izrada plana u željenom mjerilu, izlučivanje sastojina, identifikacija vrsta
itd.). Taj način rada pokazao je dobre rezultate prilikom snimanja doline
gornjeg toka rijeke Kupe, gdje su sudjelovali »Elektroprojekt« Zagreb i Šumarije
Zalesina i Skrad, te kod snimanja Lonjskog polja, gdje su sudjelovale i
područne šumarske organizacije.
III


Problem reambulacije šumskih međa i likvidacije uzurpacija šumskog zemljišta
je specifičan šumarski problem. Njegovo organizacijsko rješenje trebalo
bi tražiti unutar šumarstva, jer postoji i oprečno smatram nepravilno,
mišljenje, da bi se uzurpacijama trebali baviti samo geodetski i financijski organi,
a ne i šumarski. Najbolje bi bilo, da se unutar postojećih Sekcija za uređivanje
šuma osnuju posebne geodetske sekcije, koje bi se bavile samo reambulacijom.
Time bi rad bio koncentriran i obavljen pod boljim uvjetima nego kod
drugih izvađača. Osigurala bi se provedba reambulacija i mehorativnih zahvata
na način, koji najbolje odgovara šumarstvu. Financiranje bi bilo osigurano
sredstvima, koja se i sada daju u tu svrhu.,


Šumarski stručnjaci danas nemaju pravo da se bave poslovima reambulacija.
Smatram da oni imaju kvalifikacije za taj posao. Mora se napomenuti da
su reambulacije šumskih međa u vremenu prije i poslije I svjetskog rata radili
većinom šumarski stručnjaci, a i zadnje vrijeme su se opet afirmirali na tom
poslu. Predlažemo da se poradi na tome da šumarski stručnjaci opet dobiju
pravo da u području šumarstva rade na reambulaciji međa.