DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 38     <-- 38 -->        PDF

1908 ha, sa vanjskom međom 27 km. Dakle uz odnos površina 1,3 :1 odnos
dužine međa je 3 :1. Na većem potezu vanjske međe nalazi se i veći broj graničnih
znakova, omeđašenje poskupljuje, a otežano´ je i čuvanje i održavanje vanjske
međe. Tako ima oko Zalesine prosječno 30, a ko »Lubardenika-Jamaričkog
brda« 14 graničnih znakova na 1 km, dakle odnos je 2 :1.


Prilikom reambulacija moraju se preispitati sve izgubljene međe šuma ONI,
dakle i na granicama velikih kompleksa, a i na međama enklava i poluenklava.
Sve te međe ulaze u cijenu koštanja pojedinih reambulacija. Kada je ona pak
završena (uz dosadašnji način rada da se samo konstatira postojeće stanje na
terenu), opet je ostala velika dužina međa sa svim lošim osobinama, uz opasnost
da nakon nekog perioda opet dođemo do istog stanja. Tome doprinosi i nestabilizirana
geodetska osnova, pa je onemogućeno lako obnavljanje nestalih dijelova
vanjske međe i opet će vremenom biti potrebna veća mjerenja.


II


Prilikom reambulacija ulaže se znatan trud i materijalna sredstva. Da bi
one što bolje odgovorile svrsi iznosimo neke prijedloge za racionalizaciju izvođenja
reambulacija.


1. Reambulacije ne bi smjele biti deskriptivne, da samo konstatiraju postojeće
stanje, bez obzira kakvo je. Morale bi biti konstruktivne, radikalne. Paralelno
sa obnovom međa i likvidacijom uzurpacija trebao bi se rješavati kompleks
šumarskih problema, koji se javljaju zajedno, kao razvedenost i dužina međa,
rascjepkanost površina, veliki broj enklava i poluenklava, da bi se dobilo takvo
stanje, koje stvara što bolju osnovu za racionalno šumsko gospodarstvo. Uporedo
sa reambulacijom trebalo bi arondirati šumske površine. Arondaciju nam omogućuje
»Osnovni zakon o šumama« (Službeni list br. 16-1961.), čiji članovi 42
i 43 rješavaju to pitanje, uz svrsishodnu primjenu poglavlja o afondacijama u
»Zakonu o iskorištavanju poljoprivrednog zemljišta« (Službeni list br. 47-1959.).
Od enklaviranih poljoprivrednih površina imaju njihovi posjednici većinom
male koristi. One se nalaze često na lošem tlu, obrasle su uglavnom livadama sa
slabim florističkim sastavom, negdje uzimaju maha bujad i vrijesak. Prihod od
takovih livada je nizak, te se na lošim bonitetima, na pr. na višim položajima
Gorskog kotara, može računati sa tek oko 2.000 kg sijena po ha godišnje. Proizvodnja
bi se mogla povisiti gnojenjem, kaleifikacijom, fosfatizacijom, ali za
to posjednik nema sredstava, a često ni interesa. Za uključivanje u organiziranu
proizvodnju, kako to zahtijeva. »Zakon o iskorištavanju poljoprivrednog zemljišta
«, da bi se osigurala što bolja proizvodnja na svim poljoprivrednim površinama,
nema uvjeta, naročito radi malih površina razbacanih unutar šumskih
kompleksa sa slabim komunikacijama. Prilikom uređajnih i reambulacionih radova
našao sam mnogo tih površina zapuštenih i napuštenih, kako obrašćuju
korovom, kupinom, u njih pomalo prodire šumska vegetacija (trepetljika, breza,
iva). Pretvaranje u prvobitnu poljoprivrednu kulturu bilo bi skopčano s dosta
troškova, a za pretvaranje u šumu bilo´ bi potrebno izvršiti pošUimljavanje, što
vlasnici uglavnom ne čine. Ako se te površine ne mogu privesti racionalnoj
poljoprivrednoj proizvodnji, trebalo< bi ih uklopiti u šumsku produkciju. Primijenili
bi članove 51 i 52 navedenog Zakona, koji govore o mogućnosti iskorištavanja
poljoprivernog zemljišta i u nepoljoprivredne svrhe, što mora biti
obrazloženo investicionim programom i odobreno odlukom Narodnog odbora