DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 37     <-- 37 -->        PDF

zemljištu općenarodne imovine«, a pojedini stručnjaci Sekcija za uređivanje žurna
dobili su pravo potpisa reambulacionih elaborata. »Uredbom o organizaciji
geodetske službe« (Narodne novine tor. 47-1961.) to im je pravo ukinuto.


Većinu novijih reambulacija izvršili su geodeski stručnjaci. Cijene rada određene
su ugovorom sklopljenim između investitora i izvađača, poslije obavljenih
jeftimbi, a plaća se po- kilometru reambulirane vanjske međe. Geodetsku osnovu
tih rado-va čini većinom poligona mreža, koja je oslonjena na tzv. »stalne točke«,
dobivene identifikacijom nekih karakterističnih točaka na planu i u terenu (tromeđe,
četveromeđe, koje su kontrolirane odmjeranjima), a vrlo rijetko na točke
državnog triangulacijskog sistema. Mreža je stabilizirana drvenim kolcima, skoro
nikad na trajan način. Izmjera se uklapa u stare katastarske planove, koji su
uslijed nestabilnosti crtaćeg papira promijenili prvobitne dimenzije. Nova se
izmjera obično kartira u originalnom mjerilu, te je potrebno stare planove »rastegnuti
«, poništiti usuh ili rasuh, da bi ih imogli uporediti sa novom izmjerom.
Neki kartiraju novu izmjeru usušeno, zato da ne moraju kod starih planova poništavati
usuh. To< je kompliciranija metoda, jer su promjene papira u raznim
smjerovima različite. Poligona mreža kartira se po koordinatama. Koordinate
veznih trigonometara državnog premjera transformiraju se iz Gauss-Krüggerovog
u sustav starog katastarskog plana (Kloštar-Ivanički, Budimpeštanski, Bečki).
Koordinate »stalnih točaka« su ili dane u nekorn lokalnom sustavu iz kojeg se
kasnije preračunavaju u sustav starih planova, ili su skinute grafički sa starih
planova. Omeđavanje po novom stanju izvršeno je većinom solidno*, trajnim
mednim znakovima.


Sekcije za uređivanje šuma,osim do u nazad par godina, nisu uglavnom
radile na poslovima reambulacija. One su doduše pri uređajnim radovima snimale
vanjsku među, ali promjene nisu registrirane u katastru. Obično se radi
tako, da se staro katastarsko stanje za. pojedine gospodarske jedinice prepantografira
iz katastarskog mjerila 1 : 2880 u mjerilo 1 :10 000, na tvrdi papir, a u
ovu tvrdu mapu uklapaju se sva nova mjerenja, obavljena većinom geodetskim
stolom ili busolnim teodolitom, kartirana prethodno na paus-papir. Ta tvrda
mapa korištena je za izradu gospodaske karte tretiranog područja u mjerilu


1 :10 000. Negdje su se nova snimanja kartirala u mjerilu 1 :2880 i unosila
u vlastite kopije katastarskih planova, a tek se tada, radi izrade gospodarske
karte, pantografiralo u mjerilo 1 :10 000, međutim obično se nisu vršila potrebna
cijepanja katastarskih čestica i sastavljali prijavni listovi, tako da su promjene
konstatirane samo interno, a nisu provađane u katastru. Time se stanje u katastru
nije promijenilo i pojedina gospodarska jedinica (šumarija) ima dvije
površine, onu koja je iskazana u katastru i onu u uređajnom elaboratu.
U mnoge veće komplekse šuma ONI uvukle su se enklave i poluenklave
poljoprivrednog zemljišta, pa su međe razvedene i dugačke, osobito u planinskim
krajevima, gdje poljoprivrednog zemljišta ima malo, te je okolni seljak
stoljećima nagrizao šumu da bi došao do životnog prostora za rastuće stanovništvo.
Mnoge enklave nastale su krčenjima na zemljištu bivših veleposjeda,
koje su okolni seljaci uživali kao zakupnici, a poslije agrarne reforme 1918. god.
i kasnije dobili su ih u trajno vlasništvo.


Stanje međa može nam ilustrirati uporedba površine i dužina međa Šumarije
Zalesina (Gorski kotar) i šumskog predjela »Lubardenik-Jamaričko brdo«
Šumarije Lipovljani (Slavonija). Površina Šumarije Zalesina je 2.389 ha„ sa
vanjskom međom 84 km, a površina predjela »Lubardenik-Jamaričko brdo«