DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Osim tih četinarskih vrsta mogu se još saditi i razne divljake kao podloga za
voćke.


10. Proizvodnja stočne hrane u kulturama krmnog šumskog drveća i grmlja
u niskim šumama i šikarama uređenim za tu svrhu, može da posluži u stočarskom
sistemu krškog područja kao> važan i efikasan eiemenat dopunske a prema
prilikama i isključive ishrane stoke.
11. Kulture krmnog šumskog grmlja su naročito podesne za melioraciju
napuštenih i iscrpljenih poljoprivrednih zemljišta.
12. Osnivanje kultura krmnog šumskog grmlja na oraničnim površinama
ili zemljištima inače podesnim za intenzivne poljoprivredne kulture, treba ispitati
sa gledišta rentabiliteta s obzirom na troškove sabiranja odnosno žetve.
13. Najvažniji zadaci istraživačke službe u ovoj oblasti odnose se na:
— povećanje asortimana vrsta,
— tehniku tretiranja semena,
— tehniku direktne setve na terenu,
— smanjenje troškova obrade tla,
—. smanjenje troškova sabiranja lisnika,
— utvrđivanje najracionalnijeg načina korištenja lisnika u ishrani stoke.
LJTTERATURA:


(1) Ziani Petar: Interdiction
du parcours des caprins en Yougoslavie. Dokumentacija
8 zasedanja Potkomisije FAO za šumarske probleme mediterana. FAO/SCM/
/62´28´8a-D. Dubrovnik 1962.
(2) Jelavić
ing. Ante: Poljoprivreda na kršu Jugoslavije. Zbornik Krš Jugoslavije.
Split 1957.
(3) Jelavić ing. Ante: Problemi Krša. Agromski glasnik, 26-1953.
(4) Vrdoljak ing. Žarko: Röle et importance des forets ä feuilles caduques et des brous
sailles pour l´alimentation du betail dans la region karstique Yougoslave. Dokumentacija
8. zasedanja Potkomisije FAO za Mediteran. FAQ/SCM/62-13-/5-C
Dubrovnik 1962.
(H Kraljić đr Branko: Veličina šumske paše u Jugoslaviji. Skopje 1960.


(6) Premužić ing. Ante: Seljačko gospodarstvo na kršu. Zagreb, 1940.
(7) Fukarek đr Pavle: »O granicama prirodnog areala tilovine«. II Godišnjak Biološkog
Instituta u Sarajevu, 1949. Fasc. 1—2.
(7a) Petrović đr Dragoljub: O šumskom drveću u Južnoj Srbiji. Š. L. 1934.


(8) Mučalo
ing. Vitomir: Ubrzanje klijanja i povećanje klijavosti sjemena pucaline
(Colutea arborescens). Obavijesti Instituta za šumarska istraživanja. 1959.
(9) Mučalo
ing. Vitomir: Ispitivanje klijavosti krmnih leguminoza. Izvještaj 1960.
Inedit
Br
B. Horvat i ing. M. Nuskern: Hranidbeni pokusi s lisnikom sa ovcama u Gospiću
god. 1950/51. Polj. znanstv. smotra Zagreb, 1959.


AMELIORATION DES PÄTURAGES DEGRADES AVEC DES ARBRES,
ARBRISSEAUX ET SOUS-ARBRISSEAUX FOURRAGERS


RßSUMfi


Des donnees statistiques mentionnees par l´auteur, on voit que parallement
svec I´accroissement du nombre des habitants dans la region mediterraneenne, s´acc~
>it aussi le nombre des bestiaux. Mais la production des fourrages ne s´accroit pas
cans la meme proportion, ainsi qu´une partie considerable du menu betail est mal