DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Ako se radi o podizanju takvih kultura na oranićnim površinama sitnog seljačkog
poseda onda ono može da ima svoje opravdanje, ali za takove kulture
na oranićnim površinama krupnih poljoprivrednih gospodarstava odlučujuću
ulogu imaju troškovi žetve pri izboru kulture krmnog bilja. Na velikim poljoprivrednim
gospodarstvima kulture šumskog krmnog grmlja mogu da se uspešno
upotrebe na rubnim degradiranim kamenjarama, pašnjacima ili u zajednici
sa voćnjacima kako* smo´ gore rekli.


E) ĐUERENJE KULTURA KRMNOG GRMLJA


Mineralna đubriva su uglavnom dala dosta slabe rezultate na degradiranim
kamenjarama delom radi brzog ispiranja ako se upotrebe u kasnoj jeseni, a delom
radi pomanjkanja oborina u proljeće. Osim toga lako topive fosforne soli
vezuju se na koloide crvenica pa su nekorisne za biljku. Radi toga će biti najcelishodnije
na mediteranskom aridnom području upctrebiti kompost.


F) NAČIN EKSPLOATACIJE


Ova oblast je još sasvim neistražena. Utvrđeno je samo da lisnik Colutea
arborescens treba sabirati u junu mesecu, najkasnije u prvoj polovici jula, jer
kod većih vrućina nastaje vrlo često ranije osipanje lišća. Coronila emerus može
sabirati vrlo često još i početkom zime, ali je zbog veće krmne vrednosti treba
sabirati koncem proljeća. Petteria ramentacea se obično sabire koncem septembra
ili početkom oktobra radi njene otrovnosti.


NAJVAŽNIJI ZADACI NAUCNO-ISTRAZIVACKE SLUŽBE


Egzaktna istraživanja iz oblasti melioracije degradiranih pašnjaka kamenjara
podizanjem kultura krmnog šumskog drveća i grmlja nalaze se u svom
početnom stadiju, pa su za uspešno i rentabilno korištenje tog metoda u većim
razmerama u praksi potrebna još obimna istraživanja.


Najvažniji zadaci istraživačke službe treba, da se u prvom redu odnese na
sledeće grupe istraživanja:


1.
Istraživanja flornog sastava stadija degradacije u cilju povećanja asortimana
vrsta,
2.
Ogledi introdukcije stranih vrsta,
3.
Metcde tretiranja semena pred setvu,
4.
Tehnika setve i sadnje šumskog krmnog drveća i grmlja,
5.
Tehnika setve i sadnje niskih drvenastih leguminoza,
6.
Utvrđivanje najpovoljnije strukture kultura krmnog šumskog drveća
i grmlja i šumskih vrsta meliorativnih četinara,
7.
Tehnika eksploatacije kultura krmnog šumskog drveća i grmlja: proizvodni
turnus, način i vreme seče, transport i čuvanje lisnika,
8.
Tehnika eksploatacije direktnim korištenjem lisnika u kulturi: brstom
i ispašom,
9.
Hranidbeni komparativni ogledi ishrane stoke sa lisnikom šumskih
vrsta,
10.
Ekonomika stočarstva u vezi sa korištenjem šumskih elemenata za
ishranu stoke.