DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1962 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Fot. 10. Colutea arborescens sadnice stare Fot. 11. Colutea arbore~cens, jednogodišnja
2 meseca (Orig.) ožiljena reznica (Orig.)


nih metara. Na tim poljima trebalo< je da se utvrdi reakcija vrste na pojedina


tla, zatim dubina korenja i dr. Ta su polja posle napuštena, a eksperimentalni


rad je nastavljen na većim poljima od po nekoliko hektara. Taj rad je imao


svrhu, da ispita:


A) Tehniku podizanja kultura na eksperimentalnim poljima


B) Proizvodnost kultura,


C) Troškove podizanja kultura,


D) Osnivanje kultura krmnih šumskih leguminoza na obradivim površinama,


E) Bubrenje kultura krmnog grmlja,


F) Način eksploatacije.


A) TEHNIKA PODIZANJA KULTURA NA EKSPERIMENTALNIM POLJIMA
I PRETHODNI REZULTATI


Sasvim općenito proces regresije vegetacije i degradacije Üa teče od jednog
šumom obraslog dubokog plodnog tla, odnosno poljoprivrednog plodnog tla
(nekad također šumskoga) do< potpuno gole matične stene bez zemlje ili golog
lapora u stadiju intenzivne erozije. Kako na mediteranskom kraškom području
pretežu jače degradirane površine: pašnjaci — kamenjare, to> je bilo od velikog